PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | z. 106 | 195--205
Tytuł artykułu

Asystentura jako nowy instrument pracy socjalnej, wspierający zrównoważony rozwój rodziny

Warianty tytułu
Assistantship as a New Instrument of Social Work, Supporting the Sustainable Development of the Family
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Asystentura rodziny ma wpływ na kształtowanie się prawidło-wych postaw rodzicielskich w rodzinach przeżywających okresowe problemy opiekuńczo-wychowawcze. Niniejsza praca zawiera opis pracy asystenta rodziny; charakterystykę rodzin, z jakimi pracuje; omawia ich potrzeby, a także wzajemną sieć połączeń między instytucjami pomocowymi na co dzień wspierającymi rodzinę a asystentem. Podejmuje także problematykę skupiającą się na zakresie kompetencji przedstawicieli tego zawodu, przedstawia asystenta jako nowy instrument pracy socjalnej, reprezentowany przez wykwalifikowanego specjalistę, który we współpracy z innymi osobami pomaga rodzinie przeciwstawić się problemom. Skupia się także na trudnościach, jakie asystenci napotykają we współpracy z rodzinami wspieranymi i innymi instytucjami pomocowymi. (abstrakt oryginalny)
EN
Family assistantship has an impact on the development of healthy parental attitudes in families experiencing periodic care and education problems. This article includes a description of the work of a family assistant; characteristics of families with which he/she works; it discusses their needs, as well as a network of connections between family support institutions, supported families and assistants. The article also addresses the competencies of the profession, and presents the assistant as a new instrument of social work, represented by a qualified professional, who in collaboration with other institutions helps families in need. (original abstract)
Słowa kluczowe
Rocznik
Numer
Strony
195--205
Opis fizyczny
Twórcy
 • Dolnośląska Szkoła Wyższa, Wrocław
Bibliografia
 • 1. Czabański K.: Rodziny specjalnej troski. Krajowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 1981.
 • 2. Dunajska A., Dunajska D., Klein B.: Asystentura w pomocy społecznej. Verlag Dashofer, Warszawa 2011.
 • 3. Kawczyńska-Butrym Z.: Rodziny zależne od pomocy - wsparcie z zewnątrz - wykorzystanie zasady domina i synergii (DiS) oraz zasobów rodziny, [w:] Trawkowska D. (red.): Pomoc społeczna wobec rodzin. Wyd. Edukacyjne Akapit, Toruń 2011.
 • 4. Kawula S.: Pedagogiczna typologizacja rodzin a formy pomocy społecznej, [w:] Brągiel J., Mudrecka I. (red.): Problemy kształcenia i doskonalenia zawodowego pracowników socjalnych. Uniwersytet Opolski, Opole 1998.
 • 5. Kornaszewska-Polak M. (red.): Asystentura rodziny. Teoria, praktyka, badania. Oficyna Wydawnicza Humanitas, Sosnowiec 2016.
 • 6. Krasiejko I.: Asystentura rodziny. Rekomendacje metodyczne i organizacyjne. Wyd. Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2016.
 • 7. Krasiejko I.: Metodyka działania asystenta rodziny. Różne modele pracy socjalnej i terapeutycznej z rodziną. Wyd. Śląsk, Katowice 2012.
 • 8. Krasiejko I.: Zawód asystenta rodziny w procesie profesjonalizacji. Wstęp do teorii i praktyki nowej profesji społecznej. Wyd. Edukacyjne Akapit, Toruń 2013.
 • 9. Prusinowska-Marek A.: Procedura udzielenia rodzinie wsparcia w formie asystenta rodziny, [w:] Teczka dokumentacji pracy z rodziną, aktualizacja grudzień. Wyd. Forum, Poznań 2014.
 • 10. Racław M.: Zmiany w pracy socjalnej z rodziną- w stronę kontroli stylu życia i zarządzania marginalizacją, [w:] Rymsza M. (red.): Pracownicy socjalni i praca socjalna w Polsce. Między służbą a urzędem. Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2012.
 • 11. Słowik S.: Duchowy wymiar metody towarzyszenia (etyczno-moralne aspekty pracy z beneficjentem), [w:] Wiktorska- Święcka A. (red.): Wyprowadzić na prostą, Innowacyjne metody aktywizacji społecznej i zawodowej na przykładzie wdrażania modelu lokalnej sieci wsparcia osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością. Oficyna Wydawnicza ATUT, Wrocław 2008.
 • 12. Smrokowska-Reichmann A.: Ci trudniejsi klienci. Jak pomagać rodzinie wieloproblemowej? "Wspólne tematy", cz. 1, nr 4, 2005.
 • 13. Szczepkowski J.: W poszukiwaniu współpracy z rodziną, [w:] Sobczak-Michałowska M., Kozubska A. (red.): Budowanie systemu wsparcia dla rodziny. Możliwości i ograniczenia. Wyd. Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2010.
 • 14. Trojanowski P., Tworek I., Wawrzyniak-Kostrowicka M.: Asystent rodziny jako innowacyjny instrument pomocy na tle mechanizmów przeciwdziałających wykluczeniu społecznemu rodzin. Wyd. Fundacji Emanuel, Łódź 2012.
 • 15. Wódz K.: Praca socjalna w środowisku zamieszkania, Śląsk, Katowice 1998.
 • 16. Zwoliński A.: Krzywdzone dzieci. Zagrożenia współczesnego dzieciństwa, Wyd. WAM, Kraków 2012.
 • 17. Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Dz.U. 1964, nr 9, poz. 59 z późn. zm,
 • 18. Założenia projektu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nad dzieckiem. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, http://www.mpips.gov.pl/userfiles/ File/Departament%20Swiadczen%20Rodzinnych/A%20opieka%20zastepcza/zalozenia%20po%20RM%2030.06.pdf, 14.03.2017.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171533989

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.