PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
16 (2018) | nr 2 | 133--154
Tytuł artykułu

Zintegrowane raportowanie na przykładzie spółek Respect Index

Warianty tytułu
Integrated reporting on the Example of Respect Index Enterprises
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W ostatnich latach od przedsiębiorstw wymaga się coraz więcej w kwestii komunikowania o danych niefinansowych - interesariusze stali się coraz bardziej wymagający. Żądają od przedsiębiorstw bardziej szczegółowych informacji zarówno finansowych, jak i niefinansowych. W związku z tym przedsiębiorstwa zaczęły przygotowywać odrębne raporty CSR, a także raporty zintegrowane. Celem artykułu jest prezentacja raportowania zintegrowanego jako nowego narzędzia w komunikacji przedsiębiorstwa z interesariuszami. W artykule zostanie przedstawiona analiza raportowania spółek z Respect Index (9 raportów zintegrowanych przygotowywanych przez spółki). Zastosowano metodę analizy literatury, analizy raportów, metodę porównań oraz metodę obserwacji. (abstrakt oryginalny)
EN
In last years, businesses are increasingly demanding to communicate about non-financial data - stakeholders have become increasingly demanding. They require more detailed information from both financial and non-financial sources. As a result, companies began to develop separate CSR reports as well as integrated reports. The aim of this article is presenting integrated reporting as a new tool for corporate communication with stakeholders. The article will present an analysis of companies reporting the Respect Index (9 integrated reports prepared by companies). Literary analysis, report analysis, comparative method and observation method were used. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
133--154
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Bibliografia
 • Adams C. (2013), Integrated Reporting and the Six Capitals: What Does it All Mean? Towards Sustainable Business, https://drcaroladams.net/integrated-reporting--and-the-six-capitals-what-does-it-all-mean/, dostęp: 10.08.2017.
 • Bek-Gaik B., Rymkiewicz B. (2015), Model biznesu w sprawozdawczości polskich spółek publicznych na przykładzie branży energetycznej, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 398, Wrocław.
 • Błach J. (2013), Raportowanie CSR jako element relacji inwestorskich przedsiębiorstwa, w: G. Borys, A. Janusz (red.), Rola instytucji i rynku finansowego w świetle celów oraz zasad zrównoważonego rozwoju, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Błaszczak A. (2017), Rzetelne raportowanie pozafinansowe wspiera wizerunek firmy, w: Biznes odpowiedzialny w Polsce, "Rzeczpospolita", Parkiet.
 • Ćwik N. (red.), (2013), Wspólna odpowiedzialność. Rola raportowania społecznego, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, http://odpowiedzialnybiznes.pl/public/files/Wspolna%20odpowiedzialnosc_Raportowanie%20spoleczne-PODGLAD.pdf, dostęp: 12.07.2017.
 • Eccles R.G., Krzus M.P. (2010), One Report: Integrated Reporting for a Sustainable Strategy, John Wiley & Sons, New Yersey.
 • Gazdar K. (2007), Reporting Nonfinancials, John Wiley & Sons, Ltd. Chichester.
 • Gregorczyk D. (2015), Raportowanie zintegrowane w tworzeniu wspólnej wartości (CSV), "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 396, J. Adamek, J. Zuchewicz (red.), Finanse i rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju - odpowiedzialność, etyka, stabilność finansowa, tom 2, Rachunkowość.
 • http://www.bankier.pl/wiadomosc/Ponad-300-najwiekszych-spolek-i-instytucjiw--Polsce-z-nowym-obowiazkiem-raportowania-3341317.html, dostęp: 3.09.2017.
 • http://www.brief.pl/artykul,1343,raportowanie_jakie_znamy_odchodzi_do_lamusa.html, dostęp: 13.08.2017.
 • https://odpowiedzialnybiznes.pl, dostęp: 20.08.2017.
 • https://www2.deloitte.com/pl/pl/pages/press-releases/articles/unijny-obowiazek--raportowania-danych.html, dostęp: 20.08.2017.
 • International Integrated Reporting Council (IIRC), (2014), Framework <IR>, International Integrated Reporting Committee, http://www.theiirc.org/IR-FRAMEWORK-2-1.pdf, dostęp: 20.08.2017.
 • Jędrzejka D. (2012), Raportowanie zintegrowane jako nowe podejście do współczesnej sprawozdawczości, "Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica", No. 266.
 • Kamela-Sowińska A. (2014), Dyrektywa Unii Europejskiej o ujawnianiu informacji niefinansowych - nowe wyzwanie dla rachunkowości, "Studia Oeconomica Posnaniensa", Vol. 2, No. 4 (265).
 • Kamela-Sowińska A. (2015), Tajemnica przedsiębiorstwa a dyrektywa Unii Europejskiej o ujawnianiu informacji niefinansowych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego", nr 854, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 73, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów (2011), Odnowiona strategia UE na lata 2011-2014 dotycząca społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, Komisja Europejska, Bruksela, 25.10.2011 KOM 681.
 • KPMG (2013), The KPMG Survey of Corporate Responsibility Reporting 2013, http://www.kpmg.com/Global/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/corporate--responsibility/Documents/corporate-responsibility-reporting-survey--2013-exec-summary.pdf, dostęp: 3.02.2017.
 • Krasodomska J. (2012), Zintegrowana sprawozdawczość spółek w 2020 roku, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", nr 66(122), SKwP, Warszawa.
 • Krzysztofek A. (2013), RESPECT Index - inicjatywa Giełdy Papierów Wartościowych w procesie wdrażania zasad społecznej odpowiedzialności na polskim rynku kapitałowym, w: W. Czakon, M. Wojewoda (red.), Być, mieć czy władać, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu", nr 49, Poznań.
 • Marcinkowska M. (2004), Roczny raport z działań i wyników przedsiębiorstwa, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Matuszyk I. (2015), Raportowanie zintegrowane w komunikacji przedsiębiorstwa z otoczeniem, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego", nr 855, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 74, t. 2, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • Michalczuk G. (2013), Zasoby niematerialne jako czynnik wartości przedsiębiorstwa. Luka informacyjna sprawozdawczości finansowej, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.
 • Nowa dyrektywa w sprawie ujawniana danych pozafinansowych (2014), Warszawa, Ministerstwo Finansów, http://www.mf.gov.pl, dostęp: 20.07.2017.
 • Raport Zintegrowany Grupa Kapitałowa Lubelski Węgiel Bogdanka 2015.
 • Raport zintegrowany Grupy ORLEN 2015.
 • Remlein M. (red.) (2013), Rachunkowość odpowiedzialności społecznej - teoria i praktyka. Materiały konferencyjne, Krajowa Izba Biegłych Rewidentów, Oddział Regionalny w Poznaniu, Poznań.
 • Remlein M. (2015), Doświadczenia polskich grup kapitałowych w zakresie zintegrowanej sprawozdawczości, "Studia Oeconomica Posnaniensia", Vol. 3, No. 1.
 • Remlein M. (2016), Koszty i korzyści prezentowania dokonań przedsiębiorstwa społecznie odpowiedzialnego w zintegrowanym sprawozdaniu, "Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej Zarządzanie", nr 23, t. 2.
 • Samelak J. (2013), Zintegrowane sprawozdanie przedsiębiorstwa społecznie odpowiedzialnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań.
 • Sobczyk M. (2012), Zintegrowane raportowanie - nowy model raportowania biznesowego, w: Aktualne wyzwania w zarządzaniu podmiotami gospodarczymi, P. Trippner (red.), "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", t. XIII, z. 1, Łódź.
 • Sroka R. (red.) (2014), Raportowanie danych niefinansowych ESG, a odpowiedzialne inwestowanie. Przewodnik dla spółek i inwestorów, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, GES oraz Crido Business Consulting, Warszawa.
 • Stanek-Kowalczyk A. (2013), Raportowanie zintegrowane - nowy trend, stare wyzwania, w: N. Ćwik (red.), Wspólna odpowiedzialność. Rola raportowania społecznego, FOB.
 • Szadziewska A. (2014), Prezentowanie informacji na temat społecznej odpowiedzialności w sprawozdawczości zewnętrznej przedsiębiorstw, w: D. Dziawgo, G. Borys (red.), Rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju. Gospodarka - etyka - środowisko, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Szadziewska A. (2013), Rola rachunkowości w pomiarze efektywności działań CSR, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 • Szczepankiewicz E.I. (2013), Definiowanie zakresu zasięgu i jakości zintegrowanego sprawozdania, [w:] Z. Luty, A. Łakomiak, A. Mazur (red.), Przyszłość rachunkowości i sprawozdawczości - założenia, zasady, definicje. Ujawnienia informacji w sprawozdaniu finansowym, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Towards Integrated Reporting, Communicating Value in the 21st Century, International Integrated Reporting Committee (IIRC), 2011.
 • Unijny obowiązek raportowania danych pozafinansowych obejmie co najmniej 300 największych spółek i instytucji finansowych w Polsce, Warszawa 14.05.2015, https://www2.deloitte.com/pl/pl/pages/press-releases/articles/unijny-obowiazek--raportowania-danych.html, dostęp: 27.09.2017.
 • Zintegrowany Raport Roczny Budimex 2016 (za 2015 rok).
 • Zintegrowany Raport Roczny Pelion 2015.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171534081

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.