PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 2 | 93--105
Tytuł artykułu

Transformacja produkcji trzody chlewnej na Podlasiu w latach 1970-2010

Warianty tytułu
Developments in Pig Production in the Podlasie Region the Years 1970-2010
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem pracy było określenie zmian, jakie nastąpiły w chowie trzody chlewnej w gospodarstwach rodzinnych na Podlasiu. Badania przeprowadzono za pomocą autorskiego kwestionariusza pytań. Analizą objęto 140 gospodarstw reprezentatywnych dla regionu. Pytania dotyczyły trzech okresów: I - lata 1970-1985, II - lata 1986-2000 oraz III - lata 2001-2010, co pozwoliło na przedstawienie zmian, jakie się w nich dokonały w zakresie chowu świń, ich żywienia, utrzymania i skali produkcji oraz uboju. Stwierdzono, że nastąpiła zmiana żywienia świń z tradycyjnego, w którym dominowały pasze gospodarskie, na bardziej efektywne, z użyciem ziarna zbóż i śrut poekstrakcyjnych lub/i koncentratów oraz premiksów. Miejsce budynków inwentarskich, w których utrzymywano kilka gatunków zwierząt, zastąpiły chlewnie na potrzeby utrzymania wyłącznie świń. Zmienił się też system utrzymania zwierząt: zrezygnowano częściowo z chowu ściółkowego na rzecz mniej pracochłonnego systemu bezściółkowego. Zwiększenie podaży prosiąt do tuczu oraz zwiększenie skali ubojów gospodarskich, zgodnie z deklaracją respondentów, spowodowały wzrost konkurencyjności i opłacalności produkcji. Transformacja produkcji świń na Podlasiu wpisała się w przemiany ogólnokrajowe. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the study was to determine the changes that have occurred in pig breeding on family farms in the Podlasie region. The questionnaire survey was conducted in 140 farms representative for the whole region and covered three study periods: I - the years 1970-1985, II - the years 1986-2000, III - the years 2001-2010; this revealed changes that have taken place in pig farming, feeding, management, scale of production, and slaughter. It was found that pigs were shifted from conventional diets consisting primarily of farm-produced feeds to more efficient diets based on grains and extracted meals and/or concentrates as well as premixes. Livestock buildings housing several different species of animals were replaced with piggeries housing only pigs. The animal management system has also changed and the pig-on-litter system was partly replaced with the less labour-intensive non-litter system. As indicated by the survey respondents, the increased supply of pigs for fattening as well as the increased scale of home slaughters have made the production more competitive and profitable. The changes in pig production in the Podlasie region were part of nationwide changes. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
93--105
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Bibliografia
 • Charakterystyka gospodarstw rolnych w 2007 roku. (2008). Informacje i opracowania statystyczne. Warszawa. GUS.
 • Charakterystyka gospodarstw rolnych w 2013 roku. (2014). Informacje i opracowania statystyczne. Warszawa. GUS.
 • Firlej, K., Michna, W., Wierzbicki, K. (2011). Wybrane problemy wizji rozwoju wsi i rolnictwa w pierwszej połowie XXI wieku. Konkurencyjność polskiej gospodarki żywnościowej w warunkach globalizacji i integracji europejskiej. Warszawa: Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.
 • Górniak, A. (2000). Klimat województwa podlaskiego. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
 • Grela, E., Skomiał, J. (2014). Zalecenia żywieniowe i wartość pokarmowa pasz dla świń: Normy żywienia świń. Jabłonna: Wydawnictwo Instytutu Fizjologii i Żywienia Zwierząt.
 • Igras, J. (2014). 25 lat polskiego rolnictwa. Bezpieczeństwo żywnościowe w Europie. Puławy: Wydawnictwo Centrum Kompetencji.
 • Jadczyszyn, J. (2009). Regionalne zróżnicowanie obszarów problemowych rolnictwa (OPR) w Polsce. Instrukcja Upowszechnieniowa 163, Puławy: Wydawnictwo Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy.
 • Judzińska, A., Łopaciuk, W. (2011). Wpływ Wspólnej Polityki Rolnej na rolnictwo. Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. Warszawa. Staraniem i nakładem Towarzystwa dla Popierania Polskiej Nauki Rolnictwa.
 • Krasowicz, S., Kopiński, J. (2006). Wpływ warunków przyrodniczych i ekonomiczno-organizacyjnych na regionalne zróżnicowanie rolnictwa w Polsce. Raporty, 3, Puławy: Wydawnictwo Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy.
 • Madej, A. (2015). Rolnictwo województwa podlaskiego po 10 latach w Unii Europejskiej na tle Polski. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 2, 94-111.
 • Pleskot, R., Winnicki, S., Zając, G. (2009). Technika i technologia produkcji trzody chlewnej. Poznań: Wydawnictwo Instytutu Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa.
 • Popławska, M. (1979). Produkcja i zużycie przemysłowych mieszanek paszowych dla trzody chlewnej w województwie białostockim w latach 1975-1978. Praca magisterska, SGGW Warszawa.
 • Prawocheński, R. (1958). Hodowla świń. Pod redakcją naukową doc. mgra W. Krautforsta. Warszawa: Wydawnictwo: Powszechne Wydawnictwo Rolnicze i Leśne.
 • Rocznik Statystyczny Rolnictwa. (2007). GUS, Warszawa.
 • Rocznik Statystyczny Rolnictwa. (2011). GUS, Warszawa.
 • Rocznik Statystyczny Rolnictwa. (2014). GUS, Warszawa.
 • Rocznik Statystyczny Rolnictwa. (2016). GUS, Warszawa.
 • Rocznik Statystyczny. (1981). GUS, Warszawa.
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 września 2003 w sprawie minimalnych warunków utrzymania poszczególnych gatunków zwierząt gospodarskich (Dz. U. nr 167, poz. 1629).
 • Ryczko, A. (2015). Transformacja produkcji trzody chlewnej w gospodarstwach rodzinnych na Podlasiu. Praca magisterska, SGGW Warszawa.
 • SAPARD. (2006). Wybrane efekty realizacji pomocy przedakcesyjnej w Polsce. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
 • Stan hodowli i wyniki oceny świń w roku 2013. (2014), Kraków: Wydawnictwo Instytutu Zootechniki-Państwowego Instytutu Badawczego.
 • Strategia Polityki Społecznej Województwa Podlaskiego do 2020 roku. (2014). Białystok. Wydawca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku.
 • Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020. (2008) Warszawa: Wydawca: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
 • Stuczyński, T., Kozyra, J., Łopatka, A., Siebielec, G., Jadczyszyn, J., Koza, P., Doroszewski, A., Wawer, R., Nowocień, E. (2007). Przyrodnicze uwarunkowania produkcji rolniczej w Polsce. Studia i Raporty. IUNG-PIB, 7, 77-115.
 • Świetlicki, A. (1981). Charakterystyka i ocena efektywności produkcji trzody chlewnej w wybranych gospodarstwach rejonu Polski Wschodniej w roku gospodarczym 1979/1980. Praca magisterska, SGGW Warszawa.
 • Wojsznis, B. (2011). Rozwój województwa podlaskiego a polityka spójności. Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, 19, 355-364.
 • Wyniki oceny trzody chlewnej w 2014 roku. (2015). Warszawa: Wydawnictwo: Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej "POLSUS".
 • Zegar, J. (2014). Rolnictwo III Rzeczypospolitej. MAZOWSZE Studia regionalne, 15, 29-48.
 • Żebrowski, Z., Węckowicz, S., Kossakowski, J. (1974). Zootechnika tom II. Rozdz. III. Hodowla trzody chlewnej. Warszawa: Wydawnictwo: Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171534091

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.