PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr spec. (26) Prawo - koncepcje, regulacje, współczesne problemy | 15--20
Tytuł artykułu

Odpowiedzialność członków organów spółek kapitałowych wobec spółki - wybrane zagadnienia

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Liability of members of boards of directors to a company - selected issues
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zasady ponoszenia przez piastunów organów spółek kapitałowych odpowiedzialności wobec spółki stanowią istotny element ładu korporacyjnego w polskim i w zagranicznych systemach prawnych. Zgodnie z artykułami 293 i 483 Kodeksu Spółek Handlowych, członek organu spółki kapitałowej może zostać pociągnięty do cywilnoprawnej odpowiedzialności wobec spółki, jeżeli wskutek zawinionego działania lub zaniechania sprzecznego z prawem lub postanowieniami umowy (statutu) spółki w majątku spółki powstała szkoda, zaś pomiędzy szkodą a działaniem lub zaniechaniem piastuna istnieje związek przyczynowy. Innym przypadkiem odpowiedzialności członków organów spółek kapitałowych wobec spółki jest przewidziana w artykułach 198 oraz 350 k.s.h. sytuacja bezprawnego pobrania z majątku spółki. Celem artykułu jest przedstawienie wybranych zagadnień związanych z zasadami ponoszenia odpowiedzialności cywilnoprawnej piastunów organów spółek kapitałowych wobec spółki. (abstrakt oryginalny)
EN
Rules governing the issue of responsibility of members of boards of directors to a company constitute an important element of corporate governance in Polish and foreign legal systems. According to articles 293 and 483 of the Code of Commercial Companies, a member of a board of directors of company may be held liable to the company if due to the culpable act or omission contrary to the law or provisions of the company's articles of association damage occurred in the company's assets, and damage between the damage and the act or omission of the company there is a causal relationship. Another case of liability of members of companies' governing bodies towards a company is provided for in articles 198 and 350 of the Code of Commercial Companies, the situation of unlawful collection from the company's assets. The aim of this paper is to provide an insight into selected issues concerning principles of civil liability of members of boards of directors to a company. (original abstract)
Twórcy
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Bibliografia
 • 1. Bilewska K., (2014) Dochodzenie roszczeń spółki kapitałowej przez jej wspólników (actio pro socio), Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 • 2. Black B., Cheffins B., (2008) Comparative Analysis on Legal Regulation of the Liability of Members of the Management Organs of Companies, ECGI Working Paper.
 • 3. Chomiuk M., (2018) Komentarz do art. 198 [w:] Jara Z. (red.), Kodeks spółek handlowych. Komentarz, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 • 4. Giezek J., Wnuk D., (1994), Odpowiedzialność cywilna i karna w spółkach prawa handlowego: komentarz i przegląd orzecznictwa, Warszawa: Wydawnictwo "Profi".
 • 5. Kidyba A., (2009) Spółka z o. o. Komentarz, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 • 6. Kidyba A., (2016) Komentarz do art. 293 [w:] Kidyba A., (red.), Komentarz aktualizowany do art. 1-300 Kodeksu spółek handlowych, Warszawa: Wydawnictwo Wolters Kluwer.
 • 7. Koch A., (2016) Komentarz do art. 361 [w:] Gutowski M., (red.), Kodeks cywilny. Tom I. Komentarz. Art. 1-44911, Warszawa: Wyd. C.H. Beck.
 • 8. Litwińska-Werner M., (2007) Kodeks spółek handlowych. Komentarz, Wyd. 3, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 • 9. Opalski A., (2016) Komentarz do art. 483 [w:] Opalski A., (red.), Kodeks spółek handlowych. Tom III B. Spółka akcyjna. Komentarz art. 393-490, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 • 10. Oplustil K., (2010) Instrumenty nadzoru korporacyjnego (corporate governance) w spółce akcyjnej, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 • 11. Pinior P., (2016) Odpowiedzialność cywilna członków organów i likwidatorów [w:] Kidyba A., (red.), Meritum. Prawo spółek, Warszawa: Wydawnictwo Wolters Kluwer.
 • 12. Ponta A., Catana R., (2015) The business judgement rule and its reception in European countries, "The Macrotheme Review" nr 4.
 • 13. Popiołek W., (2008) Komentarz do art. 293 [w:] Pyzioł W., (red.), Kodeks spółek handlowych. Komentarz, Warszawa: Wydawnictwo Wolters Kluwer.
 • 14. Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 6 marca 2009 r., sygn. akt II KK 283/08.
 • 15. Rodzynkiewicz M., (2014) Komentarz do art. 293 [w:] Rodzynkiewicz M., Kodeks spółek handlowych. Komentarz, wyd. VI, Warszawa: Wydawnictwo Wolters Kluwer.
 • 16. Romanowski M., (2012) Spółka nie jest domkiem z bajki Fredry, "Rzeczpospolita" z 7.09.2012 r.
 • 17. Szczurowski T., (2018) Komentarz do art. 293 [w:] Jara Z., (red.), Kodeks spółek handlowych. Komentarz, Warszawa: Wydawnictwo C. H. Beck.
 • 18. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 18 sierpnia 2011 r., sygn. akt I ACa 54/11.
 • 19. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 17 sierpnia 1993 r., sygn. akt III CRN 77/93.
 • 20. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 7 sierpnia 2003 r., sygn. akt IV CKN 387/01.
 • 21. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 9 lutego 2006 r., sygn. akt V CSK 128/05.
 • 22. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 24 marca 2015 r., sygn. akt II UK 167/14.
 • 23. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 29 kwietnia 2015 r., sygn. akt I ACa 1141/14.
 • 24. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 10 maja 2017 r., sygn. akt III AUa 852/16.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171534109

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.