PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr spec. (26) Prawo - koncepcje, regulacje, współczesne problemy | 21--26
Tytuł artykułu

Problem delimitacji alternatywnych funduszy inwestycyjnych w obrocie prawno-gospodarczym

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The problem of delimitation of alternative investment funds in the legal and economic turnover
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł ma na celu ukazanie praktycznych aspektów nowelizacji Ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi. Dostosowanie polskiej ustawy do wymogów Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE z dnia 8 czerwca 2011 roku w sprawie zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi i zmiany dyrektyw 2003/41/WE i 2009/65/WE oraz rozporządzeń (WE) nr 1060/2009 i (UE) nr 1095/2010 wprowadziło do polskiego porządku prawnego nową instytucję prawną, jaką jest alternatywny fundusz inwestycyjny. Dotychczas funkcjonujące spółki prawa handlowego, które na mocy nowelizacji spełniają definicję AFI zostały postawione w trudnej sytuacji prawnej, z której wiele z nich nie zdaje sobie sprawy. (abstrakt oryginalny)
EN
The article aims to show the practical side of the amendment to the Act of 27 May 2004 on investment funds and management of alternative investment funds (Dz.U.2018.56). Adaptation of the Polish law to the requirements of Directive 2011/61 / EU of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 on the management of alternative investment funds and amending Directives 2003/41 / EC and 2009/65 / EC and Regulations (EC) No. 1060 / 2009 and (EU) No. 1095/2010 introduced to the Polish legal order a new legal institution which is an Alternative Investment Fund. Previously functioning commercial law companies, which, by virtue of the amendment, meet the definition of AIF have been placed in a inconvenient legal situation. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Bibliografia
 • 1. Bodellini M., (2016) Does it still make sense, from UE perspective, to distinguish between UCITS and non- UCITS schemes, "Capital Markets Law Journal" tom 11, nr 4.
 • 2. Borowiec J., (2006) [w:] Winiarski B., (red.), Polityka gospodarcza, Warszawa: CH. BECK.
 • 3. Dyl M., (2017) Nadzór w ramach struktur unijnych [w:] Chłopecki A., Dyl M., (red.), Prawo rynku kapitałowego, Warszawa: Wydawnictwo C.H.BECK.
 • 4. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi i zmiany dyrektyw 2003/41/WE i 2009/65/WE oraz rozporządzeń (WE) nr 1060/2009 i (UE) nr 1095/2010, (Dz. U.L. 174 z 1.7.2011).
 • 5. European Securities and Markets Authority (2015) Wytyczne w sprawie kluczowych koncepcji ZAFI, https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015/11/esma_2013_00600000_pl_tra.pdf [23.07.2018].
 • 6. http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/druk.xsp?nr=69 [23.07.2018].
 • 7. https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015/11/esma_2013_00600000_pl_tra.pdf [23.07.2018].
 • 8. https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/ASI/ [23.07.2018].
 • 9. Komisja Nadzoru Finansowego: Jak należy rozumieć pojęcie "braku codziennego prawa do decydowania lub kontroli [...], https://www.knf.gov.pl/ dla_rynku/ASI/ [23.07.2018].
 • 10. Kondrakiewicz T., (2001) Holding jako forma współdziałania gospodarczego przedsiębiorstw, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia" nr 35.
 • 11. Nabilou H., (2017) A tale regulatory divergence, contrasting transatlantic policy responses to the allege role of alternative investment funds in financial instability, "Capital Markets Law Journal" tom 12, nr 1.
 • 12. Pyzioł W., Szumański A., Weiss I., (2016) Prawo spółek, wyd. 2, Warszawa: C.H. Beck.
 • 13. Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1126/2008 z dnia 3 listopada 2008 roku przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz. Urz. UE serii L 320/1 z 29.11.2008).
 • 14. Ustawa o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz.U.2018.1355 ze zm.)
 • 15. Weiss I., (2016) Problem reformy spółki z o.o. [w:] Pyzioł W., Szumański A., Weiss I., Prawo spółek, Warszawa: Wydawnictwo C.H. BECK.
 • 16. Winiarski B., (2006) Polityka gospodarcza, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171534111

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.