PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | z. 106 | 243--253
Tytuł artykułu

Ethical Counseling and New Horizons of the Social Dimensions of Sustainability and Cultural Heritage

Warianty tytułu
Doradztwo etyczne a nowe horyzonty trwałości społecznej dziedzictwa kulturowego
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Wysiłki zmierzające do zapewnienia zrównoważonego rozwoju zyskały obecnie nowe horyzonty, zaś nowe podejścia są użyteczną i celowościową heurystyką, która traktuje zrównoważony rozwój jako równowagę konkurencyjnych priorytetów: ochrony środowiska, dobrobytu ekonomicznego i sprawiedliwości społecznej. Niedawna wizja rozwoju ludzkości utożsamiana jedynie z dobrobytem ekonomicznym została skorygowana z uwzględnieniem celów społecznych, sprowadzających się w szczególności do ograniczenia ubóstwa, poprawy jakości życia, zapewnienia szans na lepszą edukację i zdrowie. Tego typu zmiana orientacji wymaga kompleksowego podejścia do zarządzania relacjami między naturalnymi i ludzkimi, sektorowymi i strukturalnymi aspektami zrównoważonego rozwoju na wszystkich szczeblach. To raczej praktyczny wysiłek niż czysta wiedza i naukowe podejście. Zważywszy na tę konkluzję i jej realizację, doradztwo etyczne, jeśli mowa o praktyce, zajmuje bardzo ważne miejsce. W artykule podejmuję kwestie świadomości społecznej, akceptacji i praktycznego wykorzystania ekspertów w zakresie etyki na Słowacji. Moim celem jest promowanie zrozumienia doradztwa etycznego w procesach decyzyjnych i ocenie zrównoważonego rozwoju społecznego. Powierzenie profesjonalistom - doradcom etycznym - oceny zrównoważonego rozwoju społecznego i wspierania jego procesów może budować kontekst i być punktem wyjścia dla dobrego życia oraz praktyki społecznej. Na podstawie analizy potrzeb postępowania etycznego wskazuję wnioski i zalecenia dotyczące doradztwa etycznego, w szczególności w obszarze przygotowania zawodowego na kierunku etyki stosowanej w modelach edukacji wyższej. (abstrakt oryginalny)
EN
Today, the pursuit of sustainability has new horizons and new Approaches as an expedient heuristic that understands sustainability as the importance of balancing the competing priorities: the environmental protection, the economic growth, and the social equity. That is more a practical effort, rather than as a purely scientific concept. Recent vision of Human Development was equated only by economic growth gradually compensating also in the direction to fulfil social objectives; namely to reduce poverty, improve quality of life, improving opportunities for better quality of education and health. Such a re-orientation requires a comprehensive approach to the management sustainability of ties interaction between natural and human, sectoral and structural aspects of development at all levels. As part of this knowledge and realisation, ethical counselling has important place, in terms of practise. In this paper we think about social awareness, acceptance and practical applicability of ethical experts in Slovakia. Our goal is understanding of ethical consulting in decision-making framework of sustainability. Assessing of social sustainability and supporting these processes entrusted to a professional - ethical adviser can make context of starting point for good life and for social practise. Based on needs analysis of ethical guidance we offer suggestion and recommendations for Ethical counselling, especially at the level of professional training in educational models applied ethics in Slovakia. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
243--253
Opis fizyczny
Twórcy
 • Matej Bel University in Banska Bystrica
Bibliografia
 • 1. Dickerson A.B., Ceeney E.R.: Repatriating Human Remains: Searching for an Acceptable Ethics, [in:] Ireland T., Schofield J.: The Ethics of Cultural Heritage. Spinger, New York 2015.
 • 2. Fobel P.: Spoločenský význam a profesionálne poslanie etického poradenstva, [in:] Fobel P. et al. (eds): "ETIKA & PORADENSTVO & PRAX", Banská Bystrica 2012.
 • 3. Fobel P., et. al.: Etická expertíza a profesionalita v etike, [in:] Organizačná etika a profesionálne etické poradenstvo. Banská Bystrica 2013, p. 15-22.
 • 4. Fobel P.: Innovative potential of applied ethics in the context of new social expectations. "Organization and Managment", no. 94, 2016, p. 49-56.
 • 5. Fobelová D., et al: Aplikované etiky v kontextoch súčasnosti. Fakulta humanitných vied University Mateja Bela, Banská Bystrica 2005.
 • 6. Fobelová M.: Business ethics in the context of a post-foundational paradigm. "Organization and Managment", no. 94, 2016, p. 65-72.
 • 7. Machalová T.: Hans Jonas, [in:] Remišová A: Dejiny etického myslenia v Európe a USA. Kaligram, Bratislava 2008, p. 683-690.
 • 8. Ricouer P.: Memory and Forgetting, [in:] Keaney R., Dooley M. (eds.): Questioning ethics: Contemporary debates in philosophy. Routledge, Oxford 1999, p. 5-11.
 • 9. Rorty R.: Is Philosophy Relevant to Applied Ethics? "Business Ethics Quaterly", Vol. 16, No. 3, July 2006, p. 391-399.
 • 10. Vig N.J, Kraft M.E.: Environmental policy. New directions for the 21st century. Sage Publications, London 2013.
 • 11. Wolsko Ch., Marino E. et al.: System access: A mulitdisiciplinary strategy for assesing the social dimensions of sustainability. "Sustainability: Science, Practice & Policy", Vol. 12, Iss. 1, 2016.
 • 12. UNESCO, 2015. Culture in the Post-2015 Sustainable Development Agenda, http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/culture-and-development/hangzhou-congress/culture-in-the-post-2015-sustainable-development-agenda/, 15.02.2017.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171534143

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.