PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 515 Global Challenges of Management Control and Reporting | 125--135
Tytuł artykułu

Ongoing Monitoring of the Performance of the Internal Audit Activity in the Public and Private Sectors

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Bieżące monitorowanie wyników działalności audytu wewnętrznego w sektorze publicznym i prywatnym
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Celem artykułu jest przedstawienie, w jaki sposób audytorzy wewnętrzni w sektorze publicznym i prywatnym definiują bieżące monitorowanie działań audytu wewnętrznego. Materiał empiryczny do analizy został zebrany za pomocą wywiadów przeprowadzonych w Polsce z 28 audytorami wewnętrznymi zatrudnionymi w 30 organizacjach. Zebrane dane ujawniły liczne podobieństwa i różnice w postrzeganiu istoty tego pojęcia. Bieżące monitorowanie działalności audytu wewnętrznego jest najczęściej rozumiane jako sprawowanie nadzoru przez zarządzającego audytem wewnętrznym nad audytorem wewnętrznym w celu zapewnienia, że zadania audytowe są wykonywane zgodnie z międzynarodowymi standardami profesjonalnej praktyki audytu wewnętrznego, cele tych zadań są osiągane, a programy tych zadań są realizowane.(abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of this article is to present how internal auditors in the public and private sectors define ongoing monitoring of internal audit activities. The empirical material for analysis was gathered from interviews conducted in Poland with 28 internal auditors employed in 30 organisations. The gathered data revealed many similarities and differences between internal auditors' perception of the essence of this term. The results show that ongoing monitoring of internal audit activities is most often understood as supervising internal auditor by the CAE to ensure that an audit engagement is performed in accordance with the International Standards for Professional Practice of Internal Auditing, the objectives of the engagement are reached, and the work program is realized.(original abstract)
Twórcy
 • Wrocław University of Economics, Poland
Bibliografia
 • Bartoszewicz A., 2015, Praktyczna realizacja Programu zapewnienia i poprawy jakości w komórkach audytu wewnętrznego na wybranych przykładach, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, nr 81, pp. 9-28.
 • Bednarek P., 2015, Samoocena w audycie wewnętrznym jednostek sektora finansów publicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Bednarek P., 2018, Bieżące monitorowanie w audycie wewnętrznym, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa [forthcoming].
 • Brzozowski T., 2011, Monitorowanie, pomiary i analiza danych, [in:] Borys T., Rogala P. (eds.), Doskonalenie sformalizowanych systemów zarządzania, Difin, Warszawa.
 • Copeland P., Espersen D., Grobler M.C.J., Roth J., 2013, Quality Assessment Manual for the Internal Audit Activity, The Institute of Internal Auditors Research Foundation, Altamonte Springs, FL.
 • Cybulski K., 2004, Zarządzanie działem sprzedaży firmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Eisenhardt K.M., 1989, Building theories from case study research, The Academy of Management Review, vol. 14, no. 4, pp. 532-550.
 • FRR, 1999, Kontrola wewnętrzna - zintegrowana koncepcja ramowa, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa.
 • Grucza B., 2015, Sterowanie projektem, [in:] Trocki M. (ed.), Zarządzanie projektem europejskim, PWE, Warszawa.
 • Grzeszczyk T., 2009, Ocena Projektów Europejskich 2007-2013, Placet, Warszawa.
 • IIARF, 2012, Definicja audytu wewnętrznego, Kodeks etyki oraz Międzynarodowe standardy praktyki zawodowej audytu wewnętrznego. Poradniki. Tłumaczenie na język polski, The Institute of Internal Auditors Research Foundation, Altamonte Springs, FL.
 • Jeruzalski T., 2009, Efektywność i skuteczność wdrażania systemów IT w administracji publicznej. Wspomaganie procesów podejmowania decyzji, CeDeWu, Warszawa.
 • Kałużny S., 2008, Kontrola wewnętrzna. Teoria i praktyka, PWE, Warszawa.
 • Karaszewski R., 2005, Zarządzanie jakością. Koncepcje, metody i narzędzia stosowane przez liderów światowego biznesu, Wydawnictwo "Dom Organizatora", Toruń.
 • Kardasz A., Szczerbiński A., 2001, Monitorowanie działalności ośrodków odpowiedzialności, [in:] Nowak E. (ed.), Rachunkowość w zarządzaniu zdecentralizowanym przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa.
 • Kotarbiński T., 1982, Traktat o dobrej robocie, Ossolineum, Wrocław.
 • MacQuarrie C., 2010, Theoretical saturation, [in:] Mills A.J., Durepos G., Wiebe E. (eds.), Encyclopedia of Case Study Research, Sage Publications, Newbury Park, CA, pp. 927-929.
 • Mytlewski A., 2007, Monitoring ekonomiczny przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 • Romanowska M., Wachowiak P. (eds.), 2006, Koncepcje i narzędzia zarządzania strategicznego, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
 • Słownik języka polskiego, http://www.sjp.pwn.pl (26.09.2017).
 • Stadnicka D., Pacana A., 2015, Budowa i rozwój skutecznych systemów zarządzania jakością, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów.
 • Szczepankiewicz E.I., 2010, Komitety audytu nowymi organami zapewnienia wiarygodności sprawozdań finansowych i systemów kontroli wewnętrznej w jednostkach zainteresowania publicznego, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, nr 57, pp. 57-82.
 • Walas-Trębacz J., 2010, Wykorzystanie systemu monitoringu w przedsiębiorstwie, [in:] Stabryła A., (ed.), Systemy controllingu, monitoringu i audytu, Wydawnictwo Mfiles.pl, Kraków.
 • Zatoń W., 2014, Optymizm, samokontrola i pewność siebie w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, t. XV, z. 10, cz. II, pp. 165-173.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171534145

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.