PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | vol. 5, t. 338 | 57--80
Tytuł artykułu

Women's Economic Inactivity and Age : Analysis of the Situation in Poland and the EU

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Bierność zawodowa kobiet a wiek : analiza sytuacji w Polsce i UE
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Grupa kobiet biernych zawodowo charakteryzuje się znaczną heterogenicznością. Jednym z czynników różnicujących tę grupę są powody pozostawania poza rynkiem pracy. Zależą one między innymi od wieku czy poziomu wykształcenia. Dodatkowo istnieje duża niejednorodność geograficzna przyczyn bierności zawodowej. Stąd nasunęły się dwa pytania: 1) "jak znaczna jest niejednorodność geograficzna powodów pozostawania poza rynkiem pracy na obszarze Unii Europejskiej?", 2) "czy to zróżnicowanie geograficzne zmienia się w czasie?". Celem prezentowanej analizy była klasyfikacja państw UE ze względu na przyczyny bierności zawodowej kobiet w różnych grupach wiekowych. Analiza została przeprowadzona z wykorzystaniem metody k-średnich. Dane wykorzystane w analizie pochodzą z ogólnodostępnych baz danych Eurostatu, z Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (EU-Labour Force Survey). Ocena tendencji związanych z biernością zawodową w grupach wiekowych została przygotowana na bazie danych obejmujących okres 2000-2016. Z kolei analiza skupień została przeprowadzona dla danych z lat 2006, 2010 i 2014. Uzyskane wyniki potwierdziły znaczne zróżnicowanie państw UE ze względu na przyczyny bierności zawodowej kobiet w różnych grupach wiekowych. Dodatkowo ta różnorodność geograficzna zmienia się w czasie. Największe podobieństwo klasyfikacji między poszczególnymi okresami uzyskano dla grupy wiekowej 50-64 lata, a najmniejsze dla grupy 25-49 lat. Ponadto w analizowanym okresie zauważalne jest znaczne zmniejszanie się zjawiska bierności zawodowej w grupie najstarszych osób. Z kolei w grupie najmłodszej, obejmującej osoby do 25. roku życia, tendencje są odwrotne - udział pozostających poza rynkiem pracy zwiększa się.(abstrakt oryginalny)
EN
The group of economically inactive women is heavily diversified. The reasons for staying outside the labour market are the important factors that differentiate this group. They depend on the age or level of education among others. In addition, there is great geographical heterogeneity of the reasons for economic inactivity. Hence, two questions arise. Firstly, how significant is the geographical diversity of the reasons for staying outside the labour market in the European Union? Secondly, have these geographical differences been changing over time? The main aim of the analysis is the classification of the EU countries taking into consideration reasons for women's economic inactivity in different age groups. The analysis is carried out applying descriptive statistics and the k-means method. The data are taken from the publicly available Eurostat's Labour Force Survey datasets. The study of general tendencies in women's economic inactivity covers the years 2000-2016. In turn, cluster analysis was carried out for data from 2006, 2010 and 2014. The obtained results confirmed significant diversity of the EU states. In addition, this geographical diversity has been changing over time. We receive the greatest similarity of classification obtained for different periods for the 50-64 age group and the smallest for the 25-49 age group. Moreover, there are noticeable tendencies of a significant decrease in the share of the economically inactive in the group of the oldest individuals (aged 50-64) in the sample. On the other hand, in the youngest group (individuals aged under 25), there are opposite tendencies observed - the share of those who remain outside the labour market increases.(original abstract)
Rocznik
Strony
57--80
Opis fizyczny
Twórcy
 • Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Poland
Bibliografia
 • Allmendinger J. (1989), Educational systems and labor market outcomes, "European Sociological Review", vol. 5(3), pp. 231-250.
 • Bardasi E., Gornick J.C. (2000), Women and Part-Time Employment: Workers' 'Choices' and Wage Penalties in Five Industrialized Countries, Luxembourg Income Study Working Paper, no. 223.
 • Blanchard O.J., Diamond P., Hall R.E., Murphy K. (1990), The cyclical behavior of the gross flows of US workers, "Brookings Papers on Economic Activity", vol. 2, pp. 85-155.
 • Brewster K.L., Rindfuss R.R. (2000), Fertility and women's employment in industrialized nations, "Annual Review of Sociology", vol. 26(1), pp. 271-296,https://doi.org/10.1146/annurev.soc.26.1.271.
 • Chłoń-Domińczak A., Strawiński P. (2013), Wchodzenie osób młodych na rynek pracy w Polsce, Proceedings of the 9th Congress of Polish Economists, Warsaw 28-29 November, http://www.pte.pl/kongres/do-pobrania.html [accessed: 30.09.2017].
 • Cipollone A., Patacchini E., Vallanti G. (2014), Female labour market participation in Europe: novel evidence on trends and shaping factors, "IZA Journal of European Labor Studies", vol. 3(18), https://doi.org/10.1186/2193-9012-3-18.
 • Dixon S. (2003), Implications of population ageing for the labour market, "Labour Market Trends: Incorporating Employment Gazette", vol. 111(2), pp. 67-76.
 • Drozdowicz-Bieć M. (2014), Młodzi wykształceni, ale bezrobotni. Fakty i mity, Analiza Forum Rozwoju Obywatelskiego, no. 9.
 • Durand J. (1975), The Labor Force in Economic Development: A Comparison of International Census Data 1946-66, Princeton University Press, Princeton.
 • Eatock D. (2015), European Union pension systems. Adequate and sustainable?, European Parliamentary Research Service - Briefing.
 • Elias P. (1990), Part-time Work and Part-time Workers: Keeping Women In or Out?, [in:] S. McRae (ed.), Keeping Women In: Strategies to Facilitate the Continuing Employment of Women in Higher Occupations, Policy Studies Institute, London.
 • Fasih T. (2008), Linking education policy to labor market outcomes, World Bank Publications, Washington, https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/6407 [accessed: 30.09.2017].
 • Gash V., Cooke L.P. (2010), Wives' part-time employment and marital stability in Great Britain, West Germany and the United States, "Sociology", vol. 4(6), pp. 1091-1108, https://doi.org/10.1177/0038038510381605.
 • Gatnar E., Walesiak M. (eds.) (2004), Metody statystycznej analizy wielowymiarowej w badaniach marketingowych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 • Gehringer A., Klasen S. (2017), Labor Force Participation of Women in the EU - What Role do Family Policies Play?, "Labour", vol. 31(1), pp. 15-42, https://doi.org/10.1111/labr.12085.
 • Genre V., Gomez-Salvador R., Lamo A. (2010), European Women: Why Do (n.t) They Work, "Applied Economics", vol. 42(12), pp. 1499-1514, http://dx.doi.org/10.1080/00036840701721547.
 • Goldin C. (1994), The U-shaped female labor force function in economic development and economic history, National Bureau of Economic Research, Working paper No. 4707.
 • Góra M. (2004), Trwale wysokie bezrobocie w Polsce. Refleksje, próba częściowego wyjaśnienia i kilka propozycji, "Zeszyty BRE - CASE", no. 73, pp. 123-143.
 • Hakim C. (2004), Key issues in women's work: Female diversity and the polarisation of women's employment, Psychology Press, London.
 • Hakim C. (2006), Women, careers, and work-life preferences, "British Journal of Guidance Counselling", vol. 34(3), pp. 279-294, http://dx.doi.org/10.1080/03069880600769118.
 • Hubert L.J., Arabie P. (1985), Comparing Partitions, "Journal of Classification", vol. 2(1), pp. 193-218.
 • Ionescu A.M. (2012), How does education affect labour market outcomes, "Review of Applied Socio-Economic Research", vol. 4(2), pp. 130-144.
 • Jansen M., Jimenez-Martín S., Gorjón L. (2016), The legacy of the crisis: the Spanish labour market in the aftermath of the Great Recession, FEDEA working paper, No. eee2016-10.
 • Jaumotte F. (2003), Female labor force participation. Past trends and main determinants in OECD countries, "OECD Economic Studies", vol. 37, pp. 52-108.
 • Kaufman L., Rousseeuw P.J. (1990), Finding Groups in Data: an Introduction to Cluster Analysis, Wiley, New York.
 • Kiełkowska M. (2013), Kryzys demograficzny i jego konsekwencje dla rynku pracy, "Humanities and Social Sciences", vol. XVII(4), pp. 33-45, https://doi.org/10.7862/rz.2013.hss.43.
 • Kłos B., Russel P. (eds.), (2016), Przemiany demograficzne w Polsce i ich społeczno-ekonomiczne konsekwencje, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa.
 • Kotowska I.E. (2007), Uwagi o polityce rodzinnej w Polsce w kontekście wzrostu dzietności i zatrudnienia kobiet, "Polityka Społeczna", vol. 8, pp. 13-19.
 • Kotowska I.E. (2008), Zmiany aktywności zawodowej a proces starzenia się ludności, [in:] J.T. Kowaleski, P. Szukalski (eds.), Pomyślne starzenie się w perspektywie nauk o pracy i polityce społecznej, Zakład Demografii i Gerontologii Społecznej UŁ, Łódź.
 • Kryńska E., Kwiatkowski E. (2013), Podstawy wiedzy o rynku pracy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Lechman E., Kaur H. (2015), Economic Growth and Female Labor Force Participation-Verifying the U-feminization Hypothesis: New Evidence for 162 Countries over the Period 1990-2012, "Economics Sociology", vol. 8(1), pp. 246-257.
 • Leśniewska G. (2012), Wykształcenie jako element konkurencyjności na rynku pracy (Education as an element of competitiveness in the labour market), "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego - Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania - Uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstw i gospodarki w XXI wieku", no. 25, pp. 61-76.
 • Luci A. (2009), Female labour market participation and economic growth, "International Journal of Innovation and Sustainable Development", vol. 4(2-3), pp. 97-108, https://doi.org/10.1504/IJISD.2009.028065.
 • Łojek Ł. (2011), Zmiany systemu zabezpieczenia emerytalnego w dobie demograficznego starzenia, "Polityka Społeczna", vol. 11-12, pp. 4-9.
 • McQueen J.B. (1967), Some methods for classification and analysis of multivariate observations, Proceedings of 5th Berkeley Symposium on Mathematical Statistics and Probability, University of California Press, Berkeley.
 • Münch C., van Wijnbergen S. (2009), Education and labor market activity of women: An age-group specific empirical analysis, Tinbergen Institute Discussion Paper No. TI 2009-099/2.
 • Niewiadomska A. (2013), Analiza zjawiska bierności zawodowej w Polsce, "Nauki Społeczne", vol. 2, pp. 103-116.
 • Ochocki A. (2014), Praca zawodowa kobiet jako czynnik zmiany demograficznej, "Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego", vol. 1(57), pp. 3-10.
 • Olivetti C. (2014), The Female Labor Force and Long-Run Development, [in:] L. Platt Boustan, C. Frydman, R.A. Margo (eds.) Human Capital in History: The American Record, NBER book.
 • Piróg D. (2013), Absolwenci szkół wyższych na rynku pracy w warunkach kryzysu, "Przedsiębiorczość - Edukacja", vol. 9, pp. 302-316.
 • Pleśniak A. (2014), Konsekwencje przemian demograficznych w świetle adekwatności i stabilności systemów emerytalnych, "Polityka Społeczna wobec Przemian Demograficznych. Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", vol. 167, pp. 43-53.
 • Psacharopoulos G., Tzannatos Z. (1989), Female labor force participation: An international perspective, "The World Bank Research Observer", vol. 4(2), pp. 187-201.
 • Rękas M. (2017), Dzietność a aktywność zawodowa kobiet w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej w latach 2004-2014, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", vol. 2, pp. 71-87.
 • Rudawska I. (2010), Active Ageing and its Impact on Labour Market, "Economics Sociology", vol. 3(1), pp. 9-24.
 • Russell H., Fahey T. (2004), Ageing and Labour Market Participation, Equality Authority.
 • Serban A.C. (2012), Aging population and effects on labour market, "Procedia Economics and Finance", vol. 1, pp. 356-364, https://doi.org/10.1016/S2212-5671(12)00041-X.
 • Strzelecki Z. (2013), Demograficzne wyzwania: świat, Europa, Polska, Proceedings of the 9th Congress of Polish Economists, Warsaw 28-29 November, http://www.pte.pl/kongres/do-pobrania.html [accessed: 30.09.2017].
 • Sundström M., Stafford F.P. (1992), Female labour force participation, fertility and public policy in Sweden, "European Journal of Population/Revue Europeenne de Demographie", vol. 8(3), pp. 199-215.
 • Verick S. (2014), Female labor force participation in developing countries, "IZA World of Labor", vol. 87, https://doi.org/10.15185/izawol.87.
 • Walesiak M. (2006), Rekomendacje w zakresie strategii postępowania w procesie klasyfikacji zbioru obiektów, [in:] A. Zeliaś (ed.), Przestrzenno-czasowe modelowanie zjawisk gospodarczych, Materiały z XXVII Ogólnopolskiego Seminarium Naukowego, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków.
 • Willmore L. (2004), Population ageing and pay-as-you-go pensions, "Ageing Horizons", vol. 1, pp. 23-29.
 • Winkler A. (2016), Women's labor force participation, "IZA World of Labor", vol. 289, https://doi.org/10.15185/izawol.289.
 • Woźniak B. (2007), Bierność zawodowa w Polsce na tle wybranych krajów Europy Środkowo-Wschodniej, [in:] J. Poteralski (ed.), Przemiany rynku pracy w kontekście procesów społecznych i gospodarczych, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171534155

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.