PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | vol. 5, t. 338 | 157--182
Tytuł artykułu

Determinanty zastrzeżeń w opinii biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Determinants of Disclaimers in the Auditor's Opinion on the Financial Statement
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł ma na celu zidentyfikowanie determinant otrzymania opinii innej niż bez zastrzeżeń przez spółki publiczne notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie z badania sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) oraz określenie kierunków ich wpływu na prawdopodobieństwo otrzymania takiej opinii. Badanie empiryczne roli opinii audytora w ochronie interesów dostawców kapitału przeprowadzono z wykorzystaniem logitowego modelu panelowego na zbilansowanej próbie obejmującej 980 obserwacji 245 spółek za lata 2010-2013. Wyniki wykazały, że istotny wpływ na opinię inną niż bez zastrzeżeń mają: płynność, zadłużenie, nadzór korporacyjny przybliżany udziałem znaczącego akcjonariatu w kapitale akcyjnym, rentowność, wielkość przedsiębiorstwa oraz ryzyko bankructwa przedsiębiorstwa. Silniejszy nadzór korporacyjny (wyższy udział znaczących akcjonariuszy w kapitale akcyjnym) zmniejsza prawdopodobieństwo otrzymania przez przedsiębiorstwo opinii biegłego rewidenta innej niż bez zastrzeżeń. Uzyskany wynik można uznać za oryginalny wkład do dotychczasowej literatury. Badanie nie potwierdziło istotnej zależności między jakością świadczonych usług audytorskich (przybliżanych renomą i wielkością spółki audytorskiej przynależnej do "Wielkiej 4") a prawdopodobieństwem otrzymania opinii z badania sprawozdania finansowego innej niż bez zastrzeżeń.(abstrakt oryginalny)
EN
The article aims to identify the determinants of obtaining other than qualified audit opinion by public companies listed on the Warsaw Stock Exchange, based on an analysis of financial statements prepared in accordance with International Financial Reporting Standards (IFRS) and determining signs of their impact on the probability of receiving such an opinion. The empirical research on the role of an audit opinion in the protection of funds provider's interests was conducted with the use of logit model on panel data containing 980 observations of 245 companies in the period of 2010-2013. The results indicate that following factors have significant impact on firms obtaining audit opinion which is other than qualified: liquidity, debt, corporate governance approximated by share of major shareholders in company's equity, viability, firm size and risk of a company's default. The stronger the corporate governance (higher share of major shareholders in the company's equity) the lower the probability for the company of obtaining the audit opinion which is other than qualified. The results obtained in the research may be considered as original contribution to the literature. The research does not confirm any significant linkage between the quality of service provided by auditors (approximated by the reputation and the size of the audit company belonging to the Big 4) and the probability of obtaining the audit opinion which is other than qualified.(original abstract)
Rocznik
Strony
157--182
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Warszawski
 • Uniwersytet Warszawski
Bibliografia
 • Brzeska A. (2016), Rewizja finansowa w świetle praktyki polskiego rynku kapitałowego, Wydawnictwo SIZ, Łódź.
 • Cary D., Barker R. (1998), The Relationship between financial statement ratios and auditor's opinions, "Proceedings of the Academy of Accounting and Financial Studies", t. 3, nr 2, s. 94-96.
 • Chan K.H., Lin K.Z., Mo P.L.L. (2006), A political-economic analysis of auditor reporting and auditor switches, "Review of Accounting Studies", t. 11, nr 1, s. 21-48.
 • Doumpos M., Gaganis Ch., Pasiouras F. (2005), Explaining qualifications in audit reports using a support vector machine methodology, "Intelligent Systems in Accounting, Finance Management", t. 13, nr 4, s. 197-215.
 • Gaganis C., Pasiouras F. (2007), A multivariate analysis of the determinants of auditors opinions on Asian banks, "Managerial Auditing Journal", t. 22, nr 3, s. 268-287.
 • Garcia Blandon J., Argiles Bosch J.M. (2013a), Audit tenure and audit Qualifications in a low litigation risk setting: An analysis of the Spanish market, "Estudios de Economía", t. 40, nr 2, s. 133-156.
 • Garcia Blandon J., Argiles Bosch J.M. (2013b), Audit tenure and qualified opinions: New Evidence from Spain, "Spanish Accounting Review", t. 16, nr 2, s. 118-125.
 • Ireland J. (2003), An empirical investigation of determinants of audit reports in the UK, "Journal of Business Finance Accounting", t. 30, nr 7/8, s. 975-1015.
 • Johl S., Jubb C.A., Houghton K. (2007), Earnings Management and the Audit Opinion: Evidence from Malaysia, "Managerial Auditing Journal", t. 22, nr 7, s. 688-715.
 • Krzywda D. (2012), Rola audytu finansowego w działalności przedsiębiorstw i instytucji, [w:] H. Żukowska, W. Janik (red.), Audyt zewnętrzny sprawozdania finansowego a wiarygodność przedsiębiorstwa, Wydawnictwo KUL, Lublin.
 • Lucas R.E. Jr (1972), Expectations and the Neutrality of Money, "Journal of Economic Theory", t. 4, nr 2, s. 103-124.
 • Lucas R.E., Sargent T.J. (1981), Rational Expectations and Econometric Practice, Allen and Unwin, London.
 • Muth J.F. (1961), Rational Expectations and the Theory of Price Movements, "Econometrica", t. 29, nr 3, s. 315-335.
 • Olchowicz I., Tłaczała A. (2015), Sprawozdawczość finansowa według krajowych i międzynarodowych standardów, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
 • Ruiz-Bardadillo E., Gomez-Aguilar N., De Fuentes-Barbera C., Garcia-Benau M. (2004), Audit quality and the going-concern decision-making process: Spanish evidence, "European Accounting Review", t. 13, nr 4, s. 597-620.
 • Sánchez Ballesta J.P., Garcia-Meca E. (2005), Audit qualifications and corporate governance in Spanish listed firms, "Managerial Auditing Journal", t. 20, nr 7, s. 725-738.
 • Sargent T.J., Wallace N. (1971), Market Transaction Costs, Asset Demand Functions, and the Relative Potency of Monetary and Fiscal Policy, "Journal of Money, Credit and Banking", t. 3, nr 2, s. 469-505.
 • Simon H.A. (1995), A behavioral Model of Rational Choice, "Quarterly Journal of Economics", t. 69, nr 1, s. 99-118.
 • Spathis Ch. (2002), Detecting false financial statements using published data: evidence from Greece, "Managerial Auditing Journal", t. 17, nr 4, s. 179-191.
 • Spathis Ch. (2003), Audit qualification, firm litigation and financial information: an empirical analysis in Greece, "International Journal of Auditing", t. 7, nr 1, s. 71-85.
 • Spathis Ch., Doumpos M., Zopounidis C. (2002), Detecting falsified financial statements: a comparative study using multicriteria analysis and multivariate statistical techniques, "The European Accounting Review", t. 11, nr 3, s. 509-535.
 • Spathis Ch., Doumpos M., Zopounidis C. (2003), Using client performance measures to identify pre-engagement factors associated with qualified audit reports in Greece, "The International Journal of Accounting", t. 38, s. 267-284.
 • Szapiro T. (1993), Co decyduje o decyzji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2016 r. Nr 2016.0.1047).
 • Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037).
 • Węgrzyńska M. (2011), Wiarygodność sprawozdania finansowego a rewizja finansowa, [w:] B. Micherda (red.), Sprawozdawczość i rewizja finansowa. Kierunki zmian, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 • Yaşar A., Yakut E., Gutnu M.M. (2015), Predicting Qualified Audit Opinions Using Financial Ratios: Evidence from the Istanbul Stock Exchange, "International Journal of Business and Social Science", t. 6, issue 8, nr 1, s. 57-67.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171534162

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.