PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 515 Global Challenges of Management Control and Reporting | 177--184
Tytuł artykułu

Polish Research on Accounting Ethics. Predominating Trends and Pioneering Approaches

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Polskie badania z zakresu etyki rachunkowości. Dominujące trendy i pionierskie podejścia
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Przegląd literatury dokonany w niniejszym artykule ma na celu identyfikację i eksplorację głównych trendów oraz pionierskich podejść w polskiej literaturze naukowej z zakresu etyki rachunkowości. Dominujące podejście może być scharakteryzowane jako: stosowane, empiryczne, zorientowane na praktykę, bazujące na prawie i skupione na księgowych. Badania są prowadzone przez specjalistów z rachunkowości. Główne trendy to: skupienie na dwóch profesjach (księgowego i biegłego rewidenta) oraz dwóch sferach (księgowości i sprawozdawczości finansowej), postrzeganie etyki rachunkowości z punktu widzenia praktycznego jako etyki stosowanej oraz organicznie etyki rachunkowości do aspektów prawnych i kodeksów zawodowych.(abstrakt oryginalny)
EN
Literature overview presented in this paper aims to identify and explore the main trends and pioneering approaches in Polish scientific literature on accounting ethics. Predominant approach can be characterized as: applied, empiric, praxis-oriented, legallybased and accountant-focused. Research is carried out by scientists specializing in accounting. The main trends are: focusing on two professions (accountant and financial auditor), and two spheres: book-keeping and financial statements, interpreting accounting ethics from practical point of view, as applied ethics, limiting accounting ethics to legal aspects and professional codes.(original abstract)
Twórcy
autor
 • Wrocław University of Economics, Poland
Bibliografia
 • Boubaker S., Nguyen K.D. (eds.), 2015, Corporate Governance and Corporate Social Responsibility. Emerging Markets Focus, World Scientific, Singapore.
 • Cieślak M., 2011a, Podejście etyczne w rachunkowości a jakość sprawozdań finansowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 • Cieślak M., 2011b, Problemy edukacji etycznej w rachunkowości, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, nr 174, pp. 17-27.
 • Dembiński P.H., 2017, Odpowiedzialność w świecie finansów, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa.
 • Dobija M. (ed.), 2014, Teoria rachunkowości. Podstawa nauk ekonomicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 • Gabrusewicz T., 2011, Rola systemu współczesnej rachunkowości w teorii zrównoważonego rozwoju, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu nr 174, pp. 28-37.
 • Garstka M., 2013, Podstawy etyki zawodowej w rachunkowości, Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Kielce.
 • Garstka M., 2015, Etyka zawodu księgowego, Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Kielce.
 • Glautier M., Underdown B., Deigan M., 2011, Accounting. Theory and Practice, Finance Times/Prentice Hall, New York.
 • Hendriksen E.A., van Breda M.F., 2002, Teoria rachunkowości, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Jasiński L., 2012, Ekonomia i etyka, Wydawnictwo WAM, Kraków.
 • Karmańska A. (ed.), 2016, Etyka zawodowa w rachunkowości, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce- -Zarząd Główny w Warszawie, Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych, Warszawa.
 • Klimek J., 2014, Etyka biznesu. Teoretyczne założenia, praktyka zastosowań, Difin, Warszawa.
 • Kuraszko I. (ed.), 2014, Etyka przywództwa. Ujęcie interdyscyplinarne, Difin, Warszawa.
 • Maruszewska E., 2010, Edukacja w zakresie etyki zawodowej w rachunkowości, Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr 14, pp. 19-25.
 • Maruszewska E., 2011, Znaczenie etyki zawodowej w rachunkowości dla ochrony inwestorów, [in:] Świderska G. (ed.), Wpływ zakresu ujawnianych informacji na zaufanie do rynków kapitałowych i organizacji gospodarczych, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, pp. 59-69.
 • Maruszewska E., 2012, Reception of supervisors' pressure to act unethically in accounting, AD ALTA Journal of Interdisciplinary Research, vol. 2, pp. 65-68.
 • Maruszewska E., 2013, Propagowanie kodeksu zawodowej etyki w rachunkowości w nauczaniu na kierunku finanse i rachunkowość, [in:] Buk H., Olszak C.M., Rowińska M., Ziemba E. (eds.), Tendencje w ekonomii i finansach. Konteksty teoretyczne i rozwiązania praktyczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, pp. 22-46.
 • Maruszewska E., 2014a, Discussion about the importance of ethics in modern accounting, [in:] Conference Proceedings "International Multidisciplinary Scientific Conferences on Social Sciences & Arts", vol. II: Finance, pp. 217-224.
 • Maruszewska E., 2014b, Etyka we współczesnej rachunkowości a wiarygodność informacji w niej tworzonych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
 • Maruszewska E., 2014c, Niedostatki ujęcia etyki zawodowej w regulacjach współczesnej rachunkowości, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, pp. 109-120.
 • Maruszewska E., 2014d, Rola etyki zawodowej księgowych w opinii osób ubiegających się o certyfikat księgowego - wyniki badań, [in:] Głodek Z., Trocka M. (ed.), Wybrane aspekty rachunkowości i sprawozdawczości finansowej, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, pp. 99-110.
 • Maruszewska E., 2014e, Współczesna rachunkowość a etyka zawodowa w polskiej literaturze z zakresu rachunkowości finansowej, Zeszyty Naukowe Studia Ekonomiczne, nr 164, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, pp. 109-120.
 • Maruszewska E., 2017, Alokacja kosztów pośrednich - etyka w rachunkowości zarządczej, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 472, pp. 218-226.
 • Maruszewska E., Kołodziej S., 2015, Ethical and psychological approach to high quality financial reports, [in:] Boitan I., Barbu T. (eds.), Financial Industry at the Crossroads between Current Practices and Ethical Virtues, Taadler Publishing House, Sumy, pp. 21-38.
 • Maruszewska E., Kołodziej S., 2016, Znaczenie podejścia etycznego dla organizacji i funkcjonowania systemu rachunkowości zarządczej, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 440, pp. 442-450.
 • Nowak M., 2015a, Etyka biegłego rewidenta - wymiar pozakodeksowy, [in:] Nowak E., Szafraniec J. (eds.), Rachunkowość, rewizja finansowa, podatki - teoria i praktyka, Regionalny Oddział Krajowej Izby Biegłych Rewidentów we Wrocławiu, Instytut Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, pp. 61-69.
 • Nowak M., 2015b, Koncepcja etyki pomiaru osiągnięć w kontekście teorii interesariuszy, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 245, pp. 174-182.
 • Nowak M., 2015c, Czy rachunkowość jest moralna? Dyskurs z pogranicza pomiaru gospodarczego oraz filozofii etyki, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 399, pp. 383- 392.
 • Nowak M., 2015d, Etyka controllingowego pomiaru dokonań w świetle filozofii utylitarystycznej - zarys koncepcji, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, nr 82 (138), pp. 113-128.
 • Nowak M., 2015e, Moral conflict in performance measurement, Research Papers of Wrocław University of Economics, no. 398, pp. 372-379.
 • Nowak M., 2016a, Konflikt etyczny w pracy księgowego i biegłego rewidenta. Pomiędzy moralnością ogólną, moralnością roli a interesem własnym, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 440, pp. 461-470.
 • Nowak M., 2016b, Psychologiczne i etyczne aspekty zarządzania dokonaniami, [in:] Nowak E. (ed.), Zarządzanie dokonaniami w organizacjach, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, pp. 107-122.
 • Nowak M., 2016c, Typologia etyki utylitarystycznej a moralność biegłego rewidenta i księgowego, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, Uniwersytet Szczeciński, nr 2/2 (80), pp. 493-500.
 • Nowak M., 2017a, Etyka księgowego i biegłego rewidenta w świetle zjawiska finansokracji. Pomiędzy etyką ogólną a szczegółową, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 322, pp. 138-150.
 • Nowak M., 2017b, Rachunkowość w służbie sprawiedliwości a sprawiedliwość w rachunkowości, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 471, pp. 336-345.
 • Nowak M., 2017c, Typology of ethical theories based on the criterion of moral judgement and their applicability in the auditor's and accountant's professions, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 474, pp. 41-50.
 • Oleksyn T. (ed.), 2013, Filozofia a zarządzanie, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Palley T.I., 2014, Finacialization. The Economics of Finance Capital Domination, Palgrave Macmilan, New York.
 • Peche T. (ed.), 1998, Teoretyczne podstawy rachunkowości, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Rybak M., 2004, Etyka menedżera - społeczna odpowiedzialność biznesu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Singer P., 2006, Jeden świat. Etyka globalizacji, Książka i Wiedza, Warszawa.
 • Skoczylas W., Niemiec A. (eds.), 2016, Leksykon mierników efektywności, CeDeWu, Warszawa.
 • Spinello R.A., 2014, Global Capitalism, Culture and Ethics, Routledge, New York.
 • Tatoj M., 2012, Profesjonalizm, certyfikacja i etyka zawodu audytora wewnętrznego jednostek sektora polskich finansów publicznych, [w:] Dziawgo D. (ed.), Rachunkowość. Dydaktyka i certyfikacja zawodu księgowego, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń, pp. 169- 186.
 • Voss G., 2016, Kształtowanie norm etycznych a odpowiedzialność zawodowa księgowych, Wydawnictwo Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, Bydgoszcz.
 • Wachowicz A., 2016, Rachunkowość w ujęciu metanaukowym, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa.
 • Wiśniewska J., 2012, Nauczanie przedmiotu "Etyka w rachunkowości i rewizji finansowej" na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu, [in:] Dziawgo D. (ed.), Rachunkowość. Dydaktyka i certyfikacja zawodu księgowego, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń, pp. 187-203.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171534193

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.