PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 4(40) | 31--40
Tytuł artykułu

Funkcja dowodowa listu przewozowego w lądowym transporcie towarów

Warianty tytułu
Evidentiary Value of the Consignment Note in the Land Transport of Goods
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule omówiono problematykę funkcji dowodowej listu przewozowego na gruncie prawa krajowego, Konwencji CMR i Konwencji CIM. Autor przedstawia różnice pomiędzy uregulowaniami zawartymi w poszczególnych aktach, dochodząc do wniosku, że najbardziej klarowne i zrównoważone są regulacje zawarte w Konwencji CMR. Wynika to z faktu, że akt ten jasno określa rolę dowodową listu przewozowego oraz jego relacje wobec innych dowodów, zachowując jednak niezbędną elastyczność. W przypadku Konwencji CIM wątpliwości może budzić daleko idące uprzywilejowanie przewoźnika, które stawia go w pozycji zdecydowanie korzystniejszej niż nadawcę, prowadząc do naruszenia równowagi pomiędzy stronami umowy przewozu. W odniesieniu natomiast regulacji zawartych w prawie krajowym wartość dowodowa listu przewozowego nie jest precyzyjnie określona, w szczególności nie sposób ocenić jego relacji do innych dowodów, co uzasadnia potrzebę nowelizacji Prawa przewozowego w tym zakresie. (abstrakt autora)
EN
The article deals with the issue of evidentiary value of consignment note in the light of Polish domestic law, CMR Convention and CIM Convention. The author presents the differences between the regulations of particular acts, stating that the provisions of CMR Convention are the most clear and balanced ones. This is a consequence of the fact that this act clearly defines the role of consignment note and its relation to the other proofs, maintaining necessary flexibility at the same time. The regulations of CIM Convention may raise some doubts regarding the far-reaching preference of the carrier, which places him in much more advantageous position than the sender and leads to the violation of the balance between the parties to the contract of carriage. In case of Polish transport law the evidentiary value of the consignment note is not precisely regulated. In particular it is not possible to determine its relation to the others proofs, which justifies the need of the amendments of the act in this regard. (author's abstract)
Rocznik
Numer
Strony
31--40
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
 • Aikens, R., Lord, R., Bools, M.D. (2006). Bills of lading. London: Informa.
 • Ambrożuk, D., Dąbrowski, D., Wesołowski, K. (2014). Prawo przewozowe: komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer.
 • Ambrożuk, D., Dąbrowski, D., Wesołowski, K. (2015). Konwencja o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR): komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer.
 • Clarke, M.A., Yates, D. (2008). Contracts of carriage by land and air. London: Informa.
 • Clarke, Malcolm A. (2009). International carriage of goods by road: CMR. London: Informa.
 • Górski, W. (1959). List przewozowy. Poznań: Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk.
 • Górski, W. (1972). Umowa przewozu. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze.
 • Hill, D.J., Messent, A.D., Glass, D.A. (2000). CMR: contracts for the international carriage of goods by road. London: Lloyd's of London Press.
 • Jaworski, A. (2012). Prawo przewozowe: komentarz. Warszawa: LexisNexis Polska.
 • Kolarski, A. (2002). Prawo przewozowe: komentarz. Warszawa: Kodeks.
 • Konwencja o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów i protokół podpisania sporządzone w Genewie 19.05.1956. Dz.U. 1962, nr 49, poz. 238 z późn. zm.
 • Konwencja o międzynarodowym przewozie kolejami (COTIF) z 9.05.1980. Dz.U. 1985, nr 34, poz. 158 - Przepisy ujednolicone o umowie międzynarodowego przewozu towarów kolejami
 • Loewe, R. (1975). Commentary on the Convention of 19 May 1956 on the Contract for the International Carriage of Goods by Road (CMR). Genewa: ETL 1976, nr 11
 • Postanowienie Sądu Najwyższego z 30.11.1973. III CRN 277/33. OSN 1974, nr 10, poz. 173.
 • Postanowienie Sądu Najwyższego z 21.06.2001. IV CZ 58/01, OSN 2002, nr 2, poz. 24.
 • Postanowienie Sądu Najwyższego z 21.05.2014. II CSK 499/13. Legalis.
 • Safjan, M., Radwanski, Z. (2012). System prawa prywatnego. T. 1: Prawo cywilne - część ogólna. Warszawa: Beck.
 • Sośniak, M. (1974). Prawo przewozu lądowego. Warszawa: PWN.
 • Stec, M. (2005). Umowa przewozu w transporcie towarowym. Kraków: Zakamycze.
 • Szanciło, T. (2013). Odpowiedzialność kontraktowa przewoźnika przy przewozie drogowym przesyłek towarowych. Warszawa: C.H. Beck.
 • Theunis, J. (1987). International carriage of goods by road (CMR). London-New York: Lloyd's of London Press.
 • Ustawa z 23.04.1964 - Kodeks cywilny. Dz.U. 1964, nr 16, poz. 93.
 • Ustawa z 17.11.1964 - Kodeks postępowania cywilnego. Dz.U. 1964, nr 43, poz. 296.
 • Ustawa z 15.11.1984 - Prawo przewozowe. Dz.U. 1984, nr 53. poz. 272.
 • Wesołowski, K. (2013). Umowa międzynarodowego przewozu drogowego towarów na podstawie CMR. Warszawa: Wolters Kluwer.
 • Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 9.12.2010. Sygn. akt I GSK 493/09. Legalis.
 • Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z 28.04.2015. I ACa 1551/14. Legalis.
 • Wyrok Sądu Najwyższego z 22.04.1977. I CR 125/77, OSP 1979, nr 2, poz. 25.
 • Wyrok Sądu Najwyższego z 3.09.2003. Sygn. akt II CKN 415/01. Legalis.
 • Wyrok Sądu Najwyższego z 26.01.2006. Sygn. akt V CSK 59/05. Legalis nr 208533.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171534221

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.