PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2018 | nr 5 | 199--211
Tytuł artykułu

Ocena funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie "Południowa Warmia"

Warianty tytułu
Evaluation of Functioning of Local Action Group - Association of "South Warmia"
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Wzrost potencjału społeczno-gospodarczego regionu wiąże się z poprawą jego konkurencyjności, co z kolei przekłada się na jakość życia jego mieszkańców. W procesie rozwoju obszarów wiejskich istotną rolę odgrywają organizacje pozarządowe o wymiarze lokalnym, które dopełniają działania instytucji sektora publicznego, jednocześnie pobudzając zaangażowanie społeczeństwa wiejskiego w poprawę atrakcyjności określonej przestrzeni. W opracowaniu odniesiono się do partnerstwa terytorialnego, które realizowane było w ramach osi 4 LEADER przyjętej w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Badanie przeprowadzono z wykorzystaniem metody wywiadu bezpośredniego, w którym narzędziem badawczym był autorski kwestionariusz ankietowy. Jego celem była ocena poziomu satysfakcji mieszkańców wsi z przedsięwzięć współfinansowanych przez PROW w zakresie realizacji przyjętych celów funkcjonowania LGD Stowarzyszenie "Południowa Warmia". Społeczność lokalna pozytywnie ocenia działanie stowarzyszenia, które przyczynia się do poprawy jakości życia mieszkańców wsi. Artykuł ma charakter badawczy. (abstrakt oryginalny)
EN
The increase of the socio-economic potential of the region is connected with the improvement of its competitiveness and so with the quality of life of its inhabitants. In the process of rural development, NGOs with a local dimension play an important role, complementing the activities of public sector institutions, while stimulating the involvement of rural society in improving the attractiveness of a given area. This paper deals with the territorial partnership that was implemented under the LEADER axis 4 adopted in the Rural Development Programme for 2007-2013. The research was conducted using the direct interview method, in which the research tool was the author's questionnaire. The main objective was to evaluate the level of satisfaction of rural residents with the results of projects co-founded by RDP as regards the implementation of the objectives of functioning of the LAG - Association of "South Warmia". Local community positively evaluate action conducted by Association, which contributes to the quality of life of residents of rural areas. The article is of the research nature. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
199--211
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Bibliografia
 • Borowska A. (2009), Lokalne grupy działania czynnikiem stymulującym rozwój obszarów wiejskich w Polsce, "Acta Scientarium Polonorum, Oeconomica", Vol. 8, nr 4.
 • Girard V. (1997), Marketing terytorialny i planowanie strategiczne, (w:) Domański T. (red.), Marketing terytorialny: strategiczne wyzwania dla miast i regionów, Uniwersytet Łódzki, Łódź.
 • Czapiewska G. (2012), Lokalne Grupy Działania a kreowanie rozwoju regionalnego w województwach pomorskim i zachodniopomorskim, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", nr 29.
 • Kołodziejczak A. (2011), Lokalne Grupy Działania jako czynnik rozwoju wiejskich obszarów peryferyjnych w województwach lubelskim i podlaskim, "Studia Obszarów Wiejskich", nr 26.
 • Kwietniewska-Sobstyl M. (2008), Marketing terytorialny - teoria i praktyka na przykładzie miasta Lublin, województwa lubelskiego i gminy Jastków, (w:) Regionalizm a globalizacja: zagrożenia, szanse, wyzwania. XVI Międzynarodowe Sympozjum Naukowe, Lublin.
 • Michalska-Żyła A. (2016), Jakość życia na poziomie lokalnym, "Acta Universitatis Lodziensis, Folia Sociologica", nr 56.
 • Rumpel P., Siwek T. (2006), Marketing terytorialny a kreowanie regionów: przykład czeski, "Przegląd Geograficzny", nr 78.
 • Socińska J. (2015), Rola i znaczenie Programu Leader w rozwoju obszarów wiejskich w latach 2007-2013 na przykładzie województwa opolskiego, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 380.
 • Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie "Południowa Warmia" (2013), Barczewo.
 • Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie "Południowa Warmia na lata 2014-2020" (2016), Barczewo.
 • (www1) http://www.ksow.pl [dostęp: 15.09.2017]
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171534249

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.