PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2018 | nr 35(2) | 125--133
Tytuł artykułu

Aktywność zawodowa osób starszych w wybranych krajach Europy wschodniej

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Professional Activity of People Elderly in Selected Countries of Eastern Europe
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Jednym z największych wyzwań, przed którymi stoi większość krajów Unii Europejskiej, jest starzenie się społeczeństw, spowodowane spadkiem liczby urodzeń i wydłużeniem trwania życia. Spowolnienie rozwoju demograficznego przyczynia się do zmniejszenia zasobów pracy, czego odzwierciedleniem jest obniżający się wskaźnik rotacji potencjalnych zasobów pracy. Zmiana struktury demograficznej społeczeństw stanowi zagrożenie dla finansów publicznych i gospodarek wielu krajów. Wzrost aktywności zawodowej osób starszych jest sposobem na sprostanie wyzwaniom, jakim są niekorzystne zmiany w zasobach czynnika ludzkiego. Celem publikacji jest omówienie zmian aktywności zawodowej osób starszych w latach 2006-2016 w wybranych krajach Europy Wschodniej: w Bułgarii, Czechach, Polsce, na Słowacji, w Rumunii i na Węgrzech. W publikacji wykorzystano dane Eurostat i OECD. Analizę danych empirycznych przeprowadzano za pomocą miar statystyki opisowej, mierników demograficznych oraz mierników oceny sytuacji na rynku pracy. Z przeprowadzonej analizy wynika, że w latach 2006-2016 w badanych krajach stopniowo spadają stopy bezrobocia i wzrastają wskaźniki zatrudnienia osób w wieku 55-64 lat. Wśród analizowanych krajów na szczególną uwagę zasługuje Polska, w której wskaźnik zatrudnienia wzrósł o 18 pkt. proc., a stopa bezrobocia obniżyła się o 4 pkt. proc. Wzrost aktywności zawodowej osób starszych ma związek z reformą systemu emerytalnego, a także z prowadzonymi działaniami aktywizującymi. (abstrakt oryginalny)
EN
One of the biggest challenges faced by most of the European Union countries is the aging of societies due to the decline in the number of births and the extension of life expectancy. The slowdown in demographic development contributes to the reduction of labour resources, which is reflected in the declining turnover ratio of potential labour resources. The change in the demographic structure of societies is a threat to public finances and economies of many countries. The increase in the professional activity of older people is a way to meet the challenges of adverse changes in human resources. The aim of the publication is to discuss the changes that occur in the professional activity of older people 2006 between 2016 in selected Eastern European countries: in Bulgaria, the Czech Republic, Poland, Slovakia, Romania and Hungary. This publication relies on Eurostat and OECD data. Empirical data was analyzed with measures of descriptive statistics, demographic measures, indices concerning the labor market. The analysis shows that between 2006-2016 the unemployment rates have gradually decreased in the studied countries and the employment rates of people aged 55-64 have been increasing. Among the analyzed countries, Poland deserves particular attention, in which the employment rate increased by 18 percentage points and the unemployment rate decreased by 4 percent. points. The increase in the professional activity of the elderly is related to the implemented pension system reform as well as the activation activities carried out(original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
125--133
Opis fizyczny
Twórcy
 • Agricultural University of Poznań
Bibliografia
 • European Commission (2010). Communication from the Commission Europe 2020 A strategy for smart, sustainable and inclusive growth, Brussels, 3.3.2010 COM(2010) 2020. Pobrano 14 stycznia 2018 z: http://ec.europa.eu/eu2020/ pdf/COMPLET EN BARROSO 007 - Europe 2020 - EN version.pdf
 • European Parliament, Directorate General for Internal Policies Policy, Department Economic And Scientific Policy Employment And Social Affairs (2010). The Lisbon Strategy 2000 - 2010 An analysis and evaluation of the methods used and results achieved. Final report. Pobrano 14 stycznia 2018 z: http://www.europarl.europa.eu/document/ activities/cont/201107/20110718ATT24270/20110718AT T24270EN.pdf
 • Eurostat (2018a). Active population by sex, age and citizenship. Pobrano 5 lipca 2018 z: http://ec.europa.eu/eurostat/ web/lfs/data/database.
 • Eurostat (2018b). Duration of working life - annual data. Pobrano 5 lipca 2018 z: http://ec.europa.eu/eurostat/web/lfs/ data/database
 • Eurostat (2018c). Employment rates by sex, age and citizenship. Pobrano 5 lipca 2018 z: http://ec.europa.eu/eurostat/ web/lfs/data/database
 • Eurostat (2018d). Healthy life years and life expectancy at birth, by sex. Pobrano 5 lipca 2018 z: http://ec.europa.eu/ eurostat/web/health/health-status-determinants/data/main-tables Eurostat (2018e). Life expectancy at birth by sex. Pobrano 5 lipca 2018 z: http://ec.europa.eu/eurostat/web/population-demography-migration-projections/deaths-life-expectancy-data/main-tables
 • Eurostat (2018f). Old-age-dependency ratio. Pobrano 5 lipca 2018 z: http://ec.europa.eu/eurostat/web/population-demography-migration-projections/population-data/maintables
 • Eurostat (2018g). Adult participation in learning by sex. Pobrano 5 lipca 2018 z: http://ec.europa.eu/eurostat/web/ education-and-training/data/database
 • Eurostat (2018h). People at risk of poverty or social exclusion by age and sex. Pobrano 5 lipca 2018 z: http://ec.europa. eu/eurostat/web/income-and-living-conditions/data/database
 • Eurostat (2018i). Population on 1 January by age group and sex. Pobrano 5 lipca 2018 z: http://ec.europa.eu/eurostat/ web/population-demography-migration-projections/population-data/main-tables
 • Eurostat (2018j). Total fertility rate. Pobrano 5 lipca 2018 z: http://ec.europa.eu/eurostat/web/population-demography-migration-projections/births-fertility-data/main-tables
 • Eurostat (2018k). Unemployment rates by sex, age and citizenship. Pobrano 5 lipca 2018 z: http://ec.europa.eu/eurostat/ web/lfs/data/database
 • Jabłońska-Porzuczek, L., Łuczka, W. (2016). Powszechny system emerytalny a aktywność zawodowa emerytów. Warszawa: Difin.
 • Kalinowski, S. (2015). Poziom życia ludności wiejskiej o niepewnych dochodach. Warszawa: Wyd. Nauk. PWN.
 • Kłos, B. (2015). Wiek i staż ubezpieczeniowy w systemach emerytalnych państw członkowskich Unii Europejskiej. Analizy BAS 13(133) 15 października 2015, Biuro Analiz Sejmowych. Pobrano 5 lipca 2018 z: http://www.sejm.gov. pl/sejm8.nsf/publikacjaBAS.xsp?documentId=5E07D5CED513CBB7C1257EDF0038DFBE
 • Kowalewski, J. T., Majdzińska, A. (2012). Starzenie się populacji krajów Unii Europejskiej - nieodległa przeszłość i prognoza. Stud. Demog., 1(161), 57-80, DOI: 10.2478/ v10274-012-0003-x OECD (2018). Fertility rates (indicator), Pobrano 5 lipca 2018 z: https://data.oecd.org/pop/fertility-rates.htm, DOI: 10.1787/8272fb01-en
 • Sowa-Kofta, A., Szetela, A., Golinowska, S. (2017). Health promotion for the oldest seniors in the social sector. Examples of policies and programmes from Poland and the Czech Republic. Epidemiol. Biostat. Public Health, 14(2), Suppl. 1, 1-11. http://dx.doi.org/10.2427/12512 Statistic Division United Nations (2018). Geographic Region. Pobrano 29 czerwca 2018 z: https://unstats.un.org/unsd/ methodology/m49
 • Szukalski, P. (2011). Starzenie się ludności - wyzwania XXI wieku. W: P. Szukalski, Z. Szweda-Lewandowska (red.), Elementy Gerontologii społecznej. Skrypt dla studentów Podyplomowego Studium Gerontologii Społecznej UŁ (s. 5-26). Łódź: Wyd. Biblioteka. Pobrane 5 lipca 2018 z: http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/bitstream/handle/11089/5423/Skrypt Szukalski.pdf?sequence=1
 • United Nations Economic Commission for Europe (2015). Active Ageing Index 2014. Analytical Report. Pobrano 5 lipca 2018 z: https://ec.europa.eu/eip/ageing/library/2014active-ageing-index-aai-analytical-report_en
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171534259

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.