PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 515 Global Challenges of Management Control and Reporting | 257--264
Tytuł artykułu

Beginnings of the Development of Management Accounting in Poland - Contribution of the Wrocław Center

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Początek rozwoju rachunkowości zarządczej w Polsce - wkład ośrodka wrocławskiego
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Rachunkowość zarządcza jest dyscypliną podlegającą dynamicznemu rozwojowi w obszarach koncepcji teoretycznych i zastosowań praktycznych. W Polsce największy rozwój w tym zakresie nastąpił po 1989 r. w związku z przemianami społeczno-gospodarczymi. Początki rozwoju rachunkowości zarządczej w naszym kraju sięgają jednakże znacznie wcześniejszych lat. Do polskich prekursorów tej dyscypliny należy zaliczyć W. Malca i J. Falewicza, którzy w 1963 r. opublikowali książki z problematyki, która mieści się w zakresie rachunkowości zarządczej. Praca W. Malca dotyczyła rachunku kosztów postulowanych, natomiast J. Falewicza oceny gospodarności i rentowności przy wykorzystaniu zależności między kosztami globalnymi i wielkością produkcji. Także aktualnie są to jedne z najważniejszych zagadnień rozpatrywanych w rachunkowości zarządczej. To skłania do uznania W. Malca i J. Falewicza za prekursorów rachunkowości zarządczej w Polsce wywodzących się z ośrodka wrocławskiego.(abstrakt oryginalny)
EN
Management accounting is a discipline subject to dynamic development in the areas of theoretical concepts and practical applications. In Poland, the greatest development in this area occurred after 1989 in connection with socio-economic changes. However, the beginnings of management accounting development in our country date back to much earlier years. The Polish precursors to this discipline include W. Malc and J. Falewicz, who in 1963 published books on issues that fall within the scope of management accounting. W. Malc's work concerned postulated costs, while J. Falewicz assessed the economy and profitability using the dependence between global costs and production volume. Currently, they are also one of the most important issues considered in management accounting. This leads to the recognition of W. Malc and J. Falewicz as precursors of management accounting in Poland stemming from the centre of Wrocław.(original abstract)
Twórcy
autor
 • Wrocław University of Economics, Poland
Bibliografia
 • Abramowicz Z., 1963, Zasady klasyfikacji i ewidencji kosztów w handlu detalicznym, PWE, Warszawa.
 • Burzymowa E., 1963, O istocie pojęć wydatek, nakład i koszt, Rachunkowość, nr 5 (1).
 • Falewicz J., 1947, O potrzebie nowych metod badania kosztów własnych, Hutnik, nr 7/8.
 • Falewicz J., 1949, Bieżąca kontrola gospodarności przedsiębiorstw przemysłowych (Metoda bezpośrednia badania rozchodów), Książnica Spółdzielcza "Placówka", Wrocław.
 • Falewicz J., 1963, Rentowność, gospodarność, koszty. Przyczynek do teorii mikroekonomii, PWN, Warszawa.
 • Fedak Z., 1958, O właściwą definicję kosztu własnego produkcji, Finanse, nr 10 (1).
 • Fedak Z., 1962, Rachunek kosztów produkcji przemysłowej. Zagadnienia wybrane, PWE, Warszawa.
 • Fedak Z., 1963/1964, Wprowadzenie normatywnego rachunku kosztów w przemyśle, cz. 1 i 2, TNOiK, Warszawa.
 • IFAC, 1998, Management Accounting Concepts: International Management Accounting Practice Statement, Financial and Management Accounting Committee, International Federation of Accountants, New York.
 • Jarugowa A., Malc W., Sawicki K., 1979, Rachunek kosztów, PWE, Warszawa.
 • Malc W., 1963, Rachunek kosztów postulowanych w przedsiębiorstwie przemysłowym, PWE, Warszawa.
 • Matuszewicz J., 1962, Rachunek kosztów w przedsiębiorstwach o produkcji jednostkowej i małoseryjnej, PWE, Warszawa.
 • Messner Z., 1963, Rachunek kosztów produkcji w przedsiębiorstwie przemysłowym, Wydawnictwo Śląsk, Katowice.
 • Minc B., 1959, Zarys teorii kosztów produkcji i cen, PWN, Warszawa.
 • Nowak E., 2015, Tendencje rozwoju systemów rachunkowości zarządczej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 873, Finanse, Rynki, Ubezpieczenia, nr 77.
 • Pawłowski Z., 1962, Uwagi o ekonometrycznej analizie kosztów, Przegląd Statystyczny, nr 3 (3).
 • Pawłowski Z., 1965, Modele ekonometrycznej analizy kosztów, Ekonomista, nr 3.
 • Peche T., 1959, Uwagi w sprawie układu kosztów, Rachunkowość, nr 6(5).
 • Schmalenbach E., 1930, Grundlagen des Selbst Kostenrechnung und Preispolitik, Dencher Verlag, Leipzig.
 • Skrzywan S., 1959, Niektóre problemy rachunku kosztów w samodzielnym przedsiębiorstwie państwowym, Rachunkowość, nr 8.
 • Sobis H., 1963, Koszty postulowane w przedsiębiorstwie o długim cyklu produkcyjnym, PTE, Wrocław.
 • Sołtys D., 2006, Rachunek kosztów postulowanych w controllingu przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Sowowa K., 1959, Analiza międzywydziałowa kosztów w przemyśle, PGW, Warszawa.
 • Szychta A., 2008, Etapy ewolucji i kierunki integracji metod rachunkowości zarządczej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Szydełko A., 2017, Rachunek kosztów, [in:] Nowak E. (ed.), Rachunek kosztów. Rachunkowość zarządcza. Controlling. Przeszłość - teraźniejszość - przyszłość, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Tendera P., 1963, Wyniki finansowe a koszty produkcji w przedsiębiorstwie przemysłowym, Wydawnictwo Śląsk, Katowice.
 • Tendera P., 1698, Rachunek kosztów normatywnych w polskiej literaturze ekonomicznej w latach 1945- 1967, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Katowicach, nr 3.
 • Wytyczne w sprawie zasad rachunku kosztów produkcji przemysłowej przedsiębiorstw państwowych, 1960, Komisja Planowania przy Radzie Ministrów i Ministerstwo Finansów, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171534271

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.