PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 515 Global Challenges of Management Control and Reporting | 265--277
Tytuł artykułu

Does it Pay to Study Economic Sciences? Differences in Salaries Among Graduates of Different Faculties - Evidence from Poland

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Czy opłaca się studiować nauki ekonomiczne? Zróżnicowanie zarobków absolwentów różnych wydziałów na przykładzie Polski
Języki publikacji
EN
Abstrakty
W artykule przeanalizowano zróżnicowanie zarobków 35 tys. absolwentów 99 wydziałów (lub równoważnych jednostek) w Polsce kształcących w zakresie nauk ekonomicznych (ekonomia, zarządzanie, finanse itp.). Badaniem opartym na danych ogólnopolskiego systemu monitorowania ekonomicznych losów absolwentów szkół wyższych (ELA) objęto całą populację.Na podstawie badań przygotowano ranking wydziałów. Odnotowano znaczące różnice pomiędzy absolwentami różnych wydziałów w zakresie sukcesu finansowego na wczesnym etapie kariery zawodowej. Hipoteza zakładająca mniejsze szanse na sukces finansowy absolwentów szkół prywatnych została odrzucona. Potwierdziła się hipoteza o korelacji między wielkością miasta, w którym zlokalizowany jest wydział, a zarobkami. Korelację tę można określić jako średnio silną.(abstrakt oryginalny)
EN
This paper investigates differences in salaries among 35 th. of graduates of 99 faculties (or equivalent units) in Poland specialized in the field of study "economic sciences" (economics, management, finance, etc.). The study, which is based on data from the Polish Graduates Tracking System (GTS), covers the entire population. First, the ranking of faculties was prepared. It proved that the noticeable differences exist in financial success at the early stage of career of graduates of different faculties. The hypothesis about poorer chances for financial success of graduates from private business schools was denied. Finally the hypothesis about advantage of graduates of faculties located in bigger cities was confirmed. The correlation between city size and salaries is moderately strong.(original abstract)
Twórcy
 • Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Warsaw, Poland
Bibliografia
 • Baran J., Pietrzak M., Pietrzak P., 2015, Efektywność funkcjonowania publicznych szkół wyższych, Optimum. Studia Ekonomiczne, nr 4 (76), pp. 169-185.
 • Boulhol H., 2014, Making the labour market work better in Poland, OECD Economics Department Working Papers, no. 1124, OECD Publishing, Paris.
 • Boulton R.E.S., Libert B.D., Samek S.M., 2001, Odczytując kod wartości. Jak firmy tworzą wartość w nowej gospodarce, WIG-Press, Warszawa.
 • Ćwiąkała-Małys A., 2009, Pomiar efektywności procesu kształcenia w publicznym szkolnictwie akademickim, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 • De Wit B., Meyer R., 2010, Strategy Synthesis: Resolving Strategy Paradoxes to Create Competitive Advantage, Thomson Learning, London.
 • Drew, S., 1999, Building knowledge management into strategy: Making sense of a new perspective, Long Range Planning, vol. 32, no. 1, pp. 130-136.
 • Drucker P.F., 1994, Post-Capitalist Society, HarperBusiness, New York.
 • Herbst M., Rok J., 2011, Equity of access to higher education in the transforming economy. Evidence from Poland, [in:] Ruiz A.C. (ed.), Investigaciones de economía de la educatión, Asociación de Economía de la Educación, Madrid, pp. 475-494.
 • Jasiński M., Bożytkowski M., Chłoń-Domińczak A., Zając T., Żółtak M., 2017, Who gets a job after graduation? Factors affecting the early career employment chances of higher education graduates in Poland, Edukacja, nr 4 (143), pp. 17-30.
 • Jones J., Yu L.,2008, Measuring the research performance of Chinese higher education institutions using data envelopment analysis, China Economic Review, vol. 19, pp. 679-696.
 • Leitner K., Prikoszovits J., Schaffhauser-Linzatti M., Stowasser R., Wagner K., 2007, The impact of size and specialization on universities' department performance: A DEA analysis applied to Austrian universities, Higher Education, vol. 53, pp. 517-538.
 • Lin H.-F., 2007, A stage model of knowledge management: An empirical investigation of process and effectiveness, Journal of Information Science, vol. 33, no. 6, pp. 643-659.
 • Monafared M.A.S., Safi M., 2011, Efficiency analysis of public universities in Iran using DEA approach: Importance of stakeholder's perspective, Journal of Industrial and Systems Engineering, vol. 5, no. 4, pp. 185-197.
 • Moskwa-Bęczkowska D., 2012, Zarządzanie kosztami w publicznych szkołach wyższych jako instrument poprawy ich efektywności, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 252, pp. 349-364.
 • Nazarko J., Komuda M., Kuźmicz K., Szebzda E., Urban J., 2008, Metoda DEA w badaniu efektywności instytucji sektora publicznego na przykładzie szkół wyższych, Badania Operacyjne i Decyzje, nr 4, pp. 89-105.
 • Nazarko. J., Šaparauskas. J., 2014, Application of DEA method in efficiency evaluation of public higher education institutions, Technological and Economic Development of Economy, vol. 20, no. 1, pp. 25-44.
 • Paliszkiewicz J., 2010, Scenariusze i strategie rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce i za granicą Analiza foresightów i dokumentów strategicznych. Raport z badania, http://akademickiemazowsze2030. pl /Data/File/26.pdf (20.02.2018).
 • Pietrzak M., 2013, Potrzeba kontroli zarządczej w publicznych szkołach wyższych, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 291, pp. 404-414.
 • Pietrzak M., Pietrzak P., 2016, The problem of performance measurement at public universities, Research Papers of Wrocław University of Economics, no. 44, pp. 191-201.
 • Pietrzak M, Pietrzak P., 2017, Mapping strategic groups in higher education: Evidence on the Polish technical faculties, Online Journal of Applied Knowledge Management, vol. 5, no. 2, http://www. iiakm.org/ojakm/articles/2017/volume5_2/OJAKM_Volume5_2pp1-15.pdf (20.02.2018).
 • Pietrzak M., Pietrzak P., Baran J., 2016, Efficiency assessment of public higher education with the application of Data Envelopment Analysis - the evidence from Poland, Online Journal of Applied Knowledge Management, vol. 4, no. 2, http://www.iiakm.org/ojakm/articles/2016/volume4_2/ OJAKM_Volume4_2pp59-73.pdf (20.02.2018).
 • Polish Graduates Tracking System. Second edition, 2018, http://ela.nauka.gov.pl/en (1.03.2018).
 • Porter M.E., 1990, The Competitive Advantage of Nations, Free Press, New York.
 • Rószkiewicz M., 2009, Diagnoza stanu szkolnictwa wyższego w Polsce. Wyzwania w obszarach strategicznych, [in:] Polskie szkolnictwo wyższe. Stan, uwarunkowania i perspektywy (joint publication), Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, s. 11-44.
 • Russ M., 2017, The trifurcation of the labor markets in the networked, knowledge-driven, global economy, Journal of the Knowledge Economy, vol. 8, no. 2, pp. 672-703.
 • Szkolnictwo wyższe w Polsce, 2013, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa.
 • Świtłyk M., Pasewicz W., 2009, Efektywność techniczna kształcenia w państwowych wyższych szkołach zawodowych w latach 2004-2006, Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica, vol. 273, pp. 187-196.
 • Taylor B., Harris G., 2004, Relative efficiency among South African universities: A data envelopment analysis, Higher Education, vol. 47, no. 1, pp. 73-89.
 • Warning S., 2004, Performance differences in German higher education: Empirical analysis of strategic groups, Review of Industrial Organization, vol. 24, no. 4, pp. 393-408.
 • Wen Y.-F., 2009, An effectiveness measurement model for knowledge management, Knowledge-Based Systems, vol. 22, no. 5, pp. 363-367.
 • Wilkin J., 2009, Ekonomiczno-finansowe uwarunkowania rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce, [in:] Polskie szkolnictwo wyższe. Stan, uwarunkowania i perspektywy (joint publication, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, pp. 7-132.
 • Wolszczak-Derlacz J., Parteka A., 2011, Efficiency of European public higher education institutions: A two-stage multicountry approach, Scientometrics, vol. 89, No. 3, pp. 887-917.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171534275

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.