PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 524 Koszty w działalności gospodarczej | 22--34
Tytuł artykułu

The Use of Cost Information in the Reports and Financial Analyzes of Hospital

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Wykorzystanie informacji kosztowych w raportach i analizach finansowych szpitala
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Ocena kondycji szpitali jest jednym z zadań podmiotów je tworzących. Jest ona dokonywana na podstawie wskaźników pomiaru ustalonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia. Wskaźniki te odnoszą się do różnych obszarów działalności szpitali, w tym ich wyniku finansowego. Brak jest wskaźników opartych na kosztach zakładów. Celem opracowania jest identyfikacja roli kosztów jako podstawy oceny kondycji ekonomiczno-finansowej szpitala. Hipoteza badawcza brzmi: niezbędne jest zwiększanie roli kosztów działalności szpitala w ocenie jego kondycji ekonomiczno-finansowej. Dla realizacji przyjętego celu i weryfikacji postawionej hipotezy, jako narzędzia badawcze przyjęto analizę aktów prawnych, literatury przedmiotu oraz przykładów praktycznych raportów szpitali o sytuacji ekonomiczno-finansowej spzoz, wnioski końcowe zostały opracowane z wykorzystaniem metody dedukcji i syntezy.(abstrakt oryginalny)
EN
Evaluation of hospital standing is one of the tasks of the funding bodies of hospitals. The evaluation is made based on the indices of measurements specified in the Ordinance of the Minister of Health. These indices relate to various areas of hospital activities, including their financial results. There are no indices based directly on costs. The aim of the study is to identify the role of costs as a basis for the evaluation of economic and financial status of hospital. The research hypothesis states: it is necessary to increase the role of hospital operating costs in the assessment of their economic-financial condition. The research tools included the analysis of legal acts, related literature and practical examples of hospital reports on economic and financial situation of independent public health care institutions. Final conclusions were developed using the method of deduction and synthesis.(original abstract)
Twórcy
 • Czestochowa University of Technology, Poland
 • University of Economics in Katowice
Bibliografia
 • Act of April 15, 2011 on medical activity, Journal of Laws 2018, item 160.
 • Bazzoli G., Andes S., 1995, Consequences of hospital financial distress, Hospital & Health Services Administration, 40(4), pp. 472-495.
 • Bednarski L., 2007, Analiza finansowa w przedsiębiorstwie. PWE, Warszawa, p. 96.
 • Chluska J., 2011, Problemy analizy kosztów w zarządzaniu SPZOZ, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, no. 679, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, no. 44, pp. 7-19.
 • Chluska J., 2017, Wynik finansowy szpitala - aspekty informacyjne i decyzyjne, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, no. 471, pp. 94-101.
 • Cygańska M., 2015, Wykorzystanie analizy finansowej do oceny rentowności szpitali - wybrane problemy, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu no. 388, Wrocław, pp. 363-372.
 • Duffy S.Q., Friedman B, 1993, Hospitals with chronic financial losses: What came next?, Health Affairs, 12,(2), pp. 151-163.
 • Giancotti M., Guglielmo A., Mauro M., 2017, Efficiency and opitmal size of hospitals: Results of a systematic search, PLoS One, 12(3).
 • Hosp1: http://www.bip.radom.pl/ra/rada-miejska/uchwaly/39399,Uchwala-nr-5352017-w-sprawie- przyjecia-raportu-o-sytuacji-ekonomiczno-finansowej.html (access: 4.06.2018).
 • Hosp2: bip.jaworzno.pl/pobierz/61169.html (access: 4.06.2018).
 • Hosp3: http://bip.powiatsulecinski.pl/system/obj/6278_RP_38_179_17.pdf (access: 4.06.2018).
 • http://www.rmf24.pl/fakty/news-nowa-wycena-swiadczen-to-katastrofa-ministerstwo-zdrowia- odp,nId,2199230 (access: 10.05.2018).
 • https://www.polskieradio.pl/42/273/Artykul/1592954,Zmiany-wycen-procedur-medycznych-publiczne-szpitale-sie-ciesza-prywatne-.pl (access: 10.05.2018).
 • Kane N.M., 1991, Hospital profits, a misleading measure of financial health, The Journal of American Health Policy, no. 1(1), pp. 27-35.
 • Kludacz M., 2010, Model karty dokonań na potrzeby zintegrowanego systemu oceny działalności szpitali publicznych, [in:] M. Hass-Symotiuk (ed.), Koncepcja sprawozdawczości szpitali na potrzeby zintegrowanego systemu oceny dokonań, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • Kotapski R., 2016, Koszty leczenia pacjenta a rachunek kosztów szpitala, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, vol 1(79), pp. 487-495, www.wneiz.pl/frfu (access: 24.05.2018).
 • Kujawska J., 2014, Koszty niewykorzystanych zasobów na oddziale szpitalnym, Prace Naukowe Uniwersytety Ekonomicznego we Wrocławiu, vol. 343, pp. 295-303.
 • Macario A., Vitez T., Dunn B., McDonald T., 1995, Where are the costs in Perioperative Care?: Analysis of hospital costs and charges for inaptient surgical care, Anesthesiology, vol. 83, pp. 1138-1144.
 • Magellan, 2014, Raport: Sytuacja finansowa szpitali w Polsce, http://www.magellansa.pl/Portals/1/Files/Raporty rynkowe/Raport_Sytuacja finansowa szpitali w Polsce.pdf (access: 10.05.2018).
 • Puls Medycyny, 2016, Ranking największych szpitali w Polsce w 2014 roku, https://static.pb.pl/atta/2879-dodatek.pdf (access: 10.05.2018).
 • Puls Medycyny, 2017, Ranking największych szpitali w Polsce w 2015 roku, https://pulsmedycyny.pl/lista-najwiekszych-szpitali-876279 (access: 10.05.2018).
 • Raulinajtys-Grzybek M., 2016, Znaczenie standardu rachunku kosztów w realizacji polityki zdrowotnej - porównanie międzynarodowe, Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, vol. 272, pp. 120-130.
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunku kosztów w publicznych zakładach opieki zdrowotnej, Dziennik Ustaw nr 164, poz. 1194.
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2015 r. w sprawie zaleceń dotyczących standardu rachunku kosztów u świadczeniodawców, Dziennik Ustaw 2015, poz. 1126.
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie wskaźników ekonomiczno-finansowych niezbędnych do sporządzenia analizy oraz prognozy sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, Dziennik Ustaw 2017, poz. 832.
 • Rój J., 2006, Decyzje inwestycyjne i decyzje finansowe w działalności szpitala, [in:] J. Rój, J. Sobiech, (eds.), Zarządzanie finansami szpitala, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Szewieczek A., 2017, Selected problems of cost allocation in hospital - relationship between business model and cost structure, 17th International Scientific Conference Globalizaion and Its Socio-Economic Consequences, University of Zilina, 4-5 October 2017, Rajecke Teplice, Slovak Republic, http://ke.uniza.sk/sites/default/files/content_files/part_vi_final_0.pdf, pp. 2610-2617.
 • Walshe K., Smith J., 2011, Zarządzanie w opiece zdrowotnej, Wolters Kluwers, Warszawa, p. 27.
 • Zalewska B., 2017, Rola wskaźników finansowych w analizie i prognozie sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych, Politechnika Koszalińska, no. 21(1), pp. 373-386.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171534291

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.