PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 524 Koszty w działalności gospodarczej | 44--53
Tytuł artykułu

Prezentacja kosztów postępowania upadłościowego w sprawozdaniu finansowym przedsiębiorstwa w upadłości likwidacyjnej

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Presentation of Costs of Bankruptcy Proceedings in the Financial Statement of an Enterprise in Bankruptcy Liquidation Proceedings
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Rolą syndyka w postępowaniu upadłościowym zmierzającym do likwidacji majątku dłużnika jest sprawne i efektywne działanie w celu zaspokojenia wierzycieli w jak największym stopniu. Czynności syndyka podlegają kontroli sądu, wierzycieli oraz innych interesariuszy. Podstawową kategorią ekonomiczną wpływającą na efektywność postępowania są koszty upadłości. Sprawozdanie finansowe podmiotu postępowania upadłościowego powinno je zatem jednoznacznie identyfikować i prezentować. Celem artykułu jest propozycja modyfikacji sprawozdania finansowego, tak aby jednoznacznie ujawniało ono informacje o poniesionych i przewidywanych kosztach postępowania upadłościowego. Zastosowaną metodą badawczą jest analiza literatury przedmiotu i regulacji prawnych. W artykule scharakteryzowano pojęcie kosztów upadłości oraz zaprezentowano możliwości ujawniania z większą szczegółowością informacji o tych kosztach w bilansie, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej sporządzanych zgodnie z regulacjami polskiego prawa bilansowego(abstrakt oryginalny)
EN
The role of the administrative receiver in bankruptcy liquidation proceedings is the efficient and effective implementation of procedures to satisfy creditors' claims as far as possible. The receiver's activities are controlled by the court, creditors and other stakeholders. One of the most important economic categories affecting the efficiency of the proceedings are the costs of bankruptcy. The financial statements of the bankruptcy proceedings entity should therefore identify and present them. The purpose of the article is to propose a modification of the financial statements, so that it clearly discloses information about the incurred and expected costs of bankruptcy proceedings. The research method used in the study is the analysis of the literature and legal regulations. The article describes the concept of bankruptcy costs and presents detailed possibilities of disclosing information about these costs in the balance sheet, profit and loss account and additional information prepared in accordance with the regulations of Polish balance sheet law.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Bibliografia
 • Babiarz-Mikulska K., Czarpacka A., Morawska S., 2012, Ocena efektywności procedur upadłościowych wobec przedsiębiorców. Aspekty prawne, ekonomiczne i organizacyjne, Difin, Warszawa.
 • Boratyńska K., 2009, Koszty bankructwa przedsiębiorstwa na świecie i w Polsce - przegląd dotychczasowych badań, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie, nr 78.
 • Chłodnicka H., 2004, Koszty upadłości - klasyfikacja, pomiar i prezentacja, IV Ogólnopolskie Seminarium Doktorskie Rachunkowości i Finansów, WSFiR, Sopot.
 • Chłodnicka H., Zimon G., 2013, Wpływ kosztów upadłości na rentowność podmiotu gospodarczego, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 291.
 • Piotrowska K., 2014, Rachunek kosztów w warunkach upadłości likwidacyjnej, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 344.
 • Popławska J. (red.), 2004, Rachunkowość i podatki w postępowaniu upadłościowym, Stowarzyszenie Syndyków i Nadzorców Sądowych, Koszalin.
 • Sojak S., Trojanek M., 2010, Rachunek kosztów upadłości, [w:] Sojak S. (red.), Założyć firmę i nie zbankrutować - studia przypadków, Difin, Warszawa.
 • Świderska G.K., Więcław W. (red.), 2012, Sprawozdanie finansowe według polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości, Difin, Warszawa.
 • Tokarski A., 2012, Koszty upadłości w aspekcie rachunkowym, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 737.
 • Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne, Dz.U. z 2017, poz. 1508.
 • Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe, Dz.U. z 2017, poz. 2344.
 • Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze, Dz.U. z 2003, nr 60, poz. 535.
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U. z 2018, poz. 395.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171534297

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.