PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 524 Koszty w działalności gospodarczej | 100--113
Tytuł artykułu

Wpływ zarządzania wierzytelnościami na koszty w sprawozdaniu finansowym

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Impact of Debt Management on Costs in the Financial Statements
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Głównym celem opracowania jest analiza wpływu zarządzania wierzytelnościami na koszty w sprawozdaniu finansowym. Realizacja celu wymagała wyodrębnienia głównych obszarów zarządzania wierzytelnościami, wskazania kierunków oddziaływania zarządzania wierzytelnościami na koszty prezentowane i nieprezentowane w sprawozdaniu finansowym, dokonania pomiaru kosztów zarządzania wierzytelnościami na podstawie danych prezentowanych w sprawozdaniach finansowych wybranych jednostek z sektora przetwórstwa przemysłowego oraz porównania badanych jednostek w zakresie podejścia i kosztochłonności zarządzania wierzytelnościami. Proces poznawczy wymagał dokonania przeglądu literatury przedmiotu i sprawozdań finansowych badanych jednostek za 2017 r. oraz wykorzystania metody analizy i konstrukcji logicznej. Przeprowadzone badania ujawniły istnienie związku pomiędzy przyjętymi założeniami i kosztochłonnością zarządzania wierzytelnościami w badanych jednostkach.(abstrakt oryginalny)
EN
The main objective of the study is to analyse the impact of debt management on costs in the financial statements. This required the separation of the main areas of debt management, the indication of the impact of debt management on the costs presented and not presented in the financial statements, the measurement of debt management costs based on the financial statements of selected entities from the processing industry sector and comparison of the surveyed entities with regard to the approach and cost-management of debt management. The cognitive process required the review of the subject literature and financial reports of the surveyed entities for 2017, as well as the use of the analysis and logical construction method. The conducted research revealed the existence of a connection between the assumptions and the cost absorption of debt management of the surveyed entities.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Bibliografia
 • Brigham E.F., Gapenski L.C., 2000, Zarządzanie finansami, PWE, Warszawa.
 • Dębski W. (red.), 2005, Teoretyczne i praktyczne aspekty zarządzania finansami przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Dudycz T., Skoczylas W., 2018, Wskaźniki finansowe przedsiębiorstw według działów (sektorów) za 2016 r., Rachunkowość, nr 4.
 • Emerling I., 2013, Wycena i ewidencja środków pieniężnych i rozrachunków, Wydawnictwo Marina, Wrocław.
 • Gołaszewski P., Urbanek P., Walińska E., 2001, Analiza sprawozdań finansowych, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Łódź.
 • Główny Urząd Statystyczny, 2018, Wyniki finansowe podmiotów gospodarczych I-XII 2017 r., Warszawa, ww.stat.gov.pl (14.05.2018).
 • Jednostkowe sprawozdania finansowe spółek Indykpol S.A., Wawel S.A., ZT "Kruszwica" S.A. za 2017 r.
 • Kumor I., Poniatowska L., 2014, Odpisy aktualizujące należności jako instrument polityki rachunkowości kształtujący wynik finansowy na przykładzie spółek z branży energetycznej objętych WIG 30, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 373.
 • Kuzior A., 2010, Zasady wyceny bilansowej i ich wpływ na kształt sprawozdań finansowych. Dylematy metodyczne, Wyższa Szkoła Biznesu, Dąbrowa Górnicza.
 • Nastarowicz E., 2012, Zmiana modelu zarządzania wierzytelnościami w przedsiębiorstwach działających w Polsce, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 689, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, nr 50, s. 339-350.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), Dz.U. z 2007, nr 251, poz.1885.
 • Sobiecki R., 2016, Koszty transakcyjne w kontekście ochrony praw wierzycieli, Biuletyn PTE, nr 4(75).
 • Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, Dz.U. z 2016 r., poz. 684.
 • Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, Dz.U z 2016 r., poz. 623.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171534335

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.