PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 524 Koszty w działalności gospodarczej | 114--120
Tytuł artykułu

Znaczenie kosztów transakcyjnych w wycenie kredytów bankowych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Importance of Transaction Costs in the Valuation of Bank Credits
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W sektorze bankowym nastąpiły w ostatnich latach istotne zmiany w zakresie wyceny należności z tytułu kredytów, pożyczek czy dłużnych papierów wartościowych, tj. pozycji dominujących w aktywach banków. Nowe regulacje w zakresie rachunkowości finansowej, obowiązujące już od 2005 r., wprowadziły do wyceny m.in. należności kredytowych metodę zamortyzowanego kosztu. Niniejszy artykuł poświęcono problematyce uwzględniania kosztów transakcyjnych w wycenie kredytów za pomocą tej metody. W szczególności celem artykułu jest analiza i ocena wpływu rozliczania kosztów transakcyjnych na sytuację wynikową banku. Koszty transakcyjne stanowią bardzo ważną i nie do końca zbadaną dziedzinę ekonomii. Istnieją jako skutek niedoskonałej informacji oraz tego, iż ludzie posiadają ograniczone zdolności poznawcze i obliczeniowe oraz popełniają błędy. Koszty transakcyjne występują na poziomie rynkowym (tarcia sił rynkowych) oraz firmy jako koszty menedżerskie.(abstrakt oryginalny)
EN
In recent years the banking sector has experienced a number of significant changes in terms of liabilities measurement from credits, loans and securities issuance because of their positions in banks' assets. The new regulation in financial accounting, which has been in practice since 2005, introduce an amortized cost method at an effective interest rate to the measurement of credits and others. The following paper is dedicated to the problem of including transaction costs in the measurement of credit with the use of this method. The paper's particular objective is the analysis and assessment of the influence of transaction costs settlement on the bank's financial results. Transaction costs constitute a very important and not entirely explored area of economics. Their existence could be attributed to imperfect information as well as limited human cognitive abilities and human error. Transaction costs occur at market level (friction of market forces) and in the business as managerial costs.(original abstract)
Twórcy
  • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
Bibliografia
  • Bakalarski T., 2003, Wycena za pomocą skorygowanej ceny nabycia, Rachunkowość, nr 1.
  • Coase R.H., 1937, The nature of the firm, Economica, no. 4, s. 386-405.
  • MSSF, 2017, IFRS-SKwP, Londyn-Warszawa.
  • Pielichaty E., 2006, Wycena należności kredytowych w świetle regulacji krajowych i Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, [w:] Z. Messner (red.), Standardy rachunkowości wobec wyzwań współczesnej gospodarki, t. II, Prace Naukowe - AE, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice, s. 357-368.
  • Rozporządzenie Ministra Finansów z 12 grudnia 2001 w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych, Dz.U. nr 149, poz. 1674 ze zm.
  • Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U. nr 121, poz. 591 ze zm.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171534337

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.