PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 3 (66) | 157--169
Tytuł artykułu

Afforestation Funded by Rpd in the Period 2007-2013: the Example of Podlaskie and Wielkopolskie Voivodships

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The objective of this study is to identify differences between the afforestation subsidies from European Union (EU) obtained by beneficiaries from Podlaskie and Wielkopolskie Voivodships (918 and 618 beneficiaries respectively) as part of RDP 2007-2013. The survey results showed faster increase of forest rate growth in Podlaskie Voivodship, which is classified as a less economically developed region. When compared to Wielkopolskie Voivodship, Podlaskie Voivodship received higher subsidies; nevertheless, the average sum obtained (in thousand EURO) per beneficiary was lower in Podlaskie than in Wielkopolskie. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
157--169
Opis fizyczny
Twórcy
 • Warsaw University of Life Sciences, Poland
 • Warsaw University of Life Sciences, Poland
Bibliografia
 • ARiMR, Sprawozdanie z działalności ARiMR za rok 2014, http://www.arimr.gov.pl/ fileadmin/pliki/zdjecia_strony/223/Sprawozdanie_ARiMR__2014.pdf [09-09- 2017]
 • Bober J. et al. (2004), Instytucjonalny program rozwoju instytucjonalnego. Poradnik dla samorządów terytorialnych, Kraków.
 • Budnica-Kosior J., Kwaśny Ł., Szymański P. (2016), The role of spatial planning in shaping the afforestation rate on the level of district, "Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej" Vol. 18.
 • Cegielska K. et al. (2018), Land use and land cover changes in post-socialist countries: Some observaions from Hungary and Poland, "Land Use Policy" No. 78, p. 1-18.
 • Centrum Informacyjne Lasów Państwowych (2013), Raport o stanie lasów w Polsce 2012, Warszawa.
 • Cohen J. (1998), Statistical power analysis for the behavioral sciences (2nd ed.), Hillsdale, NJ, Lawrence Erlbaum Associates.
 • European Commission Directorate - general for agriculture and the rural development (2009), Report on implementation of forestry measures under the rural development regulation 1698/2005 for the period 2007-2013.
 • Eurostat, Wskaźniki zrównoważonego rozwoju SDI, https://stat.gov.pl/wskazniki- monitorujace/ [22-10-2017].
 • Fan Y. et al. (2017), Entropies of the Chinese Land Use/Cover change from 1990 to 2010 at a County level. "Entropy" No. 19(2), p. 51.
 • Foley J.A. et al. (2005), Global consequences of land use, "Science" No. 309(5734), p. 570-574.
 • Fonder W. (2002), Stan i perspektywy realizacji programu zwiększania lesistości kraju, in: A Grzywacz (ed.), Rola leśnictwa w ekorozwoju regionalnym, Orzechowo, p. 93-113.
 • GUS (2015), Wskaźniki zrównoważonego rozwoju Polski 2015, Katowice.
 • GUS, BDL (2017), http HYPERLINK https://bdl.stat.gov.pl/BDL"s://bdl.stat.gov.pl/ BDL [22-10-2017].
 • Hatna E., Bakker M.M. (2011), Abandonment and Expansion of Arable Land in Europe, "Ecosystems" No. 14(5), p. 720-731.
 • Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyńskiego PAN (2012), Przegląd Geograficzny.
 • Janus J., Bozek P. (2018), Using ALS data to estimate afforestation and secondary forest succession on agricultural areas: An approach to improve the understanding of land abandonment causes, "Applied Geography" No. 97, p. 128-141.
 • Kaliszewski A. (2016), Krajowy program zwiększania lesistości - stan i trudności realizacji z perspektywy lokalnej, "Studia i Materiały CEPL w Rogowie" Vol. 18 No 49B/5, p. 7-19.
 • Klepacka A.M., Florkowski W.J., Bagińska M. (2017), Zmiany w użytkowaniu ziemi - ilustracja skutków wsparcia programów regionalnych w zwiększaniu udziału lasów na przykładzie województwa podlaskiego, "Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu" Vol. 19. No 5, p. 106-112.
 • Klepacka A.M, Florkowski W.J,Revoredo-Giha C. (2017), Farmers and their groves: Will cost inefficiency lead to land use change?, "Land Use Policy" Vol. 61, p. 329- 338.
 • Kurowska K. et al. (2014), Spatial analysis of afforestation in Poland under rural development programme 2001-2013 Forestry and Wood processing, "Research for rural development" Vol. 2.
 • Kurowska K., Kryszk H. (2017), Profitability of the farm land afforestation within the Rural Development Programme, Sylwan Vol. CLXI (12), p. 1035-1045.
 • Łonkiewicz B. (1994), Przestrzenne modele kształtowania lesistości kraju, "Człowiek i Środowisko" No. 18(1), p. 97-113.
 • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (2017), http://www.minrol.gov.pl/Wsparcie- rolnictwa/Program-Rozwoju-Obszarow-Wiejskich-2007-2013/Dzialania- PROW-2007-2013/Os-2-Poprawa-srodowiska-naturalnego-i-obszarow-wiejskich/ Zalesianie-gruntow-rolnych-oraz-zalesianie-gruntow-innych-niz-rolne [22-10-2017].
 • NBP (2017), http://www.nbp.pl/homen.aspx?f=/srodeken.htm [12-01-2018].
 • Ossowska L., Janiszewska D. (2016), The Diversification of Forestry Function in European Union Contries, Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Problemy Rolnictwa Światowego, Vol. 16 (XXXI) No. 3, p. 292-300.
 • Polna M. (2017), Zmiany lesistości obszarów wiejskich w latach 1995-2016, "Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu" Vol. XIX (2), p. 197-199.
 • Poławski Z. (2006), Zmiany powierzchni i przestrzennego rozmieszczenia lasów w Polsce w II połowie XX wieku, "Leśne Prace Badawcze" Vol. 3, p. 57-70.
 • Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 (2012), Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013, dokument opracowany na podstawie Pro gramu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, zatwierdzonego wydanym w dniu 28 czerwca 2012 r. przez Komisję Europejską sprostowaniem nr C(2012)4173 do decyzji z dnia 23 grudnia 2011 r. nr K (2011) 9789 zmieniającej decyzję Komisji z dnia 1 października 2007 r. nr K (2007) 4568.
 • Przeglądy terytorialne OECD (2008), Polska, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, opublikowane w uzgodnieniu z OECD, Paryż.
 • Rozwój regionalny w Polsce, Raport 2009 http://mazowsze.hist.pl/42/Mazowsze_ Studia_Regionalne/895/2009/34265/ [22-10-2017]
 • Sioma S., Szymański L. (2008), Przestrzenno-powierzchniowy aspekt zwiększania lesistości kraju zrealizowanego w ramach planu rozwoju obszarów wiejskich w latach 2004-2006, Zarządzanie ochroną przyrody w lasach.
 • The World Conversation Union (2004), Afforestation and Reforestation for Climate Change Mitigation: Potentials for Pan-European Action, Warsaw.
 • Urząd Statystyczny w Białymstoku (2010), Powszechny Spis Rolny 2010. Raport z wyników województwa podlaskiego.
 • Urząd Statystyczny w Poznaniu (2010), Powszechny Spis Rolny 2010, Raport wyników województwa wielkopolskiego.
 • Woś A. (1994), Klimat Niziny Wielkopolskiej, Poznań.
 • Wskaźniki Zrównoważonego Rozwoju Polski, Katowice 2015, p. 269, https://stat.gov. pl/files/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5501/5/2/1/ wzr_2015_-_publikacja.pdf [27-11-2017].
 • Wysocka-Fijorek E. (2016), The Role of Forestry in the Creation of Gross Domestic Product, Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Problemy Rolnictwa Światowego Vol. 16 (XXXI), No. 2, p. 363-371, Zakład Zarządzania Zasobami Leśnymi, IBL.
 • Zamelski P. (2018), Principles of the forest management in the context to concern for the common welfare and public health in Poland, Sylwan Vol. CLXII (8), p. 658-663
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171534341

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.