PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 524 Koszty w działalności gospodarczej | 121--136
Tytuł artykułu

Prezentacja informacji o kosztach i innych całkowitych dochodach według międzynarodowych standardów rachunkowości i na przykładzie grup kapitałowych notowanych na GPW w Warszawie

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Presentation of Information on Costs and Other Comprehensive Income According to International Accounting Regulations Using the Example of Capital Groups Listed on the Warsaw Stock Exchange
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Wynik finansowy należy do najważniejszych kategorii ekonomicznych wykorzystywanych przez użytkowników do oceny sytuacji finansowej jednostki oraz jej kadry zarządzającej. Zasady jego ustalania i prezentacji w sprawozdaniu finansowym określają normy rachunkowości, które w ostatnich latach ulegały w tym zakresie dość dużym zmianom. W opracowaniu przedstawiono najważniejsze aspekty dotyczące prezentacji informacji o kosztach i innych całkowitych dochodach w świetle rozwiązań zawartych w międzynarodowych standardach rachunkowości oraz zwrócono uwagę na problemy z tym związane. Zasadniczą jego część stanowi jednak prezentacja wyników przeprowadzonego badania sześćdziesięciu grup kapitałowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w zakresie sposobu prezentacji informacji w sprawozdaniu z całkowitych dochodów. Badaniem objęto skonsolidowane sprawozdania finansowe za lata 2015-2017, a otrzymane wyniki odniesiono do rezultatów wcześniejszych badań prowadzonych w tym zakresie.(abstrakt oryginalny)
EN
Profit (or loss) is one of the most important economic categories used to assess the financial position of an entity and its management. The rules for its presentation in the financial statements are set out in accounting standards which have been subject to quite large changes in recent years. The study presents the most important aspects regarding the presentation of information on costs and other comprehensive income according to international accounting regulations. The results of the research of financial statements of the sixty largest capital groups listed on the Warsaw Stock Exchange regarding the presentation of this information in the statement of comprehensive income have also been presented.(original abstract)
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
Bibliografia
 • Bek-Gaik B., 2013a, Sprawozdanie z całkowitych dochodów jako nowy element sprawozdania finansowego - wybrane aspekty teoretyczne i praktyczne, Zeszyty Naukowe US, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, nr 59, s. 21-37.
 • Bek-Gaik B., 2013b, Sprawozdawczy wymiar rachunku wyników w warunkach globalnego rynku, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Buk H., 2013, Zróżnicowana informacja o dochodach spółki w zależności od stosowanych standardów sprawozdawczości finansowej, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, nr 278, s. 7-17.
 • Deloitte, 2015, Wzorcowe Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe 2015 według MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską, www.iasplus.com/en/publications/poland/models/2015/ at_download/file/Wzor_Skonsolid_Sprawozdania_MSSF_wg_UE_31 12 2015_PDF_POL.pdf (31.05.2018).
 • Emerling I., 2014, Rachunek zysków i strat w świetle rozwiązań międzynarodowych, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 190, s. 42-52.
 • Gad J., 2016, Information transparency of the statement of comprehensive income: The Reporting practice of WIG30 and DAX Companies, Journal of Entrepreneurship and Innovation, vol. 12, issue 3, s. 113-134.
 • Gierusz J., 2014, Reklasyfikacja kosztów i przychodów ze sprawozdania z całkowitych dochodów do rachunku zysków i strat - przyczyny, zakres, konsekwencje, Zarządzanie i Finanse, vol. 12, s. 189-204.
 • Grabiński K., 2012, Sprawozdanie z zysku całkowitego a bieżący zysk operacyjny - użyteczność decyzyjna w świetle badań naukowych, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, nr 66, s. 48-49.
 • Hołda A., 2013, MSR/MSSF w polskiej praktyce gospodarczej, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 • MSR 1 - Prezentacja sprawozdań finansowych.
 • PWC, 2015, Przykładowe skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF, PWC www.pwc.pl/pl/publikacje/2015/przykladowe-skonsolidowane-sprawozdanie-finansowe-mssf-2015.html (31.05.2018).
 • Sajnóg A., 2014, Rola zysku całkowitego w ocenie dokonań spółek giełdowych, Zeszyty Naukowe US, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, nr 66, s. 475-487.
 • Skonsolidowane sprawozdania finansowe za rok 2017, 2016 i 2015 grup kapitałowych wchodzących w dniu 15 maja w skład indeksów WIG20 i mWIG40.
 • Strojek-Filus M., 2015, Pomiar i prezentacja dokonań finansowych jednostki gospodarczej w sprawozdaniu z całkowitych dochodów, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 240, s. 125-141.
 • Szychta A., 2011, Wynik całościowy w sprawozdaniach finansowych spółek publicznych, [w:] Sobańska I., Turzyński M. (red.), Rachunkowość, audyt i kontrola w zarządzaniu, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 81-108.
 • Szychta A., 2012, Dochody całkowite w sprawozdaniach finansowych największych spółek notowanych na GPW w Warszawie, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica 2012, nr 263, s. 65-88.
 • Walińska E., Jurewicz A., 2011, Ewolucja sprawozdania finansowego w wymiarze międzynarodowym, [w:] Walińska E. (red.), Sprawozdanie finansowe według MSSF. Zasady prezentacji i ujawniania informacji, Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa, s. 23-31.
 • Winnicka E., 2013, Zmiany w MSR 1 a praktyka wybranych spółek notowanych na GPW w Warszawie, Copernican Journal of Finance & Accounting, vol. 2, s.169-189.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171534345

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.