PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 524 Koszty w działalności gospodarczej | 137--144
Tytuł artykułu

Wydatek - koszt uzyskania przychodów

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Expenditure - Tax Deductible Costs
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Podatki są nieodzownym elementem funkcjonowania każdego przedsiębiorstwa. Podatki są z jednej strony głównym źródłem dochodów państwa, z drugiej zaś jednym z najważniejszych czynników determinujących decyzje przedsiębiorców (podatników). Przedmiotem niniejszego artykułu jest analiza pojęcia kosztu (używanego w literaturze, w naukach ekonomicznych, zasadach rachunkowości, a przede wszystkim w prawie podatkowym). Autorzy artykułu wskazują na problem definicji, odmienności i sprzeczności jej rozumienia, istniejący zarówno w nauce, jak i praktyce. Brak precyzyjnych zasad, w szczególności odnoszących się do kosztów uzyskania przychodów, jest zdaniem autorów jedną z istotnych przyczyn uznawania polskiego systemu podatkowego za skomplikowany, a tym samym powodujący problemy i spory na linii aparat skarbowy-podatnik. Metodami badawczymi wykorzystanymi w niniejszym opracowaniu były analiza zapisów ustawowych, metoda opisu, dedukcji i syntezy.(abstrakt oryginalny)
EN
Taxes are an important element of the functioning of every enterprise. Taxes are on the one hand the main source of state revenue, and on the other, one of the most important factors determining the decisions of entrepreneurs (taxpayers). The subject of this article is the analysis of the meaning of cost (used in literature, in economic sciences, accounting rules, and in tax law). The authors point out the problem of definition, difference and contradiction of its understanding in theory and practice. The lack of precise rules, in particular referring to tax deductible costs is, according to the authors, one of the most important reasons for recognizing the Polish tax system as complicated. The research methods used in this study were the analysis of the law, the method of description, deduction and synthesis.(original abstract)
Twórcy
autor
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II
Bibliografia
 • Bolkowiak I., 1985, Opodatkowanie dochodów ludności w warunkach reformy gospodarczej, Instytut Finansów, Warszawa.
 • Etel L., 2008, Prawo podatkowe, Difin, Warszawa.
 • Gomułowicz A., 1990, Zasada zdolności płatniczej podatnika, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, R. LII, z. 3-4.
 • Gos W., 2016, Zasada memoriału, Rachunkowość, nr 10.
 • http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/FCB55B8232 (25.06.2018).
 • https://www.finanse.mf.gov.pl/documents/766655/b4012317-ac90-43ff-b11e-c911c184d23c (25.06.2018).
 • Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 12 września 2012 r., ITPB/423-315c/12/PS.
 • Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 30 lipca 2014 r., IPPB3/423-416/14-4/EŻ.
 • Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 3 września 2014 r., IPTPB3/423-200/14-2/KJ.
 • Litwińczuk H., 2001, Prawo podatkowe przedsiębiorstw, KiK Konieczny i Kruszewski, Warszawa.
 • Mariański A., 2011, Rozliczenie kosztów podatkowych - według przepisów prawa podatkowego czy bilansowego, Przegląd Podatkowy, nr 8.
 • Mastalski R., 2016, Prawo podatkowe, C.H. Beck, Warszawa.
 • Nykiel W., 2015, Polskie prawo podatkowe, Difin, Warszawa.
 • Olchowicz I., Jamroży M., 2018, Rachunkowość podatkowa. Analiza w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, Difin, Warszawa.
 • Smith A., 1954, Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Sokołek M., 2013, Sposoby ograniczania szarej strefy, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, t. 14, nr 1.
 • Sokołek M., 2017, Reakcje podatników na wprowadzenie nowego obowiązku podatkowego na przykładzie opodatkowania sprzedaży przetworzonych produktów rolnych, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, t. 18, nr 9/3.
 • Ustawa z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, Dz.U. z 2018 r., poz. 1036.
 • Ustawa z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, Dz.U. z 2018 r., poz. 1509.
 • Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości, Dz.U. z 2018 r., poz. 395.
 • Wagner A., 1980, Finanzwissenschaft, Leipzig.
 • Walińska E. (red.), 2009, Rachunkowość, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Wyrok NSA z dnia 8 kwietnia 2013 r., II FPS 7/12, LEX nr 1297908.
 • Wyrok NSA z dnia 11 września 2000 r., I SA/Łd 358/00, LEX 654630.
 • Wyrok NSA z dnia 14 czerwca 2013 r., II FSK 2039/11.
 • Wyrok NSA z dnia 20 lipca 2011 r., II FSK414/10.
 • Wyrok NSA z dnia 20 grudnia 2012 r., II FSK 958/11.
 • Wyrok NSA z dnia 21 lutego 2013 r., II FSK 1322/11 LEX 1329266.
 • Wyrok NSA z dnia 25 listopada 2004 r., FSK671/04.
 • Wyrok WSA w Krakowie z dnia 19 grudnia 2013 r., I SA/Kr 1700/13.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171534347

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.