PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 513 Rachunkowość a controlling | 323--330
Tytuł artykułu

Metoda podzielonej płatności i jej wpływ na zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstwa - wybrane aspekty

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Influence of Split Payment to Financial Liquidity Management - The Choosen Aspects
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Podzielona płatność to jedna z najbardziej istotnych zmian, która została wprowadzona w nowym systemie rozliczeń bankowych pomiędzy przedsiębiorcami będącymi podatnikami podatku od towaru i usług. Podstawowym celem tej nowelizacji jest zapewnienie większej stabilności wpływów z tytułu podatku od towarów i usług oraz zapobieganie unikaniu płacenia podatku VAT, co zdaniem ustawodawcy powinno zapewnić większe bezpieczeństwo podatkowe, pewność prowadzenia działalności gospodarczej oraz zachowanie zasad konkurencji. Istota mechanizmu podzielonej płatności polega na tym, że płatność za nabyty towar lub usługę jest dokonywana w taki sposób, że zapłata odpowiadająca wartości sprzedaży netto (bez podatku VAT) jest płacona przez nabywcę na rachunek rozliczeniowy dostawcy, natomiast pozostała część odpowiadająca kwocie podatku VAT ma wpływać na specjalny rachunek bankowy dostawcy - rachunek VAT. Zastosowanie tego mechanizmu przez przedsiębiorców w rozliczeniach w istotny sposób wpływa na ich płynność finansową. Celem artykułu jest prezentacja metody podzielonej płatności, określenie jej wpływu na płynność finansową przedsiębiorstw oraz wskazanie konieczności zmian w stosowanych dotychczas metodach zarządzania płynnością finansową przedsiębiorstw. Realizacja tak postawionego celu wiązała się z wykorzystaniem krytycznego przeglądu literatury i przepisów prawnych jako metod badawczych(abstrakt oryginalny)
EN
Split payment is one of the most important changes that has been introduced in the new system of bank settlements between entrepreneurs being taxpayers of value added tax. The essence of the split payment mechanism is that the payment for purchased goods or services is made in such a way that the payment corresponding to the net sales value is paid by the buyer to the supplier's invoice account, while the remaining part corresponding to the amount VAT, is to affect the special supplier's VAT account. The application of this mechanism by entrepreneurs in their settlements has a significant impact on their financial liquidity. The aim of this article is to present the method of split payment, to determine its impact on the company's financial liquidity and to indicate the need for changes in the methods of managing financial liquidity used so far. The implementation of such goals was related to the use of a critical review of literature and law regulations as research methods(original abstract)
Twórcy
 • Polski Instytut Podatków i Rachunkowości Sp. z o.o.
 • Politechnika Rzeszowska
Bibliografia
 • Kreczmańska-Gigol K., 2015, Płynność finansowa przedsiębiorstwa. Istota, pomiar, zarządzanie, Difin, Warszawa.
 • Michalski G., 2010, Strategiczne zarządzanie płynnością w przedsiębiorstwie, CeDeWu, Warszawa.
 • Sierpińska M., Wędzki D., 2001, Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa.
 • Śnieżek E., Wiatr M., 2015, Przepływy pieniężne, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Ustawa z 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. z 2018 r. poz. 62.
 • Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, Dz.U. z 2017 r. poz. 1221.
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. (a) - Prawo bankowe, Dz.U. z 1997 r. Nr 140, poz. 939 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. (b) - Ordynacja podatkowa, Dz.U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.
 • Wyrok ETS z 12.01.2006 r. w połączonych sprawach Optigen Ltd, Fucrum Electonics Ltd, Bond House Systems Ltd v. Commissioners of Customs & Excise, C-354/03, C-355/03 oraz C-484/03.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171534357

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.