PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 513 Rachunkowość a controlling | 331--341
Tytuł artykułu

Wykorzystywanie narzędzi rachunkowości w sektorze usług komunalnych oraz ich rola w koncepcji społecznie odpowiedzialnego biznesu (CSR)

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Accounting Tools in The Municipal Services Sector and Their Role in The Concept of Corporate Social Responsibility
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W złożonych warunkach gospodarowania sama rachunkowość finansowa jest niewystarczająca. Pewną rolę w generowaniu informacji na potrzeby koncepcji CSR pełnią narzędzia rachunkowości zarządczej. Sektor usług komunalnych jest obecnie zdeterminowany do generowania informacji na potrzeby różnych grup interesariuszy, a informacje prezentowane przez jednostki sektora komunalnego powinny obejmować oprócz informacji finansowych także te niefinansowe. Celem niniejszego opracowania jest: 1) przedstawienie roli i znaczenia podsystemu rachunkowości zarządczej w kontekście dostarczania informacji o realizacji koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu w sektorze usług komunalnych oraz 2) prezentacja wyników badań ankietowych. Metody badawcze: indukcji, dedukcji, a także obserwacja uczestnicząca. Najważniejsze wnioski z przeprowadzonych badań to: 1. System rachunkowości w sektorze usług komunalnych nie jest obecnie przystosowany do generowania informacji na potrzeby różnych grup użytkowników informacji w ramach dostarczania informacji o działaniach w sferze gospodarczej, społecznej oraz ekologicznej. 2. Jedynie 20% podmiotów sektora komunalnego (biorących udział w badaniu) wykorzystuje narzędzia rachunkowości zarządczej, część z nich w ograniczonym zakresie. 3. 50% badanych jednostek wykorzystuje podsystem rachunku kosztów, a 20% podmiotów wykorzystuje instrumenty controllingu(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this study is to: 1) Present the role and importance of management accounting subsystem in the context of providing information on the implementation of the concept of corporate social responsibility in the municipal services sector, and 2) Presentation of survey results. Research methods: induction, deduction, as well as participant observation. The most important conclusions from the cin the municipal services sector is currently not adapted to generate information for the needs of various groups of users of information as part of providing information on activities in the economic, social and ecological sphere. 2) Only 20% of municipal sector entities (participating in the survey) use management accounting tools, some of them to a limited extent. 3) 50% of the surveyed units use a cost accounting subsystem, and 20% of entities use controlling instrumentsonducted research are: 1) The accounting system (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
 • Bachor W., 2009, Efektywność majątku trwałego w spółkach komunalnych, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
 • Boulding E., 1970, Economic as a Science, McGraw-Hill, New York.
 • Dylewski M., 2013, Procesy zmian w zarządzaniu gospodarką komunalną w jednostkach samorządu terytorialnego na tle uwarunkowań legislacyjnych, Nauki o Finansach - Financial Sciences, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 4(17).
 • Fiedor B. i in., 2002, Podstawy ekonomii środowiska i zasobów naturalnych, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 • Grzymała Z., 2010, Restrukturyzacja sektora komunalnego w Polsce. Aspekty organizacyjno-prawne i ekonomiczne, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
 • Holme R., Watts P., 2000, Corporate Social Responsibility: Making a Good business Sense, "World Business Council for Sustainable Development", Geneva.
 • Kotapski R., 2017, Rachunek kosztów usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Pomiar, ujmowanie, kontrola, sprawozdawczość, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Kryk B., 2017, Informacje środowiskowe w sprawozdaniach z działalności, [w:] Finanse i rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju - edukacja, etyka, innowacje, Rachunkowość, red. J. Adamek, J. Kogut, W. Krawiec, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 479, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • Macuda M., 2015, Rachunkowość odpowiedzialności społecznej - raportowanie zagadnień środowiskowych, Studia Oeconomica Posnaniensia, vol. 3, no. 1, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
 • Nowak E., 2016, Rachunkowość zarządcza w przedsiębiorstwie, CeDeWu, Warszawa.
 • Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym, 2007, red. A. Zalewski, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
 • Pearce D., Turner R.K., 1992, Economics of Natural Resources and the Environment, Harvester Wheatsheaf, New York.
 • Riahi-Belkaoui A., 2004, Accounting Theory, South-Western, Singapore.
 • Rogall H., 2010, Ekonomia zrównoważonego rozwoju. Teoria i praktyka, Zysk i S-ka, Poznań.
 • Szczypa P., 2014, Współczesne wyzwania rachunkowości przedsiębiorstw w gospodarce zrównoważonego rozwoju, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 329, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej, Dz.U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 ze zm.
 • Woś A., Rolnictwo zrównoważone, "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej" 1992, nr 1-3.
 • Wójcik-Jurkiewicz M., 2016, Idea społecznie odpowiedzialnego biznesu a kształtowanie wyniku finansowego spółki, Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 253, Katowice.
 • Żołądkiewicz A., 2016, Ocena poziomu zrównoważonego rozwoju gmin miejskich województwa warmińsko- mazurskiego, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 437, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171534371

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.