PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | 20 | z. 5 | 184--192
Tytuł artykułu

Identyfikacja i ocena strategii małego przedsiębiorstwa - studium przypadku zakładu cukierniczego

Warianty tytułu
Identification and Assessment of a Small Enterprise Strategy - a Case Study of a Confectioner's Shop
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem badań była kompleksowa ocena procesu kształtowania strategii małego przedsiębiorstwa (zakładu cukierniczego), prowadzącego działalność na lokalnym rynku. Weryfikowaną hipotezą jest przypuszczenie, że strategia funkcjonowania małej firmy nie zawsze jest sformalizowana, ponieważ plany strategiczne mogą się znajdować jedynie "w głowie właściciela". Badania mają charakter teoretyczno- -empiryczny, obejmują krytyczną analizę danych. Zastosowano metodę obserwacji, pogłębiony wywiad indywidualny i badania ankietowe. Przeprowadzono analizę SWOT oraz kluczowych czynników sukcesu (KCS) badanej firmy i jej konkurentów. Współczesne realia rynkowe determinują konieczność elastyczności organizacji w zakresie osiągania celów w ramach strategii twórczych i innowacyjnych. Badana firma znajduje się w stabilnej fazie dojrzałości, wykorzystując strategię utrzymania silnej pozycji na lokalnym rynku wyrobów cukierniczych. Zachowawcza strategia oparta wyłącznie na zwiększaniu asortymentu, a nie na innowacjach, może stanowić barierę rozwoju przedsiębiorstwa. Firma, wykorzystując 30-letnie doświadczenie, wypracowała własny system wartości ("DNA organizacji") w postaci zasad, norm i poglądów na kwestie biznesowe, które instynktownie wdrażane są do prowadzonej działalności.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the research was an all-encompassing assessment of the process of shaping the strategy of a small enterprise (confectioner's shop), conducting business activity on the local market. The verified hypothesis is that the strategy of a small company is not always formalized, because strategic plans can only be hidden "in the owner's head". The research is of a theoretical and empirical nature, including a critical analysis of the data. An observation method, in-depth personal interview and questionnaire research were applied. A SWOT and CSF (Critical Success Factor) analysis were carried out concerning the examined enterprise and its competitors. The contemporary market realities determine the necessity of the organization's flexibility in achieving objectives as a part of creative and innovative strategies. The researched company is in a stable phase of maturity, using the strategy of maintaining a strong position on the local confectionery market. A conservative strategy based solely on increasing the range, not on innovation, may be a symptom of depression. The company, using 30 years of experience, has developed its own value system (organization's DNA) in the form of principles, standards and views on business issues that instinctively are implemented into the conducted economic activity.(original abstract)
Rocznik
Tom
20
Numer
Strony
184--192
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Bibliografia
 • Czapla Tomasz. 2008. Metody analizy wnętrza organizacji. [W] Metody organizacji i zarządzania. Kształtowanie relacji organizacyjnych (Methods of analysis of the organization's interior. [In] Organization and management methods. Shaping organizational relations), ed. Wanda Błaszczyk, 24-25. Warszawa: PWN.
 • Czarniawska Barbara. 2002. Interviews and organizational narratives. [W] Handbook of interview research: Context and method (Wywiady i narracje organizacyjne. [In] Podręcznik badań w zakresie rozmów kwalifikacyjnych), ed. Jaber Gubrium, James Holstein, 733-749. Thousand Oaks: Sage Publications.
 • Dyduch Wojciech. 2014. Twórcza strategia jako podstawa dla pobudzania innowacyjności i przedsiębiorczości (A creative strategy as the basis for stimulating innovation and entrepreneurship). Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 366: 108-114, doi: 10.15611/pn.2014.366.10.
 • Firlej Krzysztof. 2013. Charakterystyka przemysłu spożywczego w Polsce oraz metodologia badań. [W] Analiza strategiczna wybranych branż przemysłu rolno-spożywczego w Polsce (Characteristics of the food industry in Poland and research methodology. [In] Strategic analysis of selected sectors of the agri-food industry in Poland), ed. Krzysztof Firlej, 5-25. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
 • Gorzelany-Dziadkowiec Magdalena. 2013. Wykorzystanie kluczowych czynników sukcesu w analizie strategicznej na przykładzie branży piekarniczo-cukierniczej. [W] Analiza strategiczna wybranych branż przemysłu rolno-spożywczego w Polsce (The use of key success factors in strategic analysis on the example of the baking and confectionery industry. [In] Strategic analysis of selected sectors of the agri-food industry in Poland), ed. Krzysztof Firlej, 26-43. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
 • GUS. 2017. Sytuacja społeczno-ekonomiczna polskich gospodarstw domowych w latach 2000-2015. Zróżnicowanie miasto-wieś (The socio-economic situation of Polish households in the years 2000- 2015. Differentiation between city and village). Warszawa: Wydawnictwo GUS.
 • Janasz Krzysztof, Joanna Wiśniewska. 2014. Strategie innowacyjne organizacji (Organizational innovation strategies). Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 366: 184-187, doi: 10.15611/pn.2014.366.17.
 • Johannsen Hano, Terry Page. 1990. International dictionary of management (Międzynarodowy słownik zarządzania). London: Kogan Page Ltd.
 • Kaleta Andrzej. 2008. Procedura współczesnego zarządzania strategicznego - ku elastyczności. [W] Zarządzanie strategiczne. Podstawowe problemy (The procedure of modern strategic management. [In] Strategic management. Basic problems), ed. Rafał Krupski, 119-120. Wałbrzych: Wydawnictwo Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości.
 • Kostera Monika. 2003. Antropologia organizacji. Metodologia badań terenowych (Anthropology of the organization. Methodology of field research). Warszawa: PWN.
 • Krupski Rafał, Wojciech Cieśliński. 2003. Zarządzanie strategiczne. Koncepcje - metody (Strategic management. Concepts - methods). Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego.
 • PAIiH (Polska Agencja Inwestycji i Handlu). Sektor spożywczy (The food sector). Polska Agencja Inwestycji i Handlu (Polish Investment and Trade Agency - food sector), https://www.paih.gov.pl/sektory/ spozywczy
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171534397

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.