PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | 20 | z. 5 | 193--199
Tytuł artykułu

Impact of the Res Microinstallations in Single-Family Houses on Carbon Dioxide Emission Reduction

Warianty tytułu
Wpływ wykorzystania mikroinstalacji OZE na redukcję emisji CO2 w budynkach jednorodzinnych na obszarach wiejskich
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Podjęto próbę oszacowania potencjału redukcji emisji dwutlenku węgla przy zastosowaniu mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii (OZE) w budownictwie jednorodzinnym. Na podstawie zapotrzebowania energetycznego budynku jednorodzinnego o określonej średniej powierzchni oraz danych statystycznych obejmujących średnią liczbę budynków jednorodzinnych budowanych rocznie w Polsce obliczono prognozowaną krajową roczną redukcję emisji dwutlenku węgla, wynikającą z wdrażania mikroinstalacji w budownictwie jednorodzinnym. Wyniki badań wskazały na roczną redukcję emisji dwutlenku węgla wynikającą z zastosowania wybranych mikroinstalacji OZE wyłącznie w sektorze budownictwa jednorodzinnego na poziomie 230 tys. t/rok.(abstrakt oryginalny)
EN
The article is an attempt to estimate the potential of reduction carbon dioxide emissions using microinstallation of renewable energy sources (RES) in single-family housing. Based on the energy demand of the building, statistical data including the average number of single-family buildings built per year and the average area of a single-family building, the forecasted national annual reduction of carbon dioxide emissions resulting from the implementation of microinstallations in single-family buildings was calculated. The research results indicated an annual reduction of carbon dioxide emissions resulting from the use of selected RES microinstallations only in the single-family housing sector at the level of 230,000 t/year.(original abstract)
Rocznik
Tom
20
Numer
Strony
193--199
Opis fizyczny
Twórcy
 • Warsaw University of Life Sciences - SGGW
 • Warsaw University of Life Sciences (SGGW)
Bibliografia
 • 1. Cieślik Sławomir. 2015. Mikroinstalacje prosumenckie w Polsce - korzyści i zagrożenia (Potential prosumerinstallations in Poland - benefits and threats). Zeszyty Naukowe Elektrotechniki i Automatyki PolitechnikiGdańskiej 45: 29-34.
 • 2. CIRE. 2018. Wzrost na rynku pomp ciepła w Polsce (Growth on the heat pump market in Poland), https://leonardo-energy. pl/port-pc-w-2017-roku-wzrost-na-rynku-pomp-ciepla-w-polsce, access: 12. 09. 2018.
 • 3. Derski Bartłomiej. 2017. Polska na 21 miejscu w Unii pod względem rozwoju OZE (Poland at the 21stplace in the Union in terms of the development of OZE), https://wysokienapiecie. pl/2152-udziale-ozew-polsce-ue-2016/, access: 01. 10. 2018.
 • 4. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystykienergetycznej budynków (Directive of the European Parliament and of the Council 2010/31/EU of 19May 2010 on the energy performance of buildings). OJ EU L 153/13.
 • 5. Eurostat. 2018. Dane statystyczne dotyczące energii ze źródeł odnawialnych (Statistics data on renewableenergy sources), https://ec. europa. eu/eurostat/statistics-explained/index. php?title=Renewable_energy_statistics/pl/, access: 01. 10. 2018.
 • 6. Gawlik Lidia, Eugeniusz Mokrzycki. 2017. Paliwa kopalne w krajowej energetyce - problemy i wyzwania(Fossil fuels in domestic energy - problems and challenges). Polityka Energetyczna 20 (4): 6-26.
 • 7. Gotowska Małgorzata, Anna Jakubczyk. 2014. Ocena porównawcza odnawialnych źródeł energii w Polscei pozostałych krajach UE (Comparative assesement of renewable energy sources in Poland and otherEuropean countries). Roczniki Naukowe SERiA XIII (1): 126-130.
 • 8. Graczyk Andrzej, Izabela Wielewska, Małgorzata Piaskowska-Silarska. 2017. Rozwój odnawialnych źródełenergii w Polsce. Problemy bezpieczeństwa energetycznego i lokalnego wykorzystania zasobów(Development of renewable energy sources in Poland. Problems of energy security and local use ofresources). Warszawa: Texter.
 • 9. Grzegorczyk Lidia. 2014. Mikroinstalacje-regulacje i uwarunkowania w perspektywie krajowej energetykiprosumenckiej (Microinstallations - regulations and conditions in the perspective of national prosumerenergy). Polityka Energetyczna 17 (3): 207-216.
 • 10. GUS (CSO). 2013. Narodowy spis powszechny ludności i mieszkań 2011. Zamieszkane budynki (Nationalcensus of population and flats 2011. Populated buildings). Warszawa: GUS.
 • 11. GUS (CSO). 2014, 2015, 2016. Pozwolenia wydane na budowę i zgłoszenia z projektem budowlanym/budynki jednorodzinne (Permits issued for construction and applications with a construction project/single-family buildings). Warszawa: GUS.
 • 12. GUS (CSO). 2017. Budownictwo - wyniki działalności w 2016 roku (Construction - activity results in 2016). Warszawa: GUS.
 • 13. IEA. 2015. Global energy related emission of carbon dioxide stalled in 2014. World Energy Outlook SpecialReport. France.
 • 14. Kacejko Piotr, Paweł Pijarski, Karolina Gałązka. 2014. Prosument - przyjaciel, wróg czy tylko hobbysta?(Prosumer - friend, enemy or just a hobbyist?). Rynek Energii 5 (114): 83-89.
 • 15. Klepacka Anna Maria. 2018. Różnice w koncentracji instalacji w energię słoneczną z użyciem paneli fotowoltaicznychoraz kolektorów słonecznych w gminach województwa lubelskiego i mazowieckiego (Differencesin the concentration of solar energy investments using photovoltaic panels and solar collectorsin Lubelskie and Mazowieckie Voivodships' municipalities). Roczniki Naukowe SERiA XX (1): 73-80.
 • 16. Pach-Gurgul Agnieszka. 2014. Energetyka odnawialna Unii Europejskiej w warunkach kryzysu gospodarczego(Renewable Energy in the European Union in the context of economic crisis). Prace KomisjiGeografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego 27: 131-145.
 • 17. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczaniacharakterystyki energetycznej budynków oraz świadectw charakterystyki energetycznej(Regulation of the Minister od Infrastructure and Development of 27 february 2015 on the methodologyfor determining the energy performance of a building and Energy performance certificates). JL 2015, item 376.
 • 18. Sarniak Mariusz. 2008. Podstawy fotowoltaiki (Basics of photovoltaics). Warszawa: Oficyna WydawniczaPolitechniki Warszawskiej.
 • 19. SBF Polska PV. 2017. Liczba mikroinstalacji fotowoltaicznych w Polsce (The numer of photovoltaicsmicroinstalations in Poland) thehttp://polskapv. pl/rynek-mikroinstalacji-fotowoltaicznych-w-polscew-2017-r-wzrosl-o-81-mwp/, access: 19. 08. 2018.
 • 20. Starościk Janusz. 2015. Rynek kolektorów słonecznych w Polsce (Solar collectors market in Poland),http://www. komfort-international. com/rynek-kolektorów-słonecznych-w-Polsce/, access: 14. 08. 2018.
 • 21. URE (Urząd Energetyki Odnawialnej). 2017. Moc zainstalowana (PV) - stan na 31. 12. 2017 (Installedpower (PV) - condition as of 31. 12. 2017), https://www. ure. gov. pl/pl/rynki-energii/energia-elektryczna/odnawialne-zrodla-ener/potencjal-krajowy-oze/5753,Moc-zainstalowana-MW. html.
 • 22. Ustawa o odnawialnych źródłach energii z dnia 20 lutego 2015 r. z póz. zmianami (Act on renewableenergy sources of 20 February 2015, as amended). JL 2015, item 478.
 • 23. Wiśniewski Grzegorz, Anna Oniszk-Popławska. 2015. Krajowy Plan Rozwoju Mikroinstalacji OdnawialnychŹródeł Energii do roku 2030 (National Development Plan for Microinstallations of RenewableEnergy Sources until 2030). Warszawa: Instytut Energii Odnawialnej (IEO).
 • 24. Żabińska Iwona. 2017. Rozwój energetyki prosumenckiej opartej o OZE w Polsce (The development ofprosumer energy based on RES in Poland). Systemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji 6 (1): 83-95.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171534399

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.