PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 3 (66) | 182--194
Tytuł artykułu

Own Investment Capacity of Communes in Naturally Valuable Areas and Local Conditions of Tourism Development

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The aim of the research was to identify the level of the Polish municipality's own investment capacity with the most significant share of naturally valuable areas in the years 2014-2016 and the level of tourism development of these areas. The methods of economic analysis - comparative, indicative and tools of taxonomic analysis were used here, which allowed for ranking of the surveyed units in terms of the level of naturally valuable, tourism function, the level of local development and own investment potential. The surveyed entities had their own investment capacity, however, due to the scope of infrastructure needs, it should be assessed as low. The conducted research indicates a small scope of development of tourism in communes with the with the highest naturally valuable areas. In results, it can be concluded that this development opportunity has not been effectively used. In the authors' opinion, the development of the tourist function in the most naturally valuable areas which ensures that tourism will be the basis of local development of these areas is not possible without external support in the form of subsidies from the national budget and the implementation of knowledge on how to manage these areas. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
182--194
Opis fizyczny
Twórcy
 • University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland
 • University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland
 • WSB University in Gdańsk, Poland
Bibliografia
 • Bank Danych Lokalnych GUS (2017), https://bdl.stat.gov.pl/BDL/start; [30-09-2017]
 • Cieszewska A. (2008), Zachowanie terenów cennych przyrodniczo w kształtowaniu struktury krajobrazu na poziomie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, "Problemy Ekologii Krajobrazu" Vol. XXI, p. 239-250.
 • Dedeke N. (2017), Creating sustainable tourism ventures in protected areas: An actornetwork theory analysis, "Tourism Management" No. 61, p. 161-172.
 • Dębniewska M., Skorwider-Namiotko J. (2015), Poziom rozwoju turystyki na obszarach przyrodniczo cennych powiatów Warmii, Mazur i Podlasia, "Ekonomia i Środowisko" No. 4(53), p. 165-174.
 • Dębniewska M., Skorwider-Namiotko J., Wojtowicz K. (2016), Obszary przyrodniczo cenne jako potencjał turystyczny gmin województwa warmińsko-mazurskiego, in: M. Jalinik, S. Bakier (eds), Turystyka na obszarach przyrodniczo cennych, Białystok. p. 20-42.
 • Dobrzańska B. (2007), Planowanie strategiczne zrównoważonego rozwoju na obszarach przyrodniczo cennych, Białystok.
 • Gubernat-Ulatowski E. (2016), Potencjał finansowy i inwestycyjny a aktywność inwestycyjna jednostek samorządu terytorialnego, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach" No. 294, p. 47-58.
 • Hendel M. (2016), Przydatność wskaźników funkcji turystycznej w ocenie rozwoju turystycznego obszaru na przykładzie gminy Ustroń, "Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie" No. 87, p. 157-170.
 • Jalinik M. (2016), Zarządzanie turystyką na obszarach przyrodniczo cennych, "Zeszyty Naukowe Turystyka i Rekreacja" No. 1(17), p. 227-238.
 • Jarocka M. (2015), Wybór formuły normalizacyjnej w analizie porównawczej obiektów wielocechowych, "Economics and Management" No. 1, p. 113-126.
 • Jurkiewicz-Karnkowska E. (2016), Potencjalna rola obszarów cennych pod względem przyrodniczym w turystyce wiejskiej i agroturystyce na przykładzie gminy Konstantynów, in: S. Graja-Zwolińska, A. Spychała, K. Kasprzak (eds), Turystyka wiejska. T. 2, Zagadnienia przyrodnicze i kulturowe, p. 70-78.
 • Karmowska G. (2011), Badanie i pomiar rozwoju regionalnego na przykładzie województwa zachodniopomorskiego, "Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G" Vol. 98, No. 2, p. 85-93.
 • Kistowski M. (2008), Problemy lokalizowania inwestycji na terenach cennych przyrodniczo, "Studia BAS" No. 10.
 • Kołodziejczyk D. (2014), Infrastruktura w rozwoju społeczno-gospodarczym gmin w Polsce, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu" No. 360, p. 198-207.
 • Krakowiak-Bal A. (2005), Wykorzystanie wybranych miar syntetycznych do budowy miary rozwoju infrastruktury technicznej, "Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich" No. 3, p. 71-82.
 • Kukuła K., Bogocz D. (2014), Zero unitarization method and its application in ranking research in agriculture, "Economic and Regional Studies" Vol. 7 No. 3.
 • Nowak Z. (1975), Zastosowanie metody skalowej i agregatowej do waloryzacji regionu (na przykładzie regionu krakowskiego), "Zeszyty Naukowe WSE w Krakowie" No. 62, Kraków.
 • Puciato D. (2009), Turystyka i rekreacja na obszarach przyrodniczo cennych na przykładzie Parku Krajobrazowego Góry Opawskie, "Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej" Vol. II No. 4 (23), p. 227-231.
 • Skorwider J., Garbowski M. (2012), Zmiany w potencjale inwestycyjnym gmin wiejskich i miejsko-wiejskich w Polsce, "Studia Obszarów Wiejskich" Vol. XXIX, p. 231- 246.
 • Skorwider-Namiotko A., Skorwider-Namiotko J. (2016), Poziom rozwoju gospodarki odpadami na obszarach atrakcyjnych turystycznie, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu" No. 418, p. 311-317.
 • Steiner F.R. (2000), The Living Landscape: An Ecological Approach to Landscape Planning, McGraw-Hill Professional Publishing.
 • Szromek A. (2013), Pomiar funkcji turystycznej obszarów za pomocą wskaźników funkcji turystycznej na przykładzie obszarów państw europejskich, in: J. Mika, K. Zeug-Żebro (eds), Zastosowania metod matematycznych w ekonomii i zarządzaniu, Katowice, p. 91-103.
 • Walesiak M. (2014), Przegląd formuł normalizacji wartości zmiennych oraz ich własności w statystycznej analizie wielowymiarowej, "Przegląd Statystyczny" No. 4, p. 363-372.
 • Warczak M. (2015), Endogeniczne i egzogeniczne czynniki rozwoju gospodarczego z perspektywy finansów gminy, "Współczesna Gospodarka" No. 6, p. 111-121.
 • Zawora J. (2014), Możliwości finansowania inwestycji gmin wiejskich w Polsce, "Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. Roczniki Naukowe", tom XVI, zeszyt 6, p. 554-560.
 • Zielińska A. (2007), Konkurencyjność obszarów przyrodniczo cennych, in: T. Bernat (ed.), Przedsiębiorstwo i państwo - wybrane problemy konkurencyjności, Szczecin, p. 162-172.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171534413

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.