PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2018 | nr 35(2) | 151--161
Tytuł artykułu

Znaki jakości żywności jako element zapewnienia bezpieczeństwa żywności polskich konsumentów

Warianty tytułu
Food Quality Labels as an Aspect of Food Security for the Polish Consumers
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Osiągnięcie bezpieczeństwa żywnościowego jest możliwe pod warunkiem zapewnia ludzkości fizycznego i ekonomicznego dostępu do bezpiecznej żywności. Bezpieczeństwo żywności jest integralnym elementem jakości żywności i odnosi się do ryzyka jej skażenia i zatrucia oraz skutków oszustw żywnościowych, m.in. przez jej fałszowanie. Sposobem na zagwarantowanie bezpiecznej żywności, która przy spełnieniu pozostałych warunków umożliwia zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego, może być jej odpowiednie znakowanie. Celem artykułu jest wskazanie roli oznaczeń jakości w zapewnianiu bezpieczeństwa żywności polskich konsumentów przez zidentyfikowanie ich rozpoznawalności wśród nabywców produktów żywnościowych. W opracowaniu zaprezentowano przegląd znaków jakości żywności stosowanych w Polsce oraz przedstawiono wyniki badań dotyczących ich znajomości wśród polskich konsumentów. Zauważono, że spośród 12 analizowanych znaków jakości żywności stosowanych w Polsce tylko połowa wyróżnia bezpieczne produkty o szczególnej jakości zdrowotnej. W związku z tym, aby znaki jakości mogły zapewniać polskim konsumentom bezpieczeństwo żywności, niezbędne jest, aby nabywcy mieli świadomość, które z obecnych na rynku symboli wyróżniają jakość żywności, a które wyłącznie ich wartości sensoryczne lub dyspozycyjność. Przeprowadzone badanie wykazało, że wiedza na temat znaków jakości wśród nabywców artykułów żywnościowych jest niewystarczająca, aby mogły one stanowić element zapewnienia bezpieczeństwa żywności. (abstrakt oryginalny)
EN
Food security exists when all people at all times have physical and economic access to safe food. Food safety is an integral part of food quality and refers both to the risk of food contamination and to the effects of food fraud, including food falsification. Food quality labels are one of the possible ways to ensure food safety, and - if other conditions are met - to enable food security. The purpose of this paper is to present the role of food quality labels in ensuring food safety for Polish consumers. This will be done by identifying the recognition of quality labels among food purchasers. The paper presents an overview of food quality labels used in Poland and the results of an awareness survey conducted with Polish consumers. In this study, only half of the 12 food quality labels used in Poland were found to designate safe products of a particular health quality. As a consequence, if food quality labels are intended to ensure food safety, it is necessary for buyers to know which symbols designate food quality and which ones only refer to their sensory values or availability. It was proved that consumer awareness of food quality labels is insufficient to make them a part of food safety. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
151--161
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Bibliografia
 • Badowski, P. (2011). Produkty regionalne i tradycyjne. Pobrane 19 maja 2017 z: http://www.ijhar-s.gov.pl/index.php/ produkty-regionalne-i-tradycyjne.html
 • Bielawa, A. (2011). Postrzeganie i rozumienie jakości - przegląd definicji jakości, w: Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. Szczecin: Wyd. Nauk. Uniwersytetu Szczecińskiego.
 • Biuro Inicjatywy Pozytywistycznej (b.d.). Polski Producent Żywności. Pobrano 2 czerwca 2017 z: http://ekwiatkowski. poznan.pl/?page_id=28
 • CDR (2015). Wymagania w zakresie znakowania produktów spożywczych. Radom: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie.
 • Cichocka, I., Oleniuch, I. (2017). The awareness of the EU food labelling system among university students. J. Agribus. Rural Dev., 1(43), 45-55.
 • Informacje o konkursie (b.d.). Pobrano 2 czerwca 2017 z: http://zlotymedal.mtp.pl/pl/zloty_medal_mtp/informacje_o_konkursie/ Inne systemy wyróżniania jakości (b.d.). Pobrano 2 czerwca 2017 roku z http://www.produkty-tradycyjne.pl/
 • Iwanicka, A. (2009). Komunikacja marketingowa na rynku produktów regionalnych i tradycyjnych. Market. Rynek, 6, 31-35.
 • Jakość żywności (b.d.). Pobrano 2 czerwca 2017 z: http://www. minrol.gov.pl/Jakosc-zywnosci
 • Kalinowski, W. (1998). Certyfikacja opakowań do żywności. W: B. Czerniawski, J. Michniewicz (red.), Opakowanie żywności (s. 874-887). Czeladź: Agro Food Technology.
 • Kołożyn-Krajewska, D. (2015). Jakość i bezpieczeństwo żywności w sprzedaży bezpośredniej. Warszawa: Biuro Analiz i Dokumentacji. Zespół Analiz i Opracowań Tematycznych, Kancelaria Senatu.
 • Komisja Wspólnot Europejskich (2009). Komunikat Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów w sprawie polityki jakości produktów rolnych, SEC(2009) 670, SEC(2009) 671, Bruksela 28.05.2009, KOM(2009) 234 wersja ostateczna.
 • Konkurs Teraz Polska (b.d.). Pobrano 2 czerwca 2017 z: http:// www.terazpolska.pl/pl/konkurs-teraz-polska Kowalczyk, S. (2016). Bezpieczeństwo żywności w epoce nierówności. Kwart. Nauk Przeds., 2, 5-14.
 • Kuncewicz, A., Juśkiewicz, M., Panfil-Kuncewicz, H. (2012). Wybrane zagadnienia z opakowalnictwa żywności. Olsztyn: Wyd. UWM.
 • Laur konsumenta/klienta (b.d.). Pobrano 2 czerwca 2017 z: http://laur-konsumenta.pl/ Liderzy Jakości Żywności (b.d.) Pobrano 2 czerwca 2017 z: http://www.pfpz.pl/files/?id_plik=592
 • Lisińska-Kuśnierz, M., Ucherek, M. (2005). Znakowanie i kodowanie towarów. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.
 • Małysz, J. (2008). Bezpieczeństwo żywnościowe strategiczną potrzebą ludzkości. Warszawa: AlmaMer.
 • Ogólnopolski Konkurs Promocyjny AGRO POLSKA (b.d.). Pobrano 2 czerwca 2017 z: http://agropolska.eu/pl/o-konkursie/
 • Program Promocyjny "Doceń Polskie" (b.d.). Pobrano 2 czerwca 2017 z: http://docenpolskie.pl/program/
 • Rogala, P. (2005). Etyczny wymiar funkcjonowania znaków jakości. W: ANNALES. Etyka w życiu gospodarczym. Problemy etyczne środowiska akademickiego (t. 8, s. 131- 135). Łódź: Salezjańska Wyższa Szkoła Ekonomii i Zarządzania.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiające wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się do warunków wprowadzania produktów do obrotu i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 339/93 (2008).
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności (2011).
 • Szymczak, J., Ankiel-Homa, M. (2007). Opakowanie jednostkowe w działaniach marketingowych przedsiębiorstw. Poznań: Akademia Ekonomiczna w Poznaniu.
 • Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego (b.d.). O nas. Pobrano 2 czerwca 2017 z: http://najlepsze-w-polsce.pl/o-nas
 • UOKiK (2007). Raport - Konsumentów portret własny: świadomość praw, sposoby podejmowania decyzji, bariery utrudniające bezpieczne i satysfakcjonujące uczestnictwo w rynku - raport z badań. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 • Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1604, 1948, 1961, 2007, z 2017 r. poz. 624.
 • Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności, Dz.U. 2002 Nr 166, poz. 1360.
 • Wiktor, J. W. (2013). Komunikacja marketingowa. Modele, struktury, formy przekazu. Warszawa: Wyd. Nauk. PWN.
 • Wiśniewska, M., Malinowska, E. (2011). Zarządzanie jakością żywności. Systemy, koncepcje, instrumenty. Difin: Warszawa.
 • Znak jakości Q (b.d.). Pobrano 2 czerwca 2017 z: https://www. pcbc.gov.pl/pl/uslugi/certyfikacja-wyrobow/wyroby-spozywcze/znak-jakosci-q
 • Znak Żywność Atestowana (b.d.). Pobrano 2 czerwca 2017 z: http://www.zdrowa-zywnosc.pl/znak-zywnosc-atestowana
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171534415

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.