PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 3 (62) | 112--132
Tytuł artykułu

Ocena efektywności technicznej w publicznych służbach zatrudnienia

Warianty tytułu
The Assessment of Technical Efficiency in Public Employment Services
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Autorki proponują metodę oceny efektywności lokalnych PSZ poprzez wyodrębnienie danych wejściowych i wyjściowych oraz zmiennej środowiskowej. W modelu z wykorzystaniem metody DEA, zostały wybrane zmienne wykazujące pozytywną korelację i statystycznie istotną zależność pomiędzy nakładami i efektami. Spośród zmiennych środowiskowych została wybrana ta, która wykazuje najwyższą zależność wobec danych wyjściowych. W celu oceny gospodarowania zasobami przez PSZ została wyznaczona ich efektywność techniczna przy użyciu metody DEA. Do analizy zostały wybrane powiaty z dwóch polskich województw, które odznaczają się odmienną sytuacją na rynku pracy - Podlaskie stanowi region peryferyjny, zaś Mazowieckie osiąga najlepsze poziomy mierników ekonomicznych w Polsce. Analiza wykazała, iż zmienne środowiskowe mają istotny wpływ na efekty działania (uzyskano ogólną poprawę wyników efektywności technicznej). Rezultaty analizy pozwoliły również na identyfikację powiatów wzorcowych (benchmarków), wyodrębnienie obszarów wymagających poprawy wytypowanie tych, których zmiana przyczyni się do polepszenia efektywności w sposób bardziej wydatny, niż w przypadku pozostałych zmiennych. (abstrakt oryginalny)
EN
The authors propose a method of assessment of efficiency of regional PES's by selecting statistically significant inputs and outputs as well as the environmental variable. In the final DEA model variables which show the positive correlation and statistically significant relationships between input variables and outputs (effects) were selected. Among the environmental variables the one with the strongest relationships with output variables was chosen. For the purposes of the resource management assessment of PES's an analysis of technical relative efficiency of two Polish provinces was conducted using the Data Envelopment Analysis (DEA) method. These provinces represent a different labour market situation as Podlaskie is one of the peripheral regions and Mazowieckie voivodeship has the best economic indicators in Poland. The analysis has shown that the environmental variable has a significant impact on PES performance (overall improvement in technical efficiency results). The results of the analysis also enabled the identification of benchmark PES's, the identification of areas requiring improvement and the selection of changes that will contribute to improving efficiency more prominently than for other variables. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
112--132
Opis fizyczny
Twórcy
 • SGH, Warsaw School of Economics
 • Bialystok University of Technology
 • Bialystok University of Technology
Bibliografia
 • Akbarian, D. (2013) 'A Ranking Method of Extreme Efficient DMUs Using Super-Efficiency Model'. Journal of Applied Mathematics and Physics (1), 1-4.
 • Andersson, C., Månsson, J., and Sund, K. (2014) 'Technical Efficiency of Swedish Employment Offices'. Socio- Economic Planning Sciences 48 (1), 57-64.
 • Berg, S. (2010) Water Utility Benchmarking: Measurement, Methodology, and Performance Incentives. London: International Water Association Publishing.
 • Bogetoft, P., and Leth Hougaard, J. (2004) 'Super Efficiency Evaluations Based on Potential Slack'. European Journal of Operational Research 152 (1), 14-21.
 • Cooper, W.W., Seiford, L.M., and Zhu, J. (2004) Handbook on Data Eenvelopment Analysis. Boston: Kluwer Academic Publishers.
 • Drucker, P.F., and Maciariello, J.A. (2005) The Effective Executive in Action: A Journal for Getting the Right Things Done. Csm edn. Harper Business .
 • Ejler, N., and Sidelmann, P. (2016) Application of Process Efficiency Techniques in PES. Analytical Paper. Luxembourg: Publications Office of the European Union.
 • European Commission (2013) Making the Business Case for Public Employment Services: Cost-Benefit Analysis and Productive Efficiency Analysis.
 • Farrell, M.J. (1957) 'The Measurement of Productive Efficiency'. The Journal of the Royal Statistical Society 120 (III), 253-290.
 • Kobylińska, U., Kozłowski, A., Rollnik-Sadowska, E., and Samul, J. (2016) Sytuacja osób młodych na ryku pracy w województwie podlaskim. [The Situation of Young People on the Labour Market in Podlaskie Voivodship.] Białystok: Politechnika Białostocka.
 • Kozuń-Cieślak, G. (2011) 'Wykorzystanie metody DEA do oceny efektywności w usługach sektora publicznego'. ['The Application of the DEA Method to Evaluate Effectiveness in Public Sector Services'.] Wiadomości Statystyczne 3 (598), 103-116.
 • Kozuń-Cieślak, G. (2012) 'Efektywność wydatków publicznych na ochronę zdrowia w krajach Unii Europejskiej'. ['Effectiveness of Public Spending on Health Care in the European Union Countries'.] Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 262, 188-201.
 • Ministry of Family, Labour and Social Policy (2016) Efektywność podstawowych form aktywizacji zawodowej, realizowanych w ramach programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w 2015 roku. [Effectiveness of Basic Forms of Professional Activation, Implemented as Part of Programmes for Employment Promotion, Mitigation of the Effects of Unemployment and Professional Activation in 2015.] Warszawa.
 • Nazarko, J., Komuda, M., Kuźmicz, K., Szubzda, E., and Urban, J. (2008) 'Metoda DEA w badaniu efektywności instytucji sektora publicznego na przykładzie szkół wyższych'. ['The DEA Method in the Study of the Effectiveness of Public Sector Institutions on the Example of Universities'.] Badania operacyjne i decyzje 4, 89-105.
 • Pawłowska, M. (2005) 'Konkurencja i efektywność na polskim rynku bankowym na tle zmian strukturalnych i technologicznych'. ['Competition and Efficiency on the Polish Banking Market against the Background of Structural and Technological Changes'.] Materiały i Studia 192.
 • Ruggiero, J. (1996) 'On the Measurement of Technical Efficiency in the Public Sector'. European Journal of Operational Research 90, 553-565.
 • Stiglitz, J.E. (2000) Economics of the Public Sector. 3rd edn. New York-London: W.W. Norton & Company.
 • Supreme Audit Office (2015) Skuteczność wybranych form aktywnego przeciwdziałania bezrobociu w niektórych województwach. Informacja o wynikach kontroli.[Effectiveness of Selected Forms of Active Counteracting of Unemployment in Some Voivodships. Information about the Inspection Results.] Rzeszów.
 • Thuy, P., Hansen, E., and Price, D. (2001) The Public Employment Service in a Changing Labour Market. Geneva: International Labour Organisation.
 • Xue, M., and Harket, P.T. (2002) 'Ranking DMUs with Infeasible Super-Efficiency DEA Models'. Management Science 48 (5), 705-710.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171534435

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.