PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | z. 113 | 109--123
Tytuł artykułu

Wiedza, umiejętności oraz potencjał pracowników administracji publicznej na przykładzie wybranej jednostki ZUS

Warianty tytułu
The Knowledge, Skills and Potential of Public Sector Employees in One of the Social Insurance Institutes
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W niniejszym artykule zostały opisane niezbędne kompetencje oraz umiejętności potrzebne pracownikom administracji publicznej podczas wykonywania ich zadań. Szczególnie wyjaśniono znaczenie potencjału pracownika czyli jego umiejętności przystosowania się do nowych warunków, bardziej złożonych zadań, sytuacji, osobistej motywacji czy zaangażowania w pracę. W części empirycznej, na podstawie przeprowadzonego badania ankietowego, zaprezentowano wyniki dotyczące wiedzy, umiejętności i potencjału pracowników w jednym z Oddziałów Zakładów Ubezpieczeń Społecznych.(abstrakt oryginalny)
EN
This article describes the necessary competences and skills which are crucial for workers of public administration. The importance of the employee's potential was explained as the ability of adapting to new conditions, having more complex tasks, situations, personal motivation or engagement in work. The empirical part, based on the query survey, presents results concerning knowledge, skills and potential of employees in one of the Social Insurance Institutes.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
109--123
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Politechnika Śląska
 • Oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Zabrzu
Bibliografia
 • 1. Araoz F.C.: The Big Idea:21 st-Century Talent Spotting, Why potential now trumps brains, experience, and competencies. Harvard Business Review, June 2014.
 • 2. Białas S., Litwin J.: Poziom satysfakcji z pracy pracowników administracji publicznej na przykładzie Urzędu X, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, nr 97, seria: Administracja i Zarządzanie (24), 2013.
 • 3. Bratnicki M.: Kompetencje przedsiębiorstwa, od określenia kompetencji do zbudowania strategii, Placet, Warszawa 2000.
 • 4. Cardy R.L., Selvarajan T.T.: Competencies: Alternative frameworks for competitive advantage, Business Horizons 49, 2006, p. 235-245.
 • 5. Carter J.C.: Succession Planning By Julien C. Carter Associate Vice President for Human Resources University of Texas at Austin, [online] Available at https://www.utexas.edu/services/tacup2009/Succession_Planning_Julien_Carter.pdf [Accessed 11 November 2016].
 • 6. Cheetham G., Chivers G.: The reflective (and competent) practitioner: a model of professional competence which seeks to harmonize the reflective practitioner and competence- based approaches, "Journal of European Industrial Training", Vol. 22, No. 7, 1998, p. 267-276.
 • 7. Chełpa S.: Kwalifikacje kadr kierowniczych przedsiębiorstw przemysłowych. Kierunki i dynamika zmian, AE, Wrocław 2003.
 • 8. Crawford L.H.: Developing project management competence of individuals, [in:] Turner R.J., Simister S.J. (ed.) Gower Handbook of Project Management, wyd. 4, Gower, Aldershot, 2007. pp. 707-724, 678-694.
 • 9. Dziekańska M.: Czy nasza firma potrzebuje modelu kompetencji? Studium przypadku, Harvard Business Review, czerwiec 2010.
 • 10. Forgues-Savage L. Wong S: Competency management in canada's core public administration, K.U. Leuven, Public Management Institute, 2010
 • 11. Furterer S., Elshennawy A.K.: Implementaion of TQM and lean SIx Sigma tools in local government: a framework and a case study. "Total Quality Management & Business Excellence", No. 16, Vol. 10, 2005, p. 1179-1191.
 • 12. Hofrichter D.A., Spencer L.M.: Competencies: The right foundation for effective human resource management, Compensation and Benefits Review, 28(6), 1996, p. 21-24.
 • 13. Hysa B. Grabowska B.: System motywacji pracowników administracji publicznej na podstawie wybranej jednostki ZUS, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej - Organizacja i Zarządzania z. 74, Gliwice 2014, s. 325-342.
 • 14. Hysa B., Kowalczyk P.: Kluczowe kompetencje kierowników średniego szczebla administracji samorządowej, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej - Organizacja i Zarządzania z. 69, Gliwice 2014, s. 73-86.
 • 15. Jashapara A.: Zarządzanie wiedzą. Zintegrowane podejście, PWE, Warszawa 2006.
 • 16. Karna W.: Zmiany w zarządzaniu zasobami ludzkimi w administracji samorządowej. Monografie i Studia Instytutu Spraw Publicznych UJ, Kraków 2011.
 • 17. Kowalczyk A., Nogalski B.: Zarządzanie wiedzą. Koncepcje i narzędzia, Difin, Warszawa 2007.
 • 18. Nosal. Cz.S.: Psychologia decyzji kadrowych, Wyd. Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1997.
 • 19. Oleksyn T.: Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji, wydanie 3 rozszerzone i zaktualizowane, Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa 2014.
 • 20. Oleński J.: Outosourcing w e-administracji. Korzyści ekonomiczne i granice outsourcingu. [online], [dostęp: 2016-12-15]. Dostępny w Internecie: http://www.e-administracja.org.pl/baza.
 • 21. Partington D., Pellegrinelli S., Young M.: Attributes and levels of programmed management competence: an interpretive study, "International Journal of Project Management", Vol. 23, p. 87-95.
 • 22. Probst G., Raub S., Romhardt K.: Zarządzanie wiedzą w organizacji, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
 • 23. Rago W.V.: Adapting Total Quality Management to government: Another point of view. "Public Administration Review", 1996 No. 54, Vol. 1, p. 61-72.
 • 24. Rakowska A.: Kompetencje menadżerskie kadry kierowniczej we współczesnych organizacjach, UMCS, Lublin 2007.
 • 25. Rogala P.: Zastosowanie benchmarkingu w administracji publicznej. Doświadczenia urzędu miejskiego w Gliwicach. Problemy Jakości, nr 5/2005.
 • 26. Strategia rozwoju ZUS na lata 2016-2020.
 • 27. Supernat J.: Administracja publiczna w świetle koncepcji New Public Management, [w:] Administracja Publiczna. Studia Krajowe i Międzynarodowe, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Białymstoku, 2/2003.
 • 28. Thierry D., Sauret C.: Zatrudnienie i kompetencje w przedsiębiorstwie w procesie zmian, Poltex, Warszawa 1994.
 • 29. Tyrańska M.: Metody oceny kompetencji menedżerskich [w:], Koncepcje zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem (red.) A. Stabryła, Wyd. Mfiles.pl, seria: Encyklopedia Zarządzania, Kraków 2010.
 • 30. Urbaniak B., Bohdziewicz P.: Zdiagnozowanie potencjału administracji samorządowej, ocena potrzeb szkoleniowych kadr urzędów administracji samorządowej oraz przygotowanie profili kompetencyjnych kadr urzędów administracji samorządowej, MSWiA, Warszawa 2009.
 • 31. Walkowiak R.: Model kompetencji menedżerów organizacji samorządowych. Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2004.
 • 32. Wolniak R., Słaba S.: Procesy reorganizacji w administracji publicznej na przykładzie Wydziału Finansowo-księgowego, Wydziału Edukacji UM w Rybniku cz. 1 - prezentacja procesu restrukturyzacji w badanej instytucji. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Gliwice 2005, s. 71-81.
 • 33. Woodruffe C.: What is meant by competency?, (in:) R. Boam, P. Sparrow (Eds.), "Designing and achieving competency", New York, McGraw-Hill, 1992, p. 121-134.
 • 34. Zając C.: Zarządzanie zasobami ludzkimi. Wyższa Szkoła Bankowa, Poznań 2007.
 • 35. Zdonek I., Wolny M.,. Potencjał pracownika - koncepcja modelu badawczego, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Organizacja i Zarządzanie, z. 86, Gliwice, 2015 s. 205- 2015.
 • 36. Zieliński M.: Pozyskiwanie personelu a kapitał intelektualny przedsiębiorstwa, Organizacja i Zarządzanie, Kwartalnik Naukowy, Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2011, s. 127-138.
 • 37. Żukowska J.: Koncentracja na potencjale pracownika, jako nowa era w poszukiwaniu talentów i analizie kompetencji - wprowadzenie do zagadnienia, Przegląd Organizacji 7/2014, s. 46-52.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171534457

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.