PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 499 Nauki ekonomiczne w XXI wieku - wyzwania, dylematy, perspektywy. Ekonomia, finanse, nauki o zarządzaniu | 11--20
Tytuł artykułu

Materialne warunki pracy pracowników zatrudnionych w formach niestandardowych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Physical Working Conditions of Workers Employed in Non-Standard Forms
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule podjęto rozważania na temat problematyki kształtowania materialnych warunków pracy w sytuacji stosowania niestandardowych form zatrudnienia. Przystępując do badań, założono, że zmieniające się zakres i sposoby wykorzystywania w przedsiębiorstwach niestandardowych form zatrudnienia, implikują potrzebę rozpatrzenia kształtowania materialnych warunków pracy wobec zatrudnionych w formach niestandardowych pracowników. Badania empiryczne prowadzone metodą studium przypadków w grupie dużych oraz małych i średnich przedsiębiorstw ukierunkowane były na rozwiązanie problemów eksploracyjnych i wyjaśniających.(abstrakt oryginalny)
EN
The article discusses problems of physical working conditions in the situations of non-standard employment forms. On initiating the research it was assumed that the changing scope and methods for implementing non-standard employment forms in enterprises implied the need to analyse the physical working conditions covering workers employed based on non-standard employment forms. The empirical studies conducted using the case study method and covering a group of large as well small and medium enterprises were focused on solving explorative and explanatory problems.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Askenazy P., Marcus C.V., Caroli È., 2002, New Organizational Practices and Working Conditions, Recherches Économiques de Louvain, vol. 68, s. 91-110.
 • Bąk-Grabowska D., 2016, Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach stosowania niestandardowych form zatrudnienia, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Borkowska R., Rutkowska M., 2013, Warunki pracy a stres zawodowy i zdrowie pracowników, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, t. 288, s. 287-294.
 • Cewińska J., Wojtaszczyk K., 2006, Warunki pracy pracowników sfery produkcyjnej i usługowej, [w:] Borkowska S., Janowska Z., Lachiewicz S. (red.), Pracownicy produkcyjni - problemy zarządzania, Politechnika Łódzka, Łódź, s. 331-343.
 • Cierniak-Emerych A., 2006, Warunki pracy, [w:] Gableta M. (red.), Potencjał pracy przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław, s. 117-154.
 • Gableta M., Cierniak-Emerych A., 2016, Strukturyzacja miejsc i warunków pracy jako składowych obszaru człowiek i praca, [w:] Osbert-Pociecha G., Nowosielski S. (red.), Meandry teorii i praktyki zarządzania, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Gabryelewicz I., 2016, Czynnik ludzki i warunki techniczne w procesie kształtowania bezpieczeństwa pracy - efekt synergii, Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, t. 31, nr 3, s. 83-95.
 • Håkansson K., Isidorsson T., 2012, Work organizational outcomes of the use of temporary agency workers, Organization Studies, vol. 33, nr 4, s. 487-505.
 • Jasińska J., 2005, Warunki pracy, [w:] Listwan T. (red.), Słownik zarządzania kadrami, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 • Kostera M., 2010, Organizacja i archetypy, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Kozioł L., 2002, Motywacja w pracy. Determinanty ekonomiczno-organizacyjne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków.
 • Łukasiński W., 2016, Warunki i stosunki pracy a jakość funkcjonowania organizacji, Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, t. 30, nr 2, s. 69-79.
 • Mikuła B., 2002, Człowiek a organizacja. Humanizm w koncepcjach i metodach organizacji i zarządzania XX wieku, Antykwa, Kraków.
 • Ochinowski T., 2012, Proteusz na rynku pracy tymczasowej, czyli trening kondycji psychicznej i motywacji konsultanta, [w:] Bogdanienko J. (red.), Profesjonalna rekrutacja i selekcja na potrzeby współczesnej organizacji, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, s. 116-128.
 • Penc J., Szwemberg K., 1975, Warunki pracy w ekonomice przedsiębiorstw, CRZZ, Warszawa.
 • Polek-Duraj K., 2013, Wpływ zmiany warunków pracy na wydajność pracowników na przykładzie wybranych zakładów produkcyjnych Śląska Opolskiego, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 160, s. 151-159.
 • Purcell J., Purcell K., Tailby S, 2004, Temporary work agencies: Here today - gone tomorrow?, British Journal of Industrial Relations, no. 42, s. 705-725.
 • Sennett R., 2006, Korozja charakteru. Osobiste konsekwencje pracy w nowym kapitalizmie, Wydawnictwo Muza, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171534471

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.