PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 27 | 95--104
Tytuł artykułu

Nielegalna migracja w Rosji

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Illegal Migration in Russia
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Federacja Rosyjska (Rosja) wypracowywała rozwiązania prawno-organizacyjne pozwalające uregulować strumienie migracyjne tak, by minimalizować obszar nielegalnej imigracji i związanych z tym zagrożeń. Szereg problemów natury innej aniżeli migracja, z jakimi boryka się Rosja, sprawiały, że walka z nielegalną imigracją nie była priorytetem, więc i skuteczność walki ze zjawiskiem nie była najwyższa. A przecież Federacja Rosyjska jest krajem nie tylko zasilającym kanały nielegalnej imigracji w Europie. Jest ona, tuż po USA, krajem, który posiada na swoim terytorium największą ilość nielegalnych imigrantów. Problem migracji, w tym nielegalnej, istnieje. Rozwiązania w zakresie walki z nią są z punktu widzenia poznawczego interesujące. Okoliczności te legły u podstaw niniejszego opracowania.
EN
The Russian Federation (Russia) has developed legal and organizational solutions to regulate migration flows so as to minimize the size of illegal immigration and the associated threats. Given the number of other problems of different nature than migration faced by Russia, the fight against illegal immigration was not a priority, so the effectiveness of fighting the phenomenon was not high. The Russian Federation is a country supplying illegal immigration channels both in Europe and outside it. It follows the USA, the country with the largest number of immigrants on its territory. The problem of migration, including the illegal one, still exists. From a cognitive point of view, the solutions which can be implemented to fight it appear to be interesting. These circumstances constitute the bases of this study.
Słowa kluczowe
Rocznik
Numer
Strony
95--104
Opis fizyczny
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Bibliografia
 • Anioł W., Migracje międzynarodowe, a bezpieczeństwo europejskie, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 1992.
 • Balicki J., Imigranci i uchodźcy w Unii Europejskiej. Humanizacja polityki imigracyjnej i azylowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2012.
 • Balicki J., Stalker P., Polityka imigracyjna i azylowa, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2006.
 • Barnes T.J., Logics of dislocation. Models, metaphors, and meanings of economic space, The Gilford Press, New York 1996.
 • Bhagwati J.N., Panagariya A., Srinivasan T.N., Lectures on international trade, Massachusetts Institute of Technology, Massachusetts 1998.
 • Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2013.
 • Borjas G., The economics of immigration, "Journal of economic literature" vol. XXXII, American Economic Association 1994.
 • Castles S., Miller M. J., The age of migration. International population movements in the modern World, Palgrave Macmillan, London 2009.
 • Krassinets E., Illegal migration and employment in Russia, International Migration Papers 26, Informal Network on Foreign Labour in Central and Eastern Europe, ILO /Luxemburg Cooperation: Project RER/97/MO2/ LUX, 1998, http://www.ilo.org/wcmsp5/ groups/public/---ed_protect/---protrav/---migrant/documents/publication/wcms_201973. pdf, dostęp: 30.10.2017 r.
 • Lubiewski P., A. Babiński, Współpraca transgraniczna a efektywność ochrony granic państwowych [w:] Racjonalizacja zarządzania jednolitymi formacjami mundurowymi odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo wewnętrzne, t. 1, red. B. Wiśniewski, Szkoła Główna Służby Pożarniczej, Warszawa 2017.
 • Lubiewski P., Falsification of documents in the area of illegal immigration - an outline of the problem [w:] Challenges towards security and delinquencyin the 21st century, red. B. Wiśniewski, P. Kobes, G.G Sander, Schriften zu Mittel und Osteuropa in der Europäischen Integration. Band 15, Verlag dr. Kovač GmbH, Hamburg 2014.
 • Lubiewski P., Nielegalna imigracja. Zagrożenia bezpieczeństwa. Część 1, Wydawnictwo WSPol., Szczytno 2016.
 • Lubiewski P., Nielegalna imigracja. Zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa [w:] Bezpieczeństwo i edukacja w zmieniającej się rzeczywistości, red. nauk. A. Wawrzusiszyn, J. Grzyb, Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Ełku, Ełk 2015.
 • Lubiewski P., Problematyka stosowania praw człowieka w sferze nielegalnej imigracji [w:] Ochrona praw człowieka w polityce migracyjnej Polski i Unii Europejskiej, red. W. Pływaczewski, M. Ilnicki, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn 2016.
 • Lubiewski P., Wpływ nielegalnej imigracji na bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej [w:] Meandry bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, red. A. Babiński, WSPol., Szczytno 2017.
 • Migration in the Russian Federation: a Country Profile 2008, International Organization for Migration, Genewa 2008, https://publications.iom.int/system/files/pdf/russia_profile2008.pdf, dostęp: 30.10.2017 r.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171534473

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.