PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 499 Nauki ekonomiczne w XXI wieku - wyzwania, dylematy, perspektywy. Ekonomia, finanse, nauki o zarządzaniu | 57--65
Tytuł artykułu

Rola partycypacji społecznej w zarządzaniu publicznym na przykładzie wybranych miast

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Role of Social Participation in the Public Management on the Example of Selected Cities
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Samorządy terytorialne w Polsce coraz częściej uspołeczniają swoje działania. Partycypacja społeczna w zarządzaniu publicznym przynosi korzyści zarówno jej inicjatorom, jak i uczestnikom. Celem artykułu jest określenie znaczenia partycypacji społecznej w procesie podejmowania decyzji realizowanej w miastach na prawach powiatu woj. kujawsko- -pomorskiego. Pod uwagę wzięto zaangażowanie społeczne w poszczególne instrumenty partycypacji społecznej. Na podstawie przeprowadzonej analizy należy stwierdzić, że istotność tej formy współdecydowania jest bardzo ograniczona. Frekwencja w wyborze przedsięwzięć inwestycyjnych w ramach budżetu obywatelskiego była niska. Jeszcze gorzej sytuacja wyglądała w przypadku konsultacji społecznych: mimo zastosowania zróżnicowanych instrumentów niewielu mieszkańców zdecydowało się w nich uczestniczyć. Należy podkreślić, że wśród tych działań najmniejsze zainteresowanie wzbudzały konsultacje dokumentów programowych i strategicznych, które mają kluczowe znaczenie dla rozwoju lokalnego.(abstrakt oryginalny)
EN
Territorial governments in Poland more and more often socialize their activities. Social participation in public management benefits both its initiators and participants. The aim of this article is to determine the importance of social participation in the decision-making process implemented in cities with poviat status of Kuyavian-Pomeranian Voivodeship. Social involvement in individual instruments of social participation was taken into consideration. As a result of the analysis, it is important to note that the importance of this form of co-decision is very limited. The frequency in the selection of investment projects under the civic budget was low. The situation was even worse in the case of public consultations, where despite the application of different instruments, only few residents decided to participate. It should be emphasized that among these activities, the lowest attention was drawn to the consultation of program and strategic documents, which are of key importance for local development.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Bibliografia
 • Berner M.M., Amos J.M., Morse R.S., 2011, What constitutes effective citizen participation in local government? Views from city stakeholders, Public Administration Quarterly, 35 (1).
 • Budżet Miasta Grudziądza na 2017 rok, http://www.bip.grudziadz.pl/unzip/14071.dhtml (8.09.2017).
 • Ćwiklicki M., Frączek M. (red.), 2013, Partycypacja społeczna w Polsce. Atlas dobrych praktyk, Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, Kraków.
 • Darwin M., 2016, How Participation shapes local development, Populasi, vol. 24, no. 2.
 • Gawroński H., 2010, Konsultacje społeczne jako forma partycypacji w zarządzaniu strategicznym jednostkami samorządu terytorialnego, Współczesne Zarządzanie, nr 1.
 • GUS, Bank Danych Lokalnych, https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/podgrup/tablica (8.09.2017).
 • Hausner J. (red.), 1999, Komunikacja i partycypacja społeczna: poradnik, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 • Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Bydgoszczy za I półrocze 2017 roku, http://bip. um.bydgoszcz.pl/finanse/budzet_miasta_bydgoszcz/ (8.09.2017).
 • Informacja o wykonaniu budżetu Miasta Bydgoszczy za 2014, 2015, 2016 rok, http://bip.um.bydgoszcz. pl/finanse/budzet_miasta_bydgoszcz/ (8.09.2017).
 • Irvin R.A., Stansbury J., 2004, Citizen participation in decision making: Is it worth the effort?, Public Administration Review, vol. 64, no. 1.
 • Kębłowski W., 2013, Budżet partycypacyjny. Krótka instrukcja obsługi, Instytut Obywatelski, Warszawa.
 • Makowski G., 2015, Rozwój sektora organizacji pozarządowych w Polsce po 1989 r., Studia BAS, nr 4(44).
 • Marchewka-Bartkowiak K., 2014, Nowe zarządzanie publiczne, INFOS, nr 18 (178), Biuro Analiz Sejmowych, Warszawa.
 • Projekt budżetu Miasta Włocławek na 2017 rok, http://www.bip.um.wlocl.pl/projekt-budzetu-miastawloclawek- na-2017-rok/ (8.09.2017).
 • Schimanek T., 2015, Partycypacja obywatelska w społeczności lokalnej, Fundacja Inicjatyw Społeczno- Ekonomicznych, Warszawa.
 • Sprawozdania Miasta Włocławek za 2014, 2015, 2016 rok, http://www.archiwum.bip.um.wlocl.pl/ pliki/sprawozdania_budzet_2014.pdf; http://www.bip.um.wlocl.pl/sprawozdanie-z-wykonania- -budzetu-za-2015-rok/; http://www.bip.um.wlocl.pl/sprawozdanie-z-wykonania-budzetu-za- -2016-rok/ (8.09.2017).
 • Sprawozdanie z konsultacji społecznych prowadzonych przez gminę miasta Toruń w 2013 r., 2014, Urząd Miasta Torunia, Toruń.
 • Sprawozdanie z konsultacji społecznych prowadzonych przez gminę miasta Toruń w 2016 r., 2017, Urząd Miasta Torunia, Toruń.
 • Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Torunia za I półrocze 2017 roku, http://www.bip.torun.pl/ cms.php?Kod=122 (8.09.2017).
 • Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Torunia za rok 2014, 2015, 2016 http://www.bip.torun.pl/ cms.php?Kod=122 (8.09.2017).
 • Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014, 2015, 2016 rok, http://www.bip.grudziadz.pl/unzip/grudziadz_ 10167/sprawozdanie_2014.pdf; http://www.bip.grudziadz.pl/unzip/12813.dhtml; http:// www.bip.grudziadz.pl/unzip/14514.dhtml (8.09.2017).
 • Stowarzyszenie Klon/Jawor, 2016, Kondycja sektora organizacji pozarządowych w Polsce 2015. Raport z badań, Warszawa.
 • Swianiewicz P., Partycypacja społeczna w realizacji polityk miejskich, [w:] Stec M., Mączyński M. (red.), 2012, Partycypacja obywateli i podmiotów obywatelskich w podejmowaniu rozstrzygnięć publicznych na poziomie lokalnym, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Szlachetko J.H., 2017, Partycypacja społeczna w lokalnej polityce przestrzennej, Wolters Kluwer, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171534501

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.