PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | 97 | 145--166
Tytuł artykułu

Szczególna pozycja posła-pracownika a interes pracodawcy

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Specific Position of the Deputy as an Employee in the Light of Employer's Interest
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Prezentowane opracowanie zawiera krytyczne uwagi na temat pozycji posła-pracownika. Punkt odniesienia stanowi w tym przypadku interes pracodawcy. Obowiązki, nałożone na pracodawców zatrudniających pracowników piastujących mandat posła (senatora) wydają się nieproporcjonalne do obecnych uwarunkowań społeczno-gospodarczych. Widoczne jest to zwłaszcza na przykładzie małych pracodawców. Wątpliwości budzi nie tylko dyferencjacja statusu pracowniczego posłów zawodowych oraz niezawodowych, jaka występuje w zakresie ochrony szczególnej, ale także sam zakres powyższej ochrony oraz obowiązek dopuszczenia pracownika do pracy po zakończeniu pełnienia mandatu. W omawianym zakresie zastanawia też możliwość odpowiedniego stosowania przepisów kodeksu pracy oraz innych ustaw i rozporządzeń, regulujących sytuację pracowniczą. Dość wątpliwie ze względu na obowiązek udzielania zwolnień od pracy wypada również pozycja posłów nie korzystających z urlopów bezpłatnych. Pomimo występującej w literaturze krytyki przedmiotowych unormowań prawnych (powoływane w opracowaniu stanowisko Jakuba Steliny), przeniesionych z poprzednio obowiązującej ustawy, jak dotychczas nie doszło do zmiany wątpliwych przepisów.(abstrakt oryginalny)
EN
Presented paper contains comments and analysis related to the position of the Member of Parliament (Deputy, Senator) as an employee from the point of view of the employer's interest. The Deputies who exercise the mandate and remain in labour relations with their previous employer could be divided into two categories: those who have got the unpaid leave (granted on employee's request) and those who are actively performing their employee's being entitled to a leave of absence for the entire working day or any part thereof, as required to perform duties connected with mandate. It is connected with the assessment of duties, which encumbered the person employing employee who have held the Deputy's mandate (Senator's mandate). Doubts that arise in relation to these charges also update the questions about the legal status of the Parliament's Member (professional or nonprofessional). The study also presents the viewpoint at the position of the Member of Parliament as a representative of the public interest when this status is linked to the status of the employee. It implies the question of the boundaries of acceptable conjunction of the above mentioned status with the employee's duties and responsibilities.(original abstract)
Rocznik
Tom
97
Strony
145--166
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, ustawa z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 r., nr 78, poz. 483).
 • Ustawa z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz.U. z 2011 r., nr 7, poz. 29, t.j.).
 • Ustawa z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz.U. z 2015 r., poz. 192, t.j.).
 • Ustawy o związkach zawodowych z dnia 23 maja 1991 r. (Dz.U. z 2014 r., poz. 167, t.j.).
 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy (Dz.U. z 2011 r., nr 21, poz.112).
 • Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy - kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 1220).
 • Baran Krzysztof W., Komentarz do art. 2 kodeksu pracy, stan prawny na 2014.08.15, w: idem (red.), Kodeks pracy. Komentarz, Lex 2014, nr 436839.
 • Dubowik Anna, Szczególna ochrona przed wypowiedzeniem stosunku pracy, Praca i Zabezpieczenie Społeczne 1997/3, s. 24-33.
 • Galińska-Rączy Irena, Opinia prawna nt. możliwości podjęcia pracy przez tzw. posła zawodowego w ramach umowy zlecenia u pracodawcy u którego poseł uzyskał urlop bezpłatny, Zeszyty Prawnicze 2010/2/26, s. 165-168.
 • Galińska-Rączy Irena, Opinia prawna nt. prowadzenia zajęć w szkole wyższej oraz wykonywania ekspertyz na rzecz uczelni wyższej na podstawie umowy cywilnoprawnej przez posła, w: Ekspertyzy i opinie prawne, Biuletyn Biura Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu 1998/1/27, s. 132-134.
 • Galińska-Rączy Irena, Prawa socjalne posłów, Biuro Studiów i Ekspertyz z 1997 r., raport nr 115, http://biurose.Sejm.gov.pl/r.htm; stan na dzień 1.09.2015 r.
 • Goździewicz Grzegorz, Ogólna charakterystyka stosunków pracy u małych pracodawców, w: idem (red.), Stosunki pracy u małych pracodawców, Lex 2013, nr 163808.
 • Góral Zbigniew, Komentarz do art. 41(1) Kodeksu pracy, stan prawny: 2014.08.15, w: Krzysztof W. Baran (red.), Kodeks pracy. Komentarz, LEX 2014, nr 436891.
 • Grajewski Krzysztof, Skrzydło Wiesław, Grodzicki Ryszard, Banaszak Bogusław, Jabłoński Mariusz, Opinie prawne, Przegląd Sejmowy 2000/1/36, s. 51-69.
 • Grajewski Krzysztof, Stelina Jakub, Komentarz do art. 29, 30, 31 ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora, w: Krzysztof Grajewski (red.), Komentarz do ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2014, s. 363-386.
 • Grajewski Krzysztof, Stelina Jakub, Szczególne uprawnienia pracownicze posłów i senatorów, Przegląd Sejmowy 2005/1/66, s. 27-42.
 • Karolczak Joanna M., Opinia prawna dotycząca możliwości zwolnienia z pracy posła przebywającego na urlopie bezpłatnym w ramach zwolnień grupowych, Zeszyty Prawnicze 2012/4/36, s. 216-217.
 • Latos-Miłkowska Monika, Szczególna ochrona trwałości stosunku pracy a ochrona interesu pracodawcy, w: Grzegorz Goździewicz (red.), Ochrona trwałości stosunku pracy w społecznej gospodarce rynkowej, Wolters Kluwer, Warszawa 2010, s. 245-259.
 • Latos-Miłkowska Monika, Ochrona trwałości stosunku pracy u małych pracodawców, pkt. 3, w: Grzegorz Goździewicz (red.), Stosunki pracy u małych pracodawców, Lex 2013/163808.
 • Martuszewicz Anna, Piecyk Katarzyna, Urlopy pracownicze i inne zwolnienia od pracy, ABC 2007, Lex nr 64153.
 • Niedbała Zdzisław, Z problematyki szczególnej ochrony trwałości stosunków pracy, w: Stosunki zatrudnienia w dwudziestoleciu społecznej gospodarki rynkowej, Księga pamiątkowa z okazji jubileuszu 40-lecia pracy naukowej Profesor Barbary Wagner, Wolters Kluwer, Warszawa 2010, s. 349-357.
 • Niemczyk Paweł, Mandat przedstawicielski na przykładzie mandatu polskiego, w: Wioletta Jedlicka, Joanna Helios, Andrzej Bator (red.), Rządy prawa i europejska kultura prawna, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2014, s. 85-94, www.repozytorium.uni.wroc.pl/Content/63623/07_Pawel_Niemczyk.pdf; stan na dzień 1.09.2015 r.
 • Skąpski Michał, Ochronna funkcja prawa pracy w gospodarce rynkowej, Kantor Wydawniczy Zakamycze 2006.
 • Sobczyk Arkadiusz, Prawo pracy w świetle Konstytucji RP, t. 1-2, C.H. Beck, Warszawa 2013.
 • Stelina Jakub, Opinia prawna na temat uposażenia poselskiego, Zeszyty Prawnicze 2014/3/430, s. 163-169.
 • Szemplińska Elżbieta, Urlopy bezpłatne, Praca i Zabezpieczenie Społeczne 1999/4, s. 31-35.
 • Twardowska-Mędrek Izabela, Przejście zakładu pracy na innego pracodawcę, WKP 2011, Lex nr 139989.
 • Wyrok TK z 18 marca 1997 r., K.15/96, http://otk.trybunal.gov.pl/orzeczenia/otk.htm; stan na dzień 1.08.2015 r.
 • Wyrok SN z dnia 4 marca 2004 r., I PK 418/03, OSNP 2005, nr 1, s. 7, Lex nr 137287.
 • Wyrok SN z dnia 25 września 2008 r., II PK 44/08, Lex nr 565064.
 • Uchwała SN z dnia 16 marca 2010 r., I PZP 2/10, Lex nr 564499.
 • Wyrok SN z dnia 15 kwietnia 2010 r., II UK 304/09, OSNP 20111, nr 19-20, s. 229, Lex nr 987649.
 • Wyrok SN z dnia 12 listopada 2014 r., II PK 24/14, Lex nr 1621336.
 • www.biurose.sejm.gov.pl/; stan na dzień 1.08.2015 r.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171534507

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.