PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 499 Nauki ekonomiczne w XXI wieku - wyzwania, dylematy, perspektywy. Ekonomia, finanse, nauki o zarządzaniu | 66--78
Tytuł artykułu

Opportunities and Threats for the Representatives of the Generation Z on the Polish Labor Market (in the Opinion of Students of Czestochowa University of Technology)

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Szanse i zagrożenia przedstawicieli pokolenia Z na polskim rynku pracy (w opinii studentów Politechniki Częstochowskiej)
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Niestabilność rynku pracy pociąga za sobą pogorszenie sytuacji życiowej i zawodowej współczesnej młodzieży. Głównym celem artykułu jest przedstawienie poglądów młodych ludzi należących do pokolenia Z na temat oceny sytuacji, w jakiej znajdują się wchodząc na rynek pracy i własnych szans życiowych w kontekście możliwości urzeczywistnienia obranych przez siebie celów i osobistych planów zawodowych. Artykuł składa się z trzech części. Pierwsza stanowi próbę omówienia przyczyn i konsekwencji zjawisk występujących na współczesnym polskim rynku pracy. W drugiej części zaprezentowano cechy charakterystyczne dla przedstawicieli pokolenia Z. Artykuł kończy prezentacja wyników badań pilotażowych przeprowadzonych wśród studentów Politechniki Częstochowskiej, których zadaniem było zaprezentowanie własnych refleksji odnośnie sytuacji panującej na krajowym rynku pracy pod kątem ich oczekiwań i wymogów stawianych przez realia rynku.(abstrakt oryginalny)
EN
Labor market instability entails a deterioration in the living and working conditions of contemporary youth. The main aim of this article is to present the views of young people belonging to generation Z on the assessment of situation in which they are entering the labor market and their own chances in the context of the possibility of fulfilling their goals and personal plans. The article consists of three parts. The first one is an attempt to discuss the causes and consequences of phenomena occurring on the contemporary Polish labor market. The second part presents the characteristics of the representatives of generation Z. The article ends with the presentation of the results of pilot studies conducted among the students of Częstochowa University of Technology, whose task was to present their own reflections on the situation on the national labor market in terms of their expectations and requirements of the market.(original abstract)
Słowa kluczowe
Twórcy
autor
 • Czestochowa University of Technology, Poland
Bibliografia
 • Brzezińska A., Czub T., Nowotnik A., Rękosiewicz M., 2012, Wspomaganie polskiej młodzieży we wkraczaniu w dorosłość, Kultura i Edukacja, no. 3 (89), p. 265.
 • Chirkowska-Smolak T., Grobelny J. (eds.), 2015, Przemiany współczesnego rynku pracy - w stronę niepewności, [in:] Człowiek na rynku pracy, Wyzwania i zagrożenia, Wyd. Libron - Filip Lohner, Kraków.
 • Cymbranowicz K., 2016, Prekariat - nowe zjawisko na rynku pracy w Polsce, Annales Etyka w życiu gospodarczym, Vol. 19, No. 2, p. 27.
 • Dębek S., 2016, Sytuacja ludzi młodych na rynku pracy w Polsce - perspektywy i bariery rozwoju, [in:] Pujer K. (ed.), Rynek pracy w Polsce - szanse i zagrożenia, Wyd. Exante, Wrocław.
 • Długosz P., 2016, Pokolenie przegranych?, Zeszyty Pracy Socjalnej, no. 21, iss. 2, p. 78.
 • Hagno A., 2017, Szanse i zagrożenia młodego pokolenia na rynku, http://jestpraca24.pl/szanse-izagrozenia- mlodego-pokolenia-na-rynku-pracy (access: 24.04.17).
 • Młodzi w liczbach, Załącznik nr 1 do Programu "Młodzi na rynku pracy", www.mpips.gov.pl/download/ gfx/mpips/pl/defaultaktualnosci/5543/5779/1/Program%2520Mlodzi%2520na%2520Rynku% 2520Pracy_09-11-2012.pdf+&cd=1&hl=pl&ct=clnk&gl=pl (access: 07.08.17).
 • Program "Młodzi na rynku pracy", 2012, Działania na rzecz zmniejszenia bezrobocia młodzieży, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa.
 • Różne pokolenia - różne oczekiwania wobec pracodawcy, http://www.newsweek.pl/biznes/ludziebiznesu/ rynek-pracy-a-generacja-pokolenie-pracodawcy-oczekiwania,artykuly,402020,1.html (access: 29.07.17).
 • Rusewicz M., 2016, Młodzi na rynku pracy - szanse i zagrożenia, http://forsal.pl/artykuly/607798,mlodzina- rynku-pracy-szanse-i-zagrozenia.html (access: 13.07.17).
 • Rymszewicz V., 2017, Generacja Z . Młodzi otwarci, wychowani w dobrobycie, żyjący w świecie wirtualnym, skazani na kryzys, http://natemat.pl/55617,generacja-z-mlodzi-otwarci-wychowani-w-do brobycie-zyjacy-w-swiecie-wirtualnym-skazani-na-kryzys (access: 12.07.17).
 • Standing G., 2014, Prekariat. Nowa niebezpieczna klasa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Szymański M., 2016, "Gwarancje dla młodzieży" w opinii młodych członków europejskich związków zawodowych, Unia Europejska, no. 1 (236), p. 25.
 • Szymczyk J., 2016, Pokolenie Z na rynku pracy - charakterystyka, https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/- -pokolenia-w-pracy-cz-4-pokolenie-z (access: 12.07.17).
 • Waluś M., Pokolenia X Y Z. Czym się różnią i jak się komunikują, http://krakow.wyborcza.pl/krakow/ 1,44425,17056726,Pokolenie_X__Y__Z__Czym_sie_roznia_i_jak_sie_komunikuja_.html (access: 29.07.17).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171534511

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.