PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 499 Nauki ekonomiczne w XXI wieku - wyzwania, dylematy, perspektywy. Ekonomia, finanse, nauki o zarządzaniu | 79--89
Tytuł artykułu

Regulacje a kryzys energetyki wiatrowej w Polsce

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Regulations vs. Wind Energy Crisis in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest analiza i ocena wpływu regulacji na wstrzymanie rozwoju energetyki wiatrowej w Polsce. Analiza dynamiki wielkości charakteryzujących moc zainstalowaną i wielkość produkcji instalacji wiatrowych wskazuje na wstrzymanie ich rozwoju już od roku 2015. System wsparcia bazujący na świadectwach pochodzenia energii (system kwotowy) okazał się nieskuteczny w dostosowaniu liczby świadectw pochodzenia do wyznaczanego popytu na te świadectwa. Nadwyżka podaży świadectw spowodowała silny spadek ich ceny na rynku. Regulacje dotyczące ograniczania wzrostu opłaty zastępczej, która wyznacza maksymalną cenę świadectw, będą blokowały rozwój tego systemu wsparcia w przyszłości. Wprowadzony od 2015 r. system aukcyjny (taryf gwarantowanych) wyeliminował niemal całkowicie rozwój nowych instalacji oraz przechodzenie do niego producentów pozostających w systemie kwotowym. Regulacje dotyczące lokalizacji instalacji wiatrowych na lądzie zablokują powstawanie nowych farm wiatrowych.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article is to analyze and evaluate the impact of the law regulation on stopping the development of wind energy in Poland. The analysis of the data dynamics characterizing the installed capacity and the volume production of wind installations indicates that their development has stopped since 2015. The support system based on certificates of origin (quota system) proved to be ineffective in adjusting the number of certificates of origin to the established demand for these certificates. The supply surplus of certificates has caused a sharp drop in their market prices. Regulations to limit the growth of the substitute fee payment, which sets the maximum price of the certificates, will block the development of this support system in the future. The auction system (guaranteed tariffs) introduced since 2015 has almost eliminated the development of new installations and the transition to it from the quota system. Regulations on the location of wind farms on land will block the emergence of new wind farms.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Chojnacki I., 2017, Cel OZE na 2020 dla Polski zagrożony?, http://energetyka.wnp.pl/cel-oze-na- -2020-dla-polski-zagrozony,296428_1_0_0.html (15.09.2017).
 • Cichocki Z., Hajto M. , Bidłasik M., 2014, Przestrzenne konsekwencje przyjęcia wybranych kryteriów lokalizacji elektrowni wiatrowych, portal Centrum Informacji o Rynku Energii, 16 lipca 2014 r., http://cire.pl/item,96434,2,0,0,0,0,0,przestrzenne-konsekwencje-przyjecia-wybranych-kryteriowlokalizacji- elektrowni-wiatrowych.html (15.09.2017).
 • Derski B., 2017, Pękła zielona bańka, http://wysokienapiecie.pl/oze/2586-cena-zielonych-certyfikatow- tge-zl-mwh.html (30.09.2017).
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE, Dz. Urz. UE, L 140/16.
 • Graczyk A., Graczyk A.M., 2011, Wprowadzanie mechanizmów rynkowych w ochronie środowiska, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Hajto M., Cichocki Z., Bidłasik M., Borzyszkowski J., Kuśmierz A., 2016, Constraints on development of wind energy in Poland due to environmental objectives. Is there space in Poland for wind farm siting?, Environmental Management, vol. 59, s. 204-217.
 • Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 14/2017 w sprawie realizacji obowiązków polegających na uzyskaniu i umorzeniu świadectw pochodzenia energii elektrycznej wytworzonej w instalacjach odnawialnych źródeł energii lub uiszczenia opłaty zastępczej w świetle regulacji zawartych w art. 47 ustawy o odnawialnych źródłach energii, https://www.ure.gov.pl/pl/stanowiska/ 6941,Informacja-nr-142017.html (15.09.2017).
 • Kogucik J., Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, http://samorzad.infor.pl/sektor/zadania/ gospodarka_przestrzenna/389054,Miejscowe-Plany-Zagospodarowania-Przestrzennego.html (15.09.2017).
 • Ministerstwo Gospodarki, 2010, Krajowy plan działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych do 2020 roku, Warszawa, http://www.me.gov.pl/files/upload/12326/KPD_RM.pdf.
 • PSEW, 2017, Stan energetyki wiatrowej w Polsce w 2016, Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej, Warszawa, czerwiec.
 • Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany wielkości udziału ilościowego sumy energii elektrycznej wynikającej z umorzonych świadectw pochodzenia potwierdzających wytworzenie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w latach 2018-2019, Dz.U., poz. 1559.
 • Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 17 października 2016 r. w sprawie zmiany wielkości udziału ilościowego sumy energii elektrycznej wynikającej z umorzonych świadectw pochodzenia potwierdzających wytworzenie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2017 r., Dz.U., poz. 1753.
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 października 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej, zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii oraz obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii, Dz.U., poz. 1229.
 • Sprawozdanie Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Komitetu Ekonomicznego i Komitetu Regionów, Sprawozdanie w sprawie postępów w dziedzinie energii ze źródeł odnawialnych, Bruksela, 1.02.2017 r. COM(2017) 57 final.
 • Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii, Dz. U. 2017, poz. 1593
 • Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, Dz.U., poz. 478.
 • Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, Dz.U. 2016, poz. 961.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171534521

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.