PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | 105 | z. 1 | 32--46
Tytuł artykułu

Rola dużych gospodarstw rolnych we wzroście produktywności pracy rolnictwa polskiego na tle sytuacji w innych wybranych krajach Unii Europejskiej

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Role of Large Agricultural Farms on the Growth of the Productivity of Polish Agriculture in the Background of the Situation in Other Selected Countries of the European Union
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W opracowaniu skoncentrowano się na analizie produktywności pracy w rolnictwie polskim w latach 2005 i 2016 w porównaniu do wybranych krajów UE-15 (grupa 1.) i niektórych krajów, które przystąpiły do UE po 2004 roku (grupa 2.). W grupie 1. uwzględniono Austrię, Belgię, Danię, Holandię i Niemcy, natomiast w grupie 2. Czechy, Słowację, Litwę, Łotwę i Węgry. Przy wyborze krajów do badań kierowano się kryterium położenia w tej samej strefie klimatycznej. W analizie szczególnie uwzględniono rolę gospodarstw dużych, których wielkość przyjęto umownie na poziomie 30 ha UR. Celem badań było określenie wpływu gospodarstw dużych na poziom produktywności pracy w gospodarstwach ogółem oraz określenie możliwości zmniejszenia różnic między produktywnością pracy w polskich dużych gospodarstwach w stosunku do analogicznych gospodarstw w krajach UE-15. Stwierdzono w obydwu grupach krajów spadek liczby gospodarstw i zwiększenie produktywności pracy w rolnictwie ogółem i w badanych klasach gospodarstwach dużych. W krajach grupy 2. tempo wzrostu produktywności pracy było wyższe niż w grupie 1. jednak w niewielkim stopniu zmniejszyły się występujące różnice. Produktywność pracy w rolnictwie krajów grupy 1. była istotnie wyższa niż w grupie 2. Wzrost liczby i udziału gospodarstw dużych w strukturze gospodarstw był dodatnio skorelowany z produktywnością pracy w rolnictwie. (abstrakt oryginalny)
EN
The study focuses on the analysis of labor productivity in Polish agriculture in 2005 and 2016 in comparison to selected EU-15 countries (group 1) and some countries that joined the EU after 2004. In group 1, Austria, Belgium, Denmark, the Netherlands and Germany are included, while in group 2 - the Czech Republic, Slovakia, Lithuania, Latvia and Hungary. The analysis particularly considers the role of large farms, the size of which was contractually agreed at 30 ha of UAA. The aim of the study was to determine the impact of large farms on the level of labor productivity in total farms and to determine the possibility of reducing the differences between labor productivity in Polish large farms in relation to analogous farms in EU-15 countries, and determining whether changes occurring in Poland differ from those occurring in large farms in other post-socialist countries. In both groups of countries there was a decrease in the number of farms and an increase in labor productivity in agriculture in general and in surveyed classes in large farms. In the countries of group 2. the rate of labor productivity growth was higher than in group 1. However, it slightly reduced the differences. Labor productivity in agriculture in the countries of Group 1 was significantly higher than in Group 2. The increase in the number and share of large farms in the structure of farms was positively correlated with labor productivity in agriculture. (original abstract)
Rocznik
Tom
105
Numer
Strony
32--46
Opis fizyczny
Twórcy
 • Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa
 • Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa
 • Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa
Bibliografia
 • Abramczuk Łukasz, Irena Augustyńska-Grzymek, Magdalena Czułowska, Konrad Jabłoński, Wojciech Józwiak, Aldona Skarżyńska, Marek Zieliński, Wojciech Ziętara, Marcin Żekało, 2015: Przedsiębiorstwo i gospodarstwo rolne wobec zmian klimatu i polityki rolnej[1], praca zbiorowa pod redakcją W. Józwiaka, IERiGŻ-PIB, Monografie Programu Wieloletniego, nr 16, Warszawa.
 • Abramczuk Łukasz, Aleksandra Chlebicka, Magdalena Czułowska, Konrad Jabłoński, Wojciech Józwiak, Jolanta Sobierajewska, Aldona Skarżyńska, Marek Zieliński, Wojciech Ziętara, Marcin Żekało, 2016: Przedsiębiorstwo i gospodarstwo rolne wobec zmian klimatu i polityki rolnej [2], praca zbiorowa pod redakcją W. Józwiaka, IERiGŻ-PIB, Monografie Programu Wieloletniego, nr 28, Warszawa.
 • Abramczuk Łukasz, Marcin Adamski, Irena Augustyńska-Grzymek, Magdalena Czułowska, Wojciech Józwiak, Jolanta Sobierajewska, Aldona Skarżyńska, Marek Zieliński, Wojciech Ziętara, Marcin Żekało, 2017: Przedsiębiorstwo i gospodarstwo rolne wobec zmian klimatu i polityki rolnej [3], praca zbiorowa pod redakcją W. Józwiaka, IERiGŻ-PIB, Monografie Programu Wieloletniego, nr 51, Warszawa.
 • Charakterystyka gospodarstw rolnych w 2016 r., 2017. GUS, Warszawa
 • Dudek Michał, 2016: Sukcesja indywidualnych gospodarstw rolnych jako czynnik przeobrażeń strukturalnych w polskim rolnictwie. Studia i Monografie IERiGŻ-PIB, Warszawa.
 • Manteuffel Ryszard, 1984: Ekonomika i organizacja gospodarstw rolniczych. PWRiL, Warszawa.
 • Roczniki statystyczne rolnictwa, 2010, 2017, GUS, Warszawa.
 • Reisch Erwin, 2002: Ekonomika rolnictwa jako współautor i twórca rozwoju sektora rolnego, [w] Stan i kierunki rozwoju nauk ekonomiczno-rolniczych z uwzględnieniem procesów integracji z Unią Europejską i procesów globalizacji, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 • Steffen Günther, 2011: Wielkość i organizacja rodzinnych gospodarstw rolniczych w Niemczech, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 • Wojewodzic Tomasz, 2010: Zjawiska schyłkowe w gospodarstwach osób fizycznych i prawnych na obszarach Karpat Polskich, [W] Sytuacja ekonomiczna gospodarstw z terenów górskich i podgórskich, IERiGŻ-PIB, Program Wieloletni 2015-2019, nr 165, Warszawa.
 • Ziętara Wojciech, 1984: Organizacja gospodarstw rolniczych, PWRiL, Warszawa.
 • Ziętara Wojciech, 2017: Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw rolnych nastawionych na produkcję zwierzęcą w warunkach konkurencji i globalizacji, RNERiROW, T. 104, z. 2, s. 7-22.
 • Ziętara Wojciech, Marcin Adamski, 2018: Konkurencyjność polskich gospodarstw mlecznych na tle gospodarstw z wybranych krajów Unii Europejskiej, ZER nr 1/2018, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171534549

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.