PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2018 | nr 11 (CD) | 202--212
Tytuł artykułu

Sytuacja kobiet, a zarządzanie różnorodnością jako przejaw praktyki CSR przedsiębiorstwie

Warianty tytułu
The Situation of Women and the Management of Diversity as a Manifestation of CSR Practice for an Enterprise
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł porusza aktualną tematykę zarządzania różnorodnością. Przedstawiono genezę zarządzania różnorodnością oraz jej istotę. Skupiono się głównie na zarządzaniu różnorodnością pod względem płci, a przy tym, poruszono tematykę dyskryminacji kobiet. Dokonano przeglądu literatury polskiej i światowej jak również badań przeprowadzonych w Polsce i na świecie. Głównym celem opracowania jest zwrócenie uwagi na istotność uwzględnienia koncepcji różnorodności w przedsiębiorstwie oraz wskazanie, że popieranie różnorodności w miejscu pracy jest jedną z dobrych praktyk społecznej odpowiedzialności biznesu i niesie za sobą korzyści. Ponad to, wskazanie, iż mimo panującej koncepcji popierania różnorodności w przedsiębiorstwie, kobiety nadal są nierówno traktowane, a ich pozycja zawodowa obciążona jest często stereotypami. (abstrakt oryginalny)
EN
The article discusses the current topic of diversity management. The genesis of diversity management and its essence are presented. The focus was mainly on managing diversity in terms of sex, and at the same time, the issue of discrimination against women was raised. The review of Polish and world literature as well as research carried out in Poland and in the world was carried out. The main objective of the study is to draw attention to the importance of taking into account the concept of diversity in the enterprise and to indicate that supporting diversity in the workplace is one of the good practices of corporate social responsibility and brings benefits. In addition, an indication that despite the prevailing concept of promoting diversity in the enterprise, women are still unequally treated, and their professional position is often burdened with stereotypes. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
202--212
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
 • Biuletyn Informacji Publicznej, http://bip.ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/statystyki/statystyki-2013/ (24.05.218).
 • Branka, M., Zielińska, H. (2008). - Zarządzanie różnorodnością Materiały dla osób uczestniczących, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa: Forum Odpowiedzialnego Biznesu.
 • Cierniak, A. (2001). Warunki pracy w przedsiębiorstwach jako przedmiot badań - przesłanki, ujęcie i sposoby postępowania. [w:] M. Gableta, Problemy społeczne w zmieniającym się przedsiębiorstwie. Wrocław, Wydawnictwo Continuo.
 • Cummings, J.N. (2004). Work groups, structural diversity, and knowledge sharing in a global organization, Management Science, Vol. 50, No. 3, 352-364.
 • Durska M., (2009). Zarządzanie różnorodnością: kluczowe pojęcia, Kobieta i Biznes, 1-4, 8-12, 36-41.
 • European Comision (2003). The Costs and Benefits of Diversity, European Commission, Directorate-General for Employment, Industrial Relations and Social Affairs Unit D/3, Bruksela 2008.
 • Główny Urząd Statystyczny (2016). Kobiety i mężczyźni na rynku pracy, GUS.
 • Halvorson, H.G. (2011). The Trouble With Bright Girls, https://www.psychologytoday.com/us/blog/the-science-success/201101/the-trouble-bright-girls, (24.05.2018).
 • Halvorson, H.G. (2014). Bright Boys & Bright Girls - What's the Difference?, https://www.oxfordlearning.com/bright-boys-bright-girls/, (24.05.2018).
 • Hambrick, D.C., Cho, T.S., Chen, C.C. (1996). The influence of top management team heterogeneity on firms' competitive moves, Administrative Science Quarterly, Vol. 41, No. 4.
 • Hays Poland (2017). Kobiety na rynku pracy. Ambicje i wyzwania, Warszawa, Hays Poland.
 • Kaczmarek, P., Krajnik, A., Morawska-Witkowska, A., Remisko, B.R., Wolsa, M. (2009). Firma = różnorodność. Zrozumienie, poszanowanie, zarządzanie, Warszawa, Forum Odpowiedzialnego Biznesu.
 • Keil, M., Amershi, B., Holmes, S., Jablonski, H., Lüthi, E., Matoba, K., Plett, S., von Unruh, K. (2007). Poradnik szkoleniowy. Zarządzanie różnorodnością, International Society for Diversity Management, European Commission 2007, http://www.idm-diversity.org/files/EU0708-TrainingManual-pl.pdf, (24.05.2018).
 • Kuzior, A. (2011). Postulaty etyczne w polityce równych szans, [w:] V. Gluchmann, Etila a polityka, Prešov, Filozoficka fakulta Presovskiej univerzity.
 • Lauring, J., Selmer, J. (2012). Knowledge sharing in diverse organizations, Human Resource Management Journal, Vol. 22, No. 1, 89-105.
 • Lawthom, R. (2003). Przeciw wszelkiej nierówności: zarządzanie różnorodnością, [w:] N. Chmiel, Psychologia pracy i organizacji, Gdańsk, GWP.
 • Lisowska, E. (2012). Kobiety w zarządach firm: różnorodność vs. patriarchalny porządek, Kobieta i Biznes, SGH Warszawa, 20/1-4, 12-21.
 • Leks-Bujak, E. (2014). Zarządzanie różnorodnością w organizacji. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria Organizacja i Zarządzanie, 72, 102-113.
 • McKinsey & Company (2016). Women Matter 2016. Reinventing the workplace to unlock the potential of gender diversity, McKinsey & Company.
 • McKinsey & Company (2017). Potęga równości. Jak i dlaczego warto wspierać kobiety w karierze zawodowej, McKinsey&Company.
 • Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego (2012). Prawo antydyskryminacyjne w praktyce polskich sądów powszechnych. Raport z monitoringu, Warszawa, Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego http://www.ptpa.org.pl/publikacje/publikacje-raporty/, (24.05.2018).
 • Pudney, S., Shields, M. (2000). Gender, Race, Pay and promotion in the British nursing profession: Estimation of a generalized ordered probit model, Journal of Applied Econometrics, J. Appl. Econ. 15: 367-399.
 • Sznajder, A. (2013). Zarządzanie różnorodnością w miejscu pracy. Raport z I edycji Barometru Różnorodności, Warszawa, Konfederacja Lewiatan.
 • Thomas, Jr. R.R. (1990). From Affirmative Action to Affirming Diversity. Harvard Business Review, March-April., 107-118.
 • Tsui, A., Egan, T., O'Reilly, C. (1992). Being different: relational demography and organizational attachment, Administrative Science Quarterly, Vol. 37, No. 4, 549-579.
 • Walczak, W. (2011). Zarządzanie różnorodnością wyzwaniem dla współczesnych organizacji, Organizacja i Kierowanie nr 3 / 2011 (146), SGH Warszawa, 44.
 • Yang, Y. (2005). Developing cultural diversity advantage: the impact of diversity management structures, Academy of Management Annual Meeting proceedings, August, 6-18.
 • Zielińska, E. (1997). Działania Rady Europy w dziedzinie równości kobiet i mężczyzn na rynku pracy, [w:] R. Siemieńska, Wokół zawodowego równouprawnienia kobiet i mężczyzn, Warszawa, Scholar.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171534557

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.