PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 499 Nauki ekonomiczne w XXI wieku - wyzwania, dylematy, perspektywy. Ekonomia, finanse, nauki o zarządzaniu | 131--140
Tytuł artykułu

W kierunku inkluzywnego rozwoju. Współczesne problemy regionów na przykładzie województwa kujawsko-pomorskiego

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Towards Inclusive Development. Contemporary Problems of Regions on the Example of the Kujawsko-Pomorskie Voivodship
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest zidentyfikowanie proinkluzywnych działań podejmowanych przez samorząd województwa kujawsko-pomorskiego. W tym celu wykorzystano metody studiów literaturowych oraz analizy dokumentów planowania strategicznego w regionie i innych źródeł dotyczących województwa. Pierwsza z nich posłużyła do zdefiniowania wyznaczników inkluzywnego rozwoju, a druga pozwoliła wskazać inicjatywy samorządu województwa mające na celu zwiększenie stopnia włączenia społecznego. Są to: planowanie polityki rozwoju w wymiarze terytorialnym, wykorzystanie rewitalizacji jako narzędzia zarządzania rozwojem, realizacja projektu dotyczącego poprawy jakości usług dla osób z otępieniem i ich opiekunów oraz badanie potrzeb w zakresie usług publicznych zgłaszanych przez samorządy lokalne. Ocena efektów tych działań, ze względu na relatywnie krótki czas od momentu ich podjęcia, nie jest na razie możliwa. Stanowią one jednak istotny krok w kierunku zapewnienia w regionie warunków do inkluzywnego rozwoju.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article is to identify the pro-inclusive actions taken by the local government of the Kujawsko-Pomorskie Voivodship. To achieve this goal, fistly the literature study method was used to define the most important determinants of inclusive development. Then, using the method of analysis of strategic planning documents in the region and other sources related to the voivodship, initiatives of local government of the voivodship aimed at increasing the level of social inclusion were identified. These include development planning in the territorial dimension, the use of revitalization as a development management tool in the region, the implementation of a project to improve the quality of services for dementia and their caregivers, and the public service needs survey submitted by local authorities. Evaluation of the effects of these actions, due to the relatively short time since their implementation, is not yet possible. They are, however, an important step towards ensuring the conditions for inclusiveness in the region.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Bibliografia
 • Atkinson A.B., 2017, Nierówności. Co da się zrobić?, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa.
 • Cord L., Humberto Lopez J., Page J., 2003, When I use a word... Pro-poor growth and poverty reduction, The World Bank, August, http://siteresources.worldbank.org/INTPGI/Resources/15179_ Page_Lopez_Cord_-_When_I_use_a_word.pdf (5.07.2017).
 • Czupich M., Ignasiak-Szulc A., Kola-Bezka M., Potoczek A., 2016, Instrumenty wdrażania koncepcji inteligentnego i inkluzywnego rozwoju w województwie kujawsko-pomorskim, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
 • G20, 2017, Hamburg Update: Taking forward the G20 Action Plan on the 2030 Agenda for Sustainable Development, https://www.g20.org/Content/DE/_Anlagen/G7_G20/2016-09-08-g20-agenda-action- plan.pdf?__blob=publicationFile&v=1 (15.09.2017).
 • Grosse M., Harttgen K., Klasen S., 2008, Measuring pro-poor growth in non-income dimensions, World Development, vol. 36, no. 6.
 • https://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/file_attachments/ib-wealth-having-all-wantingmore- 190115-en.pdf (15.09.2017).
 • Ianchovichina E., Lundstrom S., 2009, Inclusive growth analytics. Framework and application, Policy Research Working Paper, no. 4851, The World Bank, March.
 • International Monetary Fund, Organization for Economic Co-operation and Development, United Nations, World Bank Group, 2000, A Better World For All, Washington, Paris, New York.
 • Jewtuchowicz A., 2016, Terytorium i terytorializacja w europejskiej polityce rozwoju regionalnego, Studia Prawno-Ekonomiczne, t. XCVIII.
 • Kakwani N., Pernia E., 2000, What is pro-poor growth?, Asian Development Review: Studies of Asian and Pacific Economic Issues, vol. 18, no. 1.
 • Kakwani N., Silber J., 2008, Introduction: Multidimensional poverty analysis: conceptual issues, empirical illustrations and policy implications, World Development, vol. 36, no. 6.
 • Klasen S., 2010, Measuring and monitoring inclusive growth: Multiple definitions, open questions, and some constructive proposals, ADB Sustainable Development Working Paper Series, no. 12.
 • Komisja Europejska, 2010, Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, Komunikat Komisji, Bruksela, 3.3.2010, COM(2010) 2020 final, http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/1_PL_ACT_part1_v1.pdf.
 • Mączyńska E., 2014, Polska transformacja a kapitalizm inkluzywny, Mazowsze Studia Regionalne, nr 15.
 • Mączyńska E., 2016, Gospodarka inkluzywna - wymiar samorządowy, referat na XII Ogólnopolską Konferencję dla Jednostek Samorządu Terytorialnego pn. "Bezpieczne finansowanie rozwoju" zorganizowaną przez Bank Gospodarstwa Krajowego w dniach 22-23.06.2016, https://www.bgk. pl/files/public/Pliki/news/Konferencje_BGK/XII_Konferencja_BGK_dla_JST/Materialy_konferencyjne/ Elzbieta_Maczynska_Gospodarka_inkluzywna_-_wymiar_samorzadowy.pdf (5.07.2017).
 • McKinley T., 2010, Inclusive growth criteria and indicators: An inclusive growth index for diagnosis of country progress, ADB Sustainable Development Working Paper Series, no. 14.
 • Ministerstwo Rozwoju, 2017, Strategia na rzecz odpowiedzialnego rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.), luty, https://www.mr.gov.pl/media/42169/SOR072017.pdf (15.09.2017).
 • Nowakowska A., 2011, Regionalny wymiar procesów innowacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • OECD, 2001, The DAC Guidelines. Poverty Reduction, OECD Publications Service, Paris.
 • Piketty T., 2015, Ekonomia nierówności, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa.
 • Ranieri R., Almeida Ramos R., 2013, Inclusive growth: Building up a concept, Working Paper, no. 104, International Policy Centre for Inclusive Growth.
 • Rauniyar G., Kanbur R., 2010, Inclusive Development: Two Papers on Conceptualization, Application, and the ADB Perspective, Asian Development Bank, Mandaluyong City, Philippines.
 • Ravallion M., Chen S., 2003, Measuring pro-poor growth, Economics Letters, vol. 78, issue 1.
 • Stiglitz J.E., 2013, The price of inequality: How today's divided society endangers our future, W.W. Norton & Company, New York-London.
 • Strategia rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020 - Plan modernizacji 2020+, Toruń, 21 października 2013.
 • United Nations Development Programme, 2016, Human Development Report 2016. Human Development for Everyone, United Nations Development Programme, New York.
 • White H., Anderson E., 2001, Growth versus distribution: Does the pattern o growth matter?, Development Policy Review, vol. 19, issue 3.
 • Założenia polityki terytorialnej województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2014-2020, http://kujawsko- pomorskie.pl/pliki/wiadomosci/zit/dokumenty/Zalozenia_polityki_terytorialnej_wojewodztwa_ kujawsko-pomorskiego.pdf (30.11.2016).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171534559

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.