PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | 105 | z. 1 | 47--57
Tytuł artykułu

Pozarolnicza działalność gospodarcza w gminach położonych w zasięgu oddziaływania krakowskiego obszaru metropolitalnego

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Non-Agricultural Business Activities in Gminas Located Within Range of Impact of Kraków Metropolitan Area
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Identyfikacja czynników sprzyjających rozwojowi gospodarczemu należy do najważniejszych zadań ekonomii. Głównym celem opracowania było określenie zależności pomiędzy wybranymi cechami lokalizacji i polityki podatkowej prowadzonej przez organy samorządu terytorialnego a natężeniem przedsiębiorczości w gminach pozostających w strefie oddziaływania Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego (KOM). Przeprowadzone analizy wykazały, że w okresie 1995-2016 szybciej zwiększała się liczba podmiotów gospodarczych w gminach bezpośrednio graniczących z Krakowem niż w jednostkach od niego oddalonych. Jednocześnie gminy zlokalizowane korzystniej względem regionalnego centrum gospodarczego prowadziły bardziej restrykcyjną politykę podatkową, dążąc do przejęcia w formie podatków lokalnych części renty lokalizacyjnej realizowanej przez przedsiębiorców. (abstrakt oryginalny)
EN
One of economics' major tasks is the identification of factors that facilitate economic growth. The main purpose of the study was to determine interrelations between selected features of a location, a tax policy implemented by territorial self-government authorities and the intensity of entrepreneurship in gminas [communes] within the range of impact of the Kraków Metropolitan Area (KMA). Based on the analyses which were conducted, in 1995-2016 the number of business entities in gminas bordering directly on Kraków increased faster compared to those located farther away. Reasons for such status quo include the increasing absorptive power of local markets within areas where population density has been increasing as well as migration of entrepreneurs from the core of the KMA to suburban gminas which have improved connections with Kraków. Concurrently, the gminas with more advantageous locations relative to the regional economic center implemented a more restrictive tax policy and aimed to take over, in the form of local taxes, a part of entrepreneurs' location rent. (original abstract)
Rocznik
Tom
105
Numer
Strony
47--57
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
 • Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Bibliografia
 • Bird Richard 2003: A new look at local business taxes. "Tax Notes International", nr 30.7, p. 695- -711.
 • Kurek Sławomir, Gałka Jadwiga, Wójtowicz Mirosław 2015: Wpływ suburbanizacji na przemiany wybranych struktur demograficznych i powiązań funkcjonalno-przestrzennych w Krakowskim Obszarze Metropolitalnym, Wydawnictwa Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Kraków.
 • Płonka Aleksandra, Wojewodzic Tomasz 2011: Rozwój przedsiębiorczości w gminie a stawki podatku od nieruchomości, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 167, p. 289-297.
 • Płonka Aleksandra, Satoła Łukasz, Wojewodzic Tomasz 2014: Zmiany przychylności podatkowej gmin w okresie dekoniunktury gospodarczej, "Polityki Europejskie, Finanse i Marketing. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie", nr 11 (60), p. 185-194.
 • Prus Piotr, Marszewska Agata 2009: Perspektywy zrównoważonego rozwoju gminy Bytoń w opinii mieszkańców, "Roczniki Naukowe SERiA", t. XI, z. 4, p. 267-271.
 • Raczyk Andrzej 2009: Metody badania przedsiębiorczości oparte na rejestrze podmiotów gospodarki narodowej, "Przedsiębiorczość-Edukacja", nr 5, p. 133-146.
 • Komornicki Tomasz, Rosik Piotr, Śleszyński Przemysław, Stępniak Marcin 2015: Oszacowanie wartości wskaźnika dostępności czasowej na potrzeby dokumentów strategicznych, których postępy są monitorowane w ramach bazy STRATEG (izochrona drogowa 60 i 90 minut). IGiPZ PAN, Warszawa.
 • Schumpeter Joseph Alois 1934: The Theory of Economic Development, Harvard University Press, Boston.
 • Satoła Łukasz 2014: Wpływ polityki podatkowej gmin na poziom przedsiębiorczości (na przykładzie podatku od nieruchomości), "Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy", nr 40, p. 238- -247.
 • Siuta-Tokarska Barbara 2013: Zasadnicze aspekty pomiaru przedsiębiorczości, "Organizacja i Kierowanie", nr 3, p. 92-105.
 • Sroka Wojciech 2016: Rolnictwo miejskie jako wyzwanie zrównoważonego rozwoju obszarów metropolitarnych w Polsce - aspekty ekonomiczno-społeczne, środowiskowe i planistyczne. Projekt NCN: 2016/21/D/HS4/00264
 • Swianiewicz Paweł, Klimska Urszula 2005: Społeczne i polityczne zróżnicowanie aglomeracji w Polsce - waniliowe centrum, mozaika przedmieść, "Prace i Studia Geograficzne", t. 35, p. 45-70.
 • Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. (Dz. U. 2017.1785).
 • Witek Tadeusz (red.) 1981: Waloryzacja rolniczej przestrzeni produkcyjnej Polski według gmin. Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach.
 • Wojewodzic Tomasz 2017: Procesy dywestycji i dezagraryzacji w rolnictwie na obszarach o rozdrobnionej strukturze agrarnej. "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie nr 535, seria rozprawy", z. 412, pp. 287.
 • Wu Liansheng, Wang Yaping, Lin Bing-Xuan, Li Chen, Chen Shaw 2007: Local tax rebates, corporate tax burdens, and firm migration: Evidence from China. "Journal of Accounting and Public Policy", nr 26(5), p. 555-583.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171534561

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.