PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2018 | nr 35(2) | 174--179
Tytuł artykułu

Przedsiębiorczość a infrastruktura oświatowa - poszukiwanie zależności przestrzennych na poziomie powiatów w województwach lubuskim i zachodniopomorskim

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Entrepreneurship and Educational Infrastructure: Investigating the Spatial Relationships at District Level in the Lubuskie and Zachodniopomorskie Voivodeships
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest określenie zależności (przestrzennych) między poziomem rozwoju przedsiębiorczości a nasyceniem powiatów w infrastrukturę oświatową według danych z 2015 roku. W pierwszej części artykułu przedstawiono problematykę związaną z definiowaniem przedsiębiorczości i infrastruktury oświatowej. W drugiej opisano badania empiryczne, którymi objęto 35 powiatów w województwach lubuskim i zachodniopomorskim. Ze względu na wielowymiarowość analizowanych kategorii do oceny poziomu rozwoju infrastruktury oświaty i poziomu rozwoju przedsiębiorczości wykorzystano metodę TOPSIS. Dla skonstruowanych syntetycznych mierników przeprowadzono analizę autokorelacji przestrzennej na podstawie statystyk (lokalnych i globalnych) Morana I, aby wyznaczyć skupienia powiatów o podobnym poziomie analizowanych zjawisk. Doboru zmiennych diagnostycznych dokonano na podstawie kryteriów merytorycznych, statystycznych i formalnych (takich jak kompletność i dostępność danych dla badanych obiektów w 2015 r.). Z przeprowadzonych badań wynika, że między analizowanymi zjawiskami zachodzi wysoka zależność korelacyjna. W przypadku miernika poziomu rozwoju przedsiębiorczości wartość globalnej statystyki Morana I była dodatnia i istotna statystycznie, natomiast w przypadku miernika poziomu rozwoju infrastruktury oświatowej - ujemna i statystycznie nieistotna. (abstrakt oryginalny)
EN
. The purpose of this paper is to determine the spatial relationships between the entrepreneurship development level and educational infrastructure concentration in districts based on 2015 data. The first part of this paper presents the problems in defining entrepreneurship and educational infrastructure. In the second part, empirical studies were carried out covering 35 districts in Lubuskie and Zachodniopomorskie voivodeships. Due to multidimensionality of categories surveyed, the TOPSIS method was used to assess the development level of education infrastructure and entrepreneurship development levels. Spatial autocorrelation of the synthetic measure was analyzed based on Moran's I statistics (both local and global) in order to determine the concentration of districts with similar levels of characteristics considered. Diagnostic variables were selected based on relevance, statistical and formal criteria (primarily including data completeness and availability for the subjects under consideration in 2015). As shown by this research, the characteristics are highly correlated. For the entrepreneurship development indicator, the global Moran's I was positive and statistically significant, while for the educational infrastructure development indicator, it was negative and statistically insignificant. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
174--179
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Bibliografia
 • Anselin, L. (2003). Spatial Econometrics. W: B. H. Baltagi (red.), A Companion to Theoretical Econometrics. Oxford: Blackwell Publishing Ltd.
 • Bank Danych Lokalnych GUS (b.d.). Pobrano z: https://bdl. stat.gov.pl/BDL/start
 • Fitz-Enz, J. (2001). Rentowność inwestycji w kapitał ludzki. Kraków: OE, Dom Wydawniczy ABC.
 • Griffin, R. W. (2002). Podstawy zarządzania organizacjami. Warszawa: PWN.
 • Grodzicki, J. (2003). Rola kapitału ludzkiego w rozwoju gospodarki globalnej. Gdańsk: Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego.
 • Hwang, C. L., Yoon, K. (1981). Multiple Attribute Decision Making: Methods and Applications. Berlin - Heidelberg - New York: Springer-Verlag.
 • Klasik, A. (2006). Przedsiębiorczość i konkurencyjność a rozwój regionalny. Katowice: Wyd. Akademii Ekonomicznej w Katowicach.
 • Kopczewska, K. (2007). Ekonometria i statystyka przestrzenna z wykorzystaniem programu R-Cran. Warszawa: CeDeWu.
 • Kuciński, K. (1997). Przestrzenne aspekty przedsiębiorczości. Warszawa: Ofic. Wyd. SGH.
 • LeSage, J. P., Pace, R. K. (2009). Introduction to Spatial Econometrics. Boca Raton: Taylor & Francis Group.
 • Młodak, A. (2006). Analiza taksonomiczna w statystyce regionalnej. Warszawa: Difin.
 • Petrozolin-Skowrońska, B. (red.). (1996). Nowa encyklopedia powszechna PWN (t. 4). Warszawa: Wyd. Nauk. PWN.
 • Piasecki, B., Rogut, A., Stawasz, E. (2001). Warunki prowadzenia działalności gospodarczej przez MSP w Polsce i krajach Unii Europejskiej. Warszawa: PARP.
 • Piwowarski, R. (2001). Raport. Infrastruktura oświaty ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb inwestycyjnych szkolnictwa obowiązkowego. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.
 • Sadowska, B., Szczypa, P., Nowak, M., Adamowicz, K. (2017). Forest Education as the Manifestation of Entrepreneurship of the State Forests National Forest Holding. Intercathedra, 33(4), 121-127.
 • Sudoł, S. (2006). Przedsiębiorstwo. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Zarządzanie przedsiębiorstwem. Warszawa: PWE.
 • Tarnawa, A., Zadura-Lichota, P. (2015). Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2013-2014. Warszawa: PARP.
 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (1991). Dz.U. nr 95 poz. 425.
 • Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (2005). Dz.U. nr 164, poz. 1365.
 • Węcławska, D., Tarnawa, A., Nieć, M., Zbierowski, P. (2015). Global Entrepreneurship Monitor - Polska. Warszawa: PARP.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171534563

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.