PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2018 | nr 35(2) | 181--188
Tytuł artykułu

Znaczenie sprzedaży bezpośredniej w rozwoju obszarów wiejskich

Warianty tytułu
The Importance of Direct Sales In Development of Rural Areas
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Obszary wiejskie kojarzą się z produkcją świeżej i zdrowej żywności. Aby zachować te dwa podstawowe walory, należy zaoferować ją bezpośrednio finalnemu konsumentowi. Obecnie krótkie kanały dystrybucji cieszą się coraz większą popularnością w Polsce i w całej Unii Europejskiej. Sprzedaż bezpośrednia umożliwia dostarczanie produktów w stanie nieprzetworzonym bez pośredników, a dzięki temu może poprawić sytuację finansową prowadzonej działalności. Dodatkowo uruchomienie sprzedaży bezpośredniej przez rolnika czy inny podmiot gospodarczy funkcjonujący na obszarach wiejskich stanowi przejaw przedsiębiorczości kadry zarządzającej. Wobec powyższego za cel artykułu przyjęto omówienie wybranych aspektów sprzedaży bezpośredniej podmiotów zlokalizowanych na obszarach wiejskich w Polsce. Jego realizacji podporządkowano poszczególne części artykułu. Przybliżono w nim istotę sprzedaży bezpośredniej jako elementu łańcucha podażowego i dystrybucji produktów, w szczególności zwrócono uwagę na specyfikę sprzedaży podmiotów funkcjonujących na obszarach wiejskich. Następnie przedstawiono korzyści z uczestnictwa w krótkich łańcuchach dostaw żywności. (abstrakt oryginalny)
EN
Rural areas are associated with the production of food, which should be fresh and healthy. Offering food directly to the final consumer facilitates the preservation of these two basic values. Currently, short distribution channels are becoming more and more popular in Poland and the world. Direct sales enables the distribution of products without intermediaries, and thanks to the higher margins that can be achieved, it helps to improve the financial situation of producers. In addition, the launch of direct sales by a farmer or another economic entity operating in rural areas is a manifestation of the entrepreneurial skills of the management staff and activates the local development potential. The purpose of the article is to present selected aspects of direct sales of entities located in rural areas in Poland. The paper presents the essence of direct sales as an element of the supply chain and distribution channel, and attention has been paid to the specific nature of sales of entities operating in rural areas. The benefits of participation in short food supply chains for producers and consumers were also presented(original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
181--188
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Bibliografia
 • Alabrese, M. R. (2008). Lavendita diretta dei prodotti agricoli. Riv. Dirit. Alim., 3, 1-8.
 • Brzeziński, S., Bogusz, M., Kania, J. (2014). Sprzedaż bezpośrednia szansą dla drobnych gospodarstw rolnych w Polsce jako przykład logistyki dystrybucji. Logistyka, 4, 60-63.
 • Brzostek-Kasprzak, B., Kwasek, M., Obiedzińska, A., Obiedziński, M. W. (2013). Kanały sprzedaży żywności ekologicznej. W: M. Kwasek (red.), Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym. Żywność ekologiczna - regulacje prawne, system kontroli i certyfikacji (s. 18-23). Warszawa: Wyd. IERiGŻ-PIB.
 • Burnett, J. (2008). Core Concepts of Marketing. Zurich, Switzerland: Global Text Project, Jacobs Foundation.
 • DuPuis, E., Goodman, D. (2005). Should we go home to eat?: Toward a reflexive politics of localism. J. Rural Stud., 21, 359-371.
 • Dziewińska, M. (2016). Znaczenie znaku "Jakość & Tradycja" w działalności przedsiębiorstw agrobiznesu. Praca magisterska wykonana w Instytucie Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
 • Encyklopedia zarządzania (2018). Kanały dystrybucji. Pobrano 5 maja 2018 z: https://mfiles.pl/pl/index.php/Kana%C5% 82_dystrybucji
 • Garbarski, L., Rutkowski, I., Wrzosek, W. (2001). Marketing, Punkt zwrotny nowoczesnej firmy. Warszawa: PWE.
 • Gray, J. (2000). The common agricultural policy and the re-invention of the rural in the European community. Soc. Rural., 40(1), 30-52.
 • Grębowiec, M. (2017). Produkty regionalne i tradycyjne jako element budowania konkurencyjnej oferty produktów żywnościowych w Polsce i innych krajach Europy. Zesz. Nauk. SGGW Warsz., Probl. Roln. Świat., 17 (XXXII), 2, 65-80.
 • Jęczmyk, A., Uglis, J., Maćkowiak, M. (2013). Food products as an element influencing agritourism farms` attractiveness. Rocz. Nauk. SERiA, XV(3), 136-141.
 • Jęczmyk, A., Uglis, J., Graja-Zwolińska, S., Maćkowiak, M., Spychała, A., Sikora, J. (2015). Research note: Economic benefits of agritourism development in Poland - an empirical study. Tour. Econ., 21(5), 1120-1126.
 • Kapała, A. (2011). Sprzedaż produktów rolnych jako działalność rolnicza w prawie włoskim. Przegl. Prawa Roln., 2, 179-199.
 • Kawecka, A., Gębarowski, M. (2015). Krótkie łańcuchy dostaw żywności - korzyści dla konsumentów i producentów żywności. J. Agribus. Rural Dev., 3(37), 1-7.
 • Kienzler, I. (2008). Leksykon marketingu. Warszawa: C.H. Beck.
 • Koreleska, E. (2017). Sprzedaż żywności ekologicznej w województwie kujawsko-pomorskim. Rocz. Nauk. SERiA, XIX(6), 141-146.
 • Kotler, P., Armstrong, G. (2011). Principles of Marketing, 14th Edition (341-342). New Yersey, USA: Pearson Prentice Hall.
 • Lowe, P., Buller, H., Ward, N. (2002). Setting the next agenda? British and French approaches to the second pillar of the common agricultural policy. J. Rural Stud., 18(1), 1-17.
 • Masini, S. (2007). I mercatali degli imprenditori agricoli a vendita diretta. Diritto e Giurisprudenza Agraria. Alim. dell'Amb., 3, 289-294.
 • Minta, S. (2011). Produkcja i dystrybucja żywności ekologicznej w alternatywnych kanałach podaży. Zesz. Nauk. Uniw. Szczec. Ekon. Probl. Usług, 74, 145-154.
 • Minta, S., Kalinowski, J. (2013). Sprzedaż bezpośrednia realizowana przez rolników a rozwój lokalny. Pr. Nauk. Uniw. Ekon. Wroc., 284, 132-141.
 • Moore, K., Pareek, N. (2006). Marketing The Basics. London, New York: Routledge Taylor & Francis Group.
 • Nabhan, G. (2002). Coming Home to Eat: The Pleasures and Politics of Local Foods. New York: W.W. Norton & Company.
 • Organic Farma Zdrowia S.A. (2013). Jednostkowy raport za 2012 rok.
 • Tyran, E. (2006). Produkty regionalne i tradycyjne jako atrakcja w turystyce wiejskiej. Rocz. Nauk. SERiA, VIII(4), 346-350.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171534573

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.