PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | 105 | z. 1 | 68--80
Tytuł artykułu

Implementacja procedury analitycznej hierarchizacji (AHP) do określenia rankingu pilności scaleń gruntów rolnych na przykładzie gminy Jasionówka

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Implementation of the Analytic Hierarchy Process (AHP) for Defining the Ranking of Urgency of Land Consolidation Based on the Jasionówka Commune
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł podejmuje problem merytorycznego wsparcia w procesie zapobieżenia powstawaniu wadliwej struktury obszarowej gospodarstw rolnych. Zachodzące w ciągu dziesięcioleci zmiany struktury obszarowej i własnościowej gruntów użytkowanych rolniczo, spowodowały ich nadmierne rozdrobnienie, które utrudnia prawidłowe i wydajne gospodarowanie. Na przykładzie gminy Jasionówka (woj. podlaskie, powiat moniecki), zaproponowano wykorzystanie procedury analitycznej hierarchizacji (AHP) jako możliwości ustalenia kolejności przeprowadzenia scaleń w poszczególnych obrębach ewidencyjnych badanej gminy. Pozwala to na racjonalne wykorzystanie ograniczonych środków finansowych przy realizacji kosztownych prac scalenia i wymiany gruntów. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper examines the issue of scientific support to prevent the faulty structures of farms under the consolidation process. Taking place over decades, changes in the structure and ownership of land utilized for agricultural purposes, resulted in excessive disaggregation, which obstructs proper and efficient management. The author, using an example of the Jasionówka commune (province Podlaskie, district Monki), proposes the use of analytic hierarchy process (AHP) as an opportunity to determine the proper order to carry out consolidation in the respective cadastral district. This allows for a rational use of limited financial resources when carrying out costly consolidation and an exchange of agricultural plots. The analysis was performed taking into account the relevant factors characterizing the area. (original abstract)
Rocznik
Tom
105
Numer
Strony
68--80
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Białostocka
Bibliografia
 • Bank Danych Lokalnych. https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/teryt/tablica. Data dostępu: 07.11.2016.
 • Dzienia Stanisław, Pużyński Stanisław 2010: Polskie rolnictwo - prognozy zmian, "Annales Univeriatis Mariae Curie-Skłodowska", Vol. LXV, s. 1-7.
 • Informacja Głównego Lekarza Weterynarii "Afrykański Pomór Świń. Realne zagrożenie". http:// old.wetgiw.gov.pl/files/aktualnosci/asf.pdf. Data dostępu: 29.06.2017.
 • Instrukcja nr 1 Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej o scalaniu i wymianie gruntów z dnia 24 marca 1983 r.
 • Jagielski Andrzej, Marczewska Barbara 2011: Geodezja w gospodarce nieruchomościami,"GEOD PIS", tom 3, s. 5-24.
 • Jędrejek Anna, Woch Franciszek, Szymański Leszek 2014: Ocena rozdrobnienia gospodarstw rolnych do określenia rozmiarów prac scaleniowych w Polsce, "Przegląd Geodezyjny", 10/2014, s. 3-10.
 • Kobryń Andrzej 2014:Wielokryterialne wspomaganie decyzji w gospodarowaniu przestrzenią, Difin, Warszawa, s. 9-15.
 • Kobryń Andrzej, Tekień Tomasz 2016: Potrzeby i możliwości w zakresie prac scaleniowych w powiecie monieckim,"Wieś i Rolnictwo", 3/2016, s. 145-162.
 • Kościółek Michał 2014: Wykorzystanie analizy wielokryterialnej do badania potencjału gospodarczego województwa podkarpackiego, "Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych", XV/4, s. 62-70.
 • Leń Przemysław 2010: Analiza rozdrobnienia gruntów indywidualnych na przykładzie powiatu Brzozów, "Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich", 1/2010, s. 65-74.
 • Leń Przemysław 2013: Sposób określenia pilności potrzeb scalenia i wymiany gruntów, Rozprawa doktorska, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków, s.4-10, 90-92.
 • Leń Przemysław Głowienka Ewa 2016: Zastosowanie metod GIS w analizie struktury przestrzennej obszarów wiejskich gminy Sławno w powiecie opoczyńskim, "Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury", 3/16, s. 227-238.
 • Poczta Walenty (red.) 2013:Gospodarstwa rolne w Polsce na tle gospodarstw Unii Europejskiej - wpływ WPR,Główny Urząd Statystyczny, Warszawa, s. 9-26.
 • Saaty Thomas L. 1980:The Analytic Hierarchy Process: Planning, Prioryty Settings, Resource Allocation, McGraw-Hill, NowyJork.
 • Saaty Thomas L. 2004:Decision making - the Analytic Hierarchy and Network Processes (AHP/ ANP), "Journal of Systems Science and Systems Engineering", Vol. 13.
 • Szłapczyńska Joanna 2009: Zastosowanie algorytmów ewolucyjnych oraz metod rankingowych do planowania trasy statku z napędem hybrydowym, Rozprawa doktorska, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Szczecin, s. 29-32.
 • Ustawa z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171534599

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.