PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | 105 | z. 1 | 81--91
Tytuł artykułu

Przystępność percepcyjna internetowych ofert turystyki wiejskiej

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Perceptual Accessibility of Rural Tourism Offers
Języki publikacji
PL
Abstrakty
O efektywności witryny internetowej może decydować odpowiednio zredagowany i zaprezentowany opis oferty usługowej lub produktowej. Teksty trudne, pełne specjalistycznych zwrotów mogą okazać się dla wielu odbiorców nieprzystępne. Nie inaczej jest w przypadku opisu ofert turystyki wiejskiej. Celem opracowania jest ocena przystępności percepcyjnej ofert opublikowanych na stronach internetowych obiektów turystyki wiejskiej. Analizie poddano oferty zamieszczone na 515 stronach internetowych. Badania wykonano w ujęciu jakościowym. Z każdej strony internetowej pobrano reprezentatywną próbkę tekstu, która liczyła od 180 do 200 wyrazów tekstowych, a następnie dokonano jej analizy za pomocą aplikacji internetowych Jasnopis oraz Logios. Analiza ilościowa objęła pomiary stosunku treści do kodu witryny wykonane za pomocą trzech aplikacji internetowych. Wyniki poddano normalizacji z wykorzystaniem unitaryzacji zerowanej, a następnie określono zależność pomiędzy ilością opublikowanych tekstów a ich przystępnością percepcyjną. Wykazano, że oferty zamieszczone na stronach internetowych obiektów turystyki wiejskiej są napisane językiem trudniejszym, lecz przystępnym. Jednocześnie jednak znacząca liczba witryn prezentowała niewiele treści, co w dalszej perspektywie może wpłynąć negatywnie na ich efektywność. (abstrakt oryginalny)
EN
Properly edited and presented description of service or product offer can decide about efficiency of a website. Difficult texts full of professional expressions and without subtitles can be unclear for many customers. The same applies to descriptions of rural tourism offers. The aim of the paper was to evaluate perceptual accessibility of the offers published on the websites of the objects of rural tourism. The offers placed on 515 websites were analysed. The surveys were conducted in qualitative terms. A representative sample of a 180-200-word text was collected from every website and then analysed by means of Jasnopis and Logios internet applications. The surveys were also carried out in quantitative terms. The quantitative analysis included measurements of content ratio to the website's code performed by means of three internet applications. The results were standardized with use of zero unitarization and then the relation between the quantity of published texts and their perceptual accessibility was examined. In conclusion, it was revealed that the offers located on the websites of rural tourism objects are written in more difficult but accessible language. However, at the same time, the significant number of websites presented small amounts of content which in the longer term can affect negatively their efficiency. (original abstract)
Rocznik
Tom
105
Numer
Strony
81--91
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Bibliografia
 • Bakalarska Justyna, 2016: Narzędzia marketingu zintegrowanego, "Marketer+", https://goo.gl/k2HD6K (dostęp: 10.11.2017).
 • Broda Bartosz, Maziarz Marek, Piekot Tomasz, Radziszewski Adam, 2010: Trudność tekstów o Funduszach Europejskich w świetle miar statystycznych, "Rozprawy Komisji Językowej WTN", nr 37, s. 23-40.
 • Czerepowicka Monika, 2016: Możliwości zastosowania narzędzia do pomiaru zrozumiałości tekstu Jasnopis w praktyce szkolnej, "Prace Językoznawcze", nr XVIII(4), s. 5-18.
 • Evans Michael P., 2007: Analysing Google rankings through search engine optimization data, "Internet Research", Vol. 17(1), pp. 21-37. doi: 10.1108/10662240710730470.
 • Glosariusz, 2004: Glosariusz terminów z zakresu testowania biegłości językowej, Universitas, Kraków.
 • Gruszczyński Włodzimierz, Broda Bartosz, Nitoń Bartłomiej, Ogrodniczuk Maciej, 2015: W poszukiwaniu metody automatycznego mierzenia stopnia zrozumiałości, "Poradnik Językowy", nr 2, s. 9-22.
 • Gruszczyński Włodzimierz, Ogrodniczuk Maciej (red.), 2015: Jasnopis, czyli mierzenie zrozumiałości polskich tekstów użytkowych, Wydawnictwo ASPRA-JR.
 • Gunning Robert, 1952: The technique of clear writing, McGraw-Hill, New York.
 • Habrajska Grażyna, 2017: Stylistyczne gatunki reklamy [w] Manual - reklama. Podręcznik z zakresu projektowania komunikacji, Mariusz Wszołek (red.), Wydawnictwo LIBRON - Filip Lohner, Wrocław, s. 121-133.
 • Król Karol, 2016: Globalne zmiany technologiczne i ich wpływ na promocję agroturystyki w internecie, "Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich", T. 103, z. 3, s. 84-100.
 • Król Karol, 2017a: Konwersja celu w internetowej sprzedaży produktów turystyki wiejskiej, "Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych - Problems of Small Agricultural Holdings", nr 2, s. 33-40. doi: 10.15576/PDGR/2017.2.33.
 • Król Karol, 2017b: Wydajność witryn internetowych gospodarstw agroturystycznych, "Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich", T. 104, z. 3, s. 33-43. doi: 10.22630/ RNR.2017.104.3.19.
 • Król Karol, Wojewodzic Tomasz, 2006: Strona internetowa źródłem przewagi konkurencyjnej gospodarstwa agroturystycznego, "Wieś i Doradztwo", nr 1-2(45-46), s. 59-62.
 • Krupa Marianna, 2017: 11 błędów, które nagminnie popełniają copywriterzy, "Sprawny.marketing", nr 2(2), s. 53-58.
 • Krzyżanowska Krystyna, 2014: Skuteczność działań informacyjno-promocyjnych w turystyce wiejskiej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki", nr 3(27), s. 41-55.
 • Krzyżanowska Krystyna, Wojtkowski Rafał, 2012: Rola internetu w promocji usług agroturystycznych, "Economic and Regional Studies", nr 5(1), s. 48-57.
 • Kubik-Przybył Adrianna, 2016: Jak trendy w konsumpcji treści online wpływają na działania content marketingowe?, "Raport IAB Polska: Konsumpcja treści online a marketing", s. 4-7.
 • Kukuła Karol, Bogocz Danuta, 2014: Zero unitarization method and its application in ranking research in agriculture, "Economic and Regional Studies", Vol. 7(3), pp. 5-13.
 • Łopacińska Ludmiła, Wnuk Urszula, 2014: Analiza indeksu mglistości tekstu w raportach ewaluacyjnych strategicznych programów badawczych w obszarze innowacji technicznych, "E-mentor", nr 5(57), s. 43- -49. doi: 10.15219/em57.1141.
 • Miodek Jan, Maziarz Marek, Piekot Tomasz, Poprawa Marcin, Zarzeczny Grzegorz, 2010: Jak pisać o Funduszach Europejskich?, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 • Nieto Jannine, Hernández-Maestro Rosa M., Muñoz-Gallego Pablo A., 2011: The influence of entrepreneurial talent and website type on business performance by rural tourism establishments in Spain, "International Journal of Tourism Research", Vol. 13(1), pp. 17-31. doi: 10.1002/jtr.794.
 • Penolazzi Barbara, Hauk Olaf, Pulvermüller Friedemann, 2007: Early semantic context integration and lexical access as revealed by event-related brain potentials, "Biological Psychology", Vol. 74(3), pp. 374-388. doi: 10.1016/j.biopsycho.2006.09.008.
 • Piekot Tomasz, Zarzeczny Grzegorz, Moroń Ewelina, 2015: Upraszczanie tekstu użytkowego jako (współ)działanie. Perspektywa prostej polszczyzny [w] Działania na tekście. Przekład-redagowanieilustrowanie, Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska, Marta Nowosad-Bakalarczyk, Tomasz Piekot (red.), Wyd. UMCS, Lublin, s. 99-116.
 • Rasmusson Maria, Eklund Monica, 2013: It's easier to read on the Internet - you just click on what you want to read... "Education and Information Technologies", Vol. 18(3), pp. 401-419. doi: 10.1007/s10639-012- 9190-3.
 • Seretny Anna, 2006: Wskaźnik czytelności tekstu jako pomoc w określaniu stopnia jego trudności, "LingVaria", no. 2, s. 87-98.
 • Shenoy Aravind, Prabhu Anirudh, 2016: Introducing SEO: Your quick-start guide to effective SEO practices, Apress, Berkeley, CA. doi: 10.1007/978-1-4842-1854-9.
 • Shih Bich-Yaw, Chen Chen-Yuan., Chen Zih-Siang, 2013: Retracted: an empirical study of an internet marketing strategy for search engine optimization, "Human Factors and Ergonomics in Manufacturing & Service Industries", Vol. 23(6), pp. 528-540. doi: 10.1002/hfm.20348.
 • Sikora Jan, Wartecka-Ważyńska Agnieszka, 2016: Reklama internetowa w promocji ruchu turystycznego na wsi, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki", nr 1(33), s. 211-224.
 • Słabczyński Robert, 2014: Sprawdź i odbierz prezent - o słownictwie tematów e-maili marketingowych, "SŁOWO. Studia językoznawcze", nr 5, s. 201-211.
 • Stawarz-García Barbara, 2017: 5 chybień. Jak naprawić błędy w działaniach content marketingowych, "Sprawny.marketing", nr 2(2), s. 45-48.
 • Świeczak Witold, 2013: Content marketing jako istotny element strategii marketingowej instytucji naukowych, "Marketing i Rynek", nr 10(20), s. 16-24.
 • Zarzeczny Grzegorz, 2014: Leksyka w ujęciu ilościowym (na materiale wybranych wrocławskich podręczników) [w] 40 lat wrocławskiej glottodydaktyki polonistycznej. Teoria i praktyka, Anna Dąbrowska, Urszula Dobesz (red.), Oficyna Wydawnicza ATUT, Wrocław, s. 373-383.
 • Zopounidis Constantin, Lemonakis Christos, Andreopoulou Zacharoula, Koliouska Christiana, 2014: Agrotourism Industry Development through Internet Technologies: A Multicriteria Approach, "Journal of Euromarketing", Vol. 23(4), pp. 45-67. doi: 10.9768/0023.04.045.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171534613

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.