PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 499 Nauki ekonomiczne w XXI wieku - wyzwania, dylematy, perspektywy. Ekonomia, finanse, nauki o zarządzaniu | 284--300
Tytuł artykułu

Implementacja koncepcji organizacji sieciowej w procesie zdobywania przewagi konkurencyjnej przez przedsiębiorstwa hotelarskie

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Implementing the Concept of Network Organization in the Process of Gaining Competitive Advantage by Hotel Businesess
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Aktualne otoczenie społeczno-gospodarcze funkcjonowania przedsiębiorstw hotelarskich charakteryzuje się coraz większym natężeniem działań konkurencyjnych. W konsekwencji nie każda organizacja potrafi sprostać współczesnym wyznaniom otoczenia będącym rezultatem działalności w zmiennym otoczeniu. Wobec tego część z nich szuka nowych rozwiązań służących podnoszeniu konkurencyjności i zdobywaniu przewagi konkurencyjnej. Jednym ze sposobów jej osiągnięcia jest tworzenie powiązań i związków z innymi przedsiębiorstwami. Celem artykułu jest wskazanie możliwości implementacji podejścia sieciowego w sektorze usług hotelarskich z wykorzystaniem analizy empirycznej oraz rekomendacji sposobu organizacji procesu strategicznego zarządzania hotelem. W artykule przedstawiono wyniki krytycznej analizy literatury z perspektywy rozpoznania i zastosowania potencjalnych koncepcji powiązań sieciowych. Na podstawie analizy literatury oraz badań prowadzonych metodą ankietową określono sposoby zdobywania przewagi konkurencyjnej, a także opracowano rekomendacje dla procesu zarządzania strategicznego hoteli funkcjonujących w sieci.(abstrakt oryginalny)
EN
The growing intensity of competitive activities is typical of the modern socio- -economic environment in which hotel businesses operate. As a consequence of this process, not all organizations are able to meet the contemporary challenges which result from operating in a variable environment. For that reason some of them are looking for new solutions to improve their competitiveness and gain competitive advantage. One way is to create linkages and relationships with other companies. The purpose of this paper is to indicate the possibility of implementing a network approach in the hotel business sector both on the example of empirical analysis and during the organization of the process of strategic hotel management. The paper presents the results of critical literary analysis from the perspective of distinguishing and applying the potential concepts of network linkages. The methods of gaining competitive advantage were identified on the basis of the literature analysis and research. The paper also includes the recommendations developed for the process of strategic management of hotels operating within the network.(original abstract)
Twórcy
 • Politechnika Świętokrzyska
Bibliografia
 • Adamik A., 2008, Creating of Competitive Advantage Based on Cooperation, Politechnika Łódzka, Łódź.
 • Bakier B., Meredyk K., 2000, Istota i mechanizmy konkurencyjności, [w:] Konkurencyjność gospodarki polskiej a rola państw przed akcesją do Unii Europejskiej, H. Podedworny, I. Grabowski, H. Wnorowski (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.
 • Barney J.B., 2011, Gaining and Sustaining Competitive Advantage, Pearson Education, New Jersey.
 • Bartnicki M., 2001, Dylematy i pułapki współczesnego zarządzania, Gnome, Katowice.
 • Benassi M., Greve A., Harkola J., 1999, Looking for a network organization: The case of GESTO, Journal of Market Focused Management, no. 4.
 • Brilman, J., 2002, Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa.
 • Chwistecka-Dudek H., 1993, Strategie dywersyfikacji przedsiębiorstw, AE Katowice, Katowice.
 • Czakon W., 2012, Sieci w zarządzaniu strategicznym, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Drabik I., 2016, Podejście sieciowe w zarządzaniu przedsiębiorstwem na rynkach zagranicznych, Studia i Prace WNEiZ US nr 44, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
 • Dyer J., Singh H., 1998, The relational view: Cooperative strategy and sources of interorganizational competitive advantage, Academy of Management Review, no. 23.
 • Glückler J., Dehning W., Janneck M., Armbrüster T., 2012, Unternehmensnetzwerke: Architekturen, Strukturen und Strategien, Springer Gabler Verlag, Berlin.
 • Gorynia M., 2000, Zachowania przedsiębiorstw w okresie transformacji. Mikroekonomia przejścia, AE Poznań, Poznań.
 • Gorynia M., 2010, Konkurencyjność w ujęciu mikroekonomicznym, [w:] M. Gorynia, E. Łaźniewska, Kompendium wiedzy o konkurencyjności, PWN, Warszawa.
 • Harasim W., 2012, Wykorzystanie kapitału intelektualnego w zarządzaniu organizacją inteligentną dla tworzenia przewagi konkurencyjnej, WSP, Warszawa.
 • Hotel guidebook Poland & CEE 2016/2017 (Hotel, Tourism and Leisure), 2016, Horwath HTL, Warszawa.
 • Knowles T., 1996, Corporate Strategy for Hospitality, Longman.
 • Krupski R., 2005, Zarządzanie przedsiębiorstwem w turbulentnym otoczeniu. Ku superelastycznej organizacji, PWE, Warszawa.
 • Mendelsohn M., Acheson D., 1992, Franchising, Poltext, Warszawa.
 • Mikołajek-Gocejna M., 2011, Wybrane teorie wyjaśniające powstawanie i funkcjonowanie organizacji sieciowych, Szkoła Główna Handlowa Zeszyty Naukowe nr 32. Kolegium Gospodarki Światowej.
 • Mikuła B., 2006, Organizacje oparte na wiedzy, AE Kraków, Kraków.
 • Penc-Pietrzak I., 2015, Charakterystyka zdolności dynamicznych przedsiębiorstwa w warunkach hiperkonkurencji, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 229.
 • Pietruszka-Otryl A., 2007, Organizacja sieciowa, [w:] Podstawy zarządzania wiedzą w gospodarce opartej na wiedzy, B. Mikuła, A. Pietruszka-Otryl, A. Potocki (red.), Difin, Warszawa.
 • Piwoni-Krzeszowska E., 2015, Paradygmat relacyjny czy sieciowy - wyłanianie się czy występowanie?, [w:] Zarządzanie strategiczne. Strategie sieci i przedsiębiorstw w sieci, R. Krupski (red.), Wydawnictwo Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości w Wałbrzychu, Wałbrzych.
 • Sala J., 2008, Formy współczesnego hotelarstwa, UEK, Kraków.
 • Stankiewicz M.J., 2005, Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierowania, Toruń.
 • Sztorc M., 2010, Franchising jako instrument podnoszenia konkurencyjności firm w hotelarstwie, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, nr 825.
 • Śmigielska G., 2007, Kreowanie przewagi konkurencyjnej w handlu detalicznym, AE, Kraków.
 • The Wins of Change 325 Hotels, 2016, France.
 • Thorelli H.B., 1986, Networks: Between markets and hierarchie, Strategic Management Journal, no. 7.
 • Todeva E., 2010, Management of International Business Networks, Routledge, Oxford.
 • Wiatrak A.P., 2003, Organizacje sieciowe - istota ich działania i zarządzania, Współczesne Zarządzanie.
 • Wyrwicka M.K. 2011, Sieciowość jako baza współczesnej kooperacji, [w:] Nowe tendencje w zarządzaniu, M. Pawlak (red.), Wydawnictwo KUL, Lublin.
 • Yonggang, S., 2006, Study on Competitiveness of SCEC, Shanghai Maritime University, Shanghai Shi.
 • Zentes J., Swoboda B., Morschett D., 2005, Kooperationen, Allianzen, Netzwerke. Grundlagen-Ansätze- Perspektiven, Auflage Verlag, Wiesbaden.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171534659

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.