PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 514 Zarządzanie kosztami i dokonaniami | 47--55
Tytuł artykułu

Pomiar dokonań procesów logistycznych w przedsiębiorstwie z sektora paliwowego

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Measurement of Logistic Processes in a Fuel Sector Enterprise
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Systemy pomiaru dokonań mają na celu dostarczyć kierownictwu przedsiębiorstwa istotnych, krytycznych informacji związanych z najważniejszymi aspektami jego funkcjonowania. Celem artykułu jest przedstawienie istoty pomiaru dokonań procesów logistycznych w przedsiębiorstwie, które zajmuje się detaliczną i hurtową sprzedażą paliw płynnych. Zaprezentowano etapy pomiaru dokonań w przedsiębiorstwie paliwowym oraz przedstawiono możliwości konstrukcji mierników dla poszczególnych podsystemów występujących w analizowanym podmiocie gospodarczym. Podjęta problematyka badawcza i postawiony cel zdeterminowały wybór metod badawczych, takich jak: przegląd literatury, indukcja, analiza materiałów wewnętrznych wybranego przedsiębiorstwa i wywiad pogłębiony. Podmiotem badań jest przedsiębiorstwo z sektora paliwowego prowadzące działalność dystrybucyjną paliw ropopochodnych na terenie województwa podkarpackiego.(abstrakt oryginalny)
EN
Performance measurement systems are designed to provide the company management with relevant, critical information related to the most important aspects of its operation. Their main task is to support the decision-making process of the company. The aim of the article is to present the essence of measuring the accomplishments of logistic processes in an enterprise whose core business is retail and wholesale sales of liquid fuels. The stages of measurement of achievements in a fuel company were presented and the possibilities of constructing meters for particular subsystems appearing in the analyzed entity were presented. The research issues and goals set determined the choice of research methods, such as: literature review, induction, analysis of internal materials of the selected company and in-depth interview. The subject of research is a company from the fuel sector, conducting distribution activities of oil-derived fuels in the Podkarpackie Voivodeship.(original abstract)
Twórcy
 • Politechnika Rzeszowska
 • Politechnika Rzeszowska
Bibliografia
 • Armstrong M., 2000, Performance Management. Key Strategies and Practical Guidelines, Kogan Page, London.
 • Bełch P., 2015, Analiza kosztów rodzajowych w sektorze paliwowym, [w:] E. Nowak, M. Kowalewski (red.), Zarządzanie kosztami i dokonaniami, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 398, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Bełch P., 2016a, Mierniki w controllingu logistyki przedsiębiorstwa z sektora paliwowego, [w:] Rachunkowość a controlling, E. Nowak, M. Kowalewski, M. Nieplowicz (red.), Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 440, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, s. 32-41.
 • Bełch P., 2016b, Logistyka w procesie zarządzania przedsiębiorstwem, [w:] M. Szydełko, P. Bełch, Ł. Szydełko (red.), Wybrane teoretyczne i praktyczne aspekty współczesnej logistyki, Wydawnictwo Edytorial, Rzeszów.
 • Kowalak R., 2004, Controlling logistyki, [w:] E. Nowak (red.), Controlling działalności przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.
 • Kowalak R., 2014, Mierniki dokonań w obszarze sprzedaży w sprawozdawczości zarządczej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 830, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, nr 70, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • Kowalewski M., 2012, Systemy pomiaru dokonań przedsiębiorstwa, [w:] E. Nowak (red.), Pomiar i raportowanie dokonań przedsiębiorstwa, CeDeWu, Warszawa.
 • Kowalska K., 2001, Controlling w logistyce przedsiębiorstwa, [w:] K. Kowalska (red.), Controlling w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Triada, Dąbrowa Górnicza.
 • Michalak J., 2008, Pomiar dokonań od wyniku finansowego do Balanced Scorecard, Difin, Warszawa.
 • Niemiec A., 2016, Mierniki pomiaru dokonań, [w:] A. Niemiec (red.), System pomiaru dokonań w przedsiębiorstwach, CeDeWu, Warszawa.
 • Nieplowicz M., 2017, Zarządzanie dokonaniami, [w:] E. Niemiec (red.), Rachunek kosztów. Rachunkowość zarządcza. Controlling. Przyszłość - teraźniejszość - przyszłość, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Nita B., 2009, Rola rachunkowości zarządczej we wspomaganiu zarządzania dokonaniami przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Nita B., 2012, Pomiar i raportowanie procesów logistycznych, [w:] B. Nita (red.), Rachunkowość zarządcza w działalności przedsiębiorstw i instytucji, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 268, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Nita B., 2014, Sprawozdawczość zarządcza. Analizy i raporty wewnętrzne w controllingu, PWN, Warszawa.
 • Nowak M., 2015, Etyka controllingowego pomiaru dokonań w świetle filozofii utylitarystycznej - zarys koncepcji, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, t. 82 (138), Warszawa.
 • Nowicka-Skowron M., 2000, Efektywność systemów logistycznych, PWE, Warszawa.
 • Rummler G.A., Brache A.P., 2000, Podnoszenie efektywności organizacji. Jak zarządzać "białymi plamami" w strukturze organizacyjnej?, PWE, Warszawa.
 • Skoczylas W., Niemiec A., 2016, Leksykon mierników dokonań, CeDeWu, Warszawa.
 • Szczypa P., 2015, Koncepcja pomiaru osiągnięć w Pol-Eko Aparatura Spółka Jawna, [w:] E. Nowak, M. Kowalewski (red.), Zarządzanie kosztami i dokonaniami, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 398, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Szydełko Ł., 2015, Segmentowy rachunek kosztów i wyników w rachunkowości zarządczej zorientowanej na procesy, [w:] [w:] E. Nowak, M. Kowalewski (red.), Zarządzanie kosztami i dokonaniami, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 398, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Twaróg J., 2003, Mierniki i wskaźniki logistyczne, Biblioteka Logistyka, Poznań.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171534731

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.