PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 1(41) | 77--86
Tytuł artykułu

Dokumenty, jakie powinien mieć w pojeździe kierowca w międzynarodowym transporcie drogowym wykonujący przewozy na terytorium unii europejskiej

Warianty tytułu
Documents that a Driver in International Road Transport Should Have in his Vehicle Performing Transport on the Territory of the European Union
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Wiele ustaw i rozporządzeń obowiązujących w transporcie drogowym nakłada na kierowcę obowiązek gromadzenia i przechowywania w pojeździe różnorodnych zezwoleń, świadectw i ewidencji w celu okazania stosownym organom kontrolnym. Dotyczy to w szczególności dokumentów potwierdzających uprawnienia kierowcy i związanych z pojazdem, poświadczających wykonanie transportu, specyfikacji przewożonego towaru i zezwoleń na wykonanie przewozu. Ponadto kilka krajów Unii Europejskiej wymaga od kierowcy okazania dokumentacji płacowej, rejestru czasu pracy, przetłumaczonej umowy o pracę czy potwierdzenia wypłat wynagrodzenia. Nadmiar dokumentacji niezbędnej w wykonaniu operacji transportowej stwarza wiele problemów dla przewoźnika i kierowcy oraz nadmiernie biurokratyzuje sam transport. Celem artykułu jest przedstawienie dodatkowych wymogów dokumentacyjnych w drogowym transporcie międzynarodowym i związanego z tym obciążenia firm transportowych.(abstrakt autora)
EN
A variety of legislatures, various permits, certificates and records. They concern the documentation of driving privileges, the specifications of the goods being transported and the authorizations for carriage. Also several EU Member States that are not able to make the decision to amend the agreement. Excessive pre-match documentation for carrying out passenger transport operations and excessive bureaucratization of the transport itself. The purpose of the article is to present additional documentation requirements in international road transport and related transport.(author's abstract)
Słowa kluczowe
Rocznik
Numer
Strony
77--86
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu
Bibliografia
 • Dyrektywa (2014). Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/67/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie egzekwowania dyrektywy 96/71/WE dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług. Dz.Urz. UE L 159/11.
 • GITD (2017). Pobrane z: http://www.gitd.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0009/59463/Dane-statystyczne-2016.pdf (12.09.2017).
 • GUS (2016). Pobrane z: http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/transport-i-lacznosc/transport (12.09.2017).
 • Konwencja CMR (1956). Konwencja o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR) i Protokół podpisania, sporządzone w Genewie 19 maja 1956 r. Dz.U. 1962, nr 49, poz. 238.
 • OCRK (2017). Raport Transport na drogach Europy. Pobrane z: http://www.ocrk.pl/aktualnosci/raporttransport-na- -drogach-europy (12.09.2017).
 • Rozporządzenie (1985). Rozporządzenie Rady (EWG) nr 3821/85 z dnia 20 grudnia 1985 r. w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym. Dz.Urz. UE L 370.
 • Rozporządzenie (2004). Rozporządzenie Rady (WE) nr 1/2005 z 22 grudnia 2004 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu i związanych z tym działań. Dz.Urz. UE L 3/1.
 • Rozporządzenie (2006). Rozporządzenie (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego. Dz.Urz. UE L 102/1.
 • Rozporządzenie (2009). Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1072/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczące wspólnych zasad dostępu do rynku międzynarodowych przewozów drogowych. Dz.Urz. WE L 300/72.
 • Rozporządzenie (2013). Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej. Dz.U. z 2013 r., poz. 167.
 • Umowa ADR (1975). Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzona w Genewie 30 września 1957 r. Dz.U. z 1975 r., nr 35, poz. 189 z późn.zm.
 • Umowa ATP (1970). Umowa Agreement Transport Perishable. Genewa, 1 września 1970 r.
 • Ustawa (1985). Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. Dz.U. 1985, nr 14, poz. 60.
 • Ustawa (1997). Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym. Dz.U. 1997, nr 98, poz. 602.
 • Ustawa (2001a). Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym. Dz.U. 2016, poz. 1907 z późn.zm.
 • Ustawa (2001b). Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. Dz.U. z 2010 r. nr 185, poz. 1243 z późn.zm
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171534743

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.