PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2018 | nr 5 | 331--341
Tytuł artykułu

Działalność eksportowa spółek z udziałem zagranicznym w Polsce w latach 2004-2015

Autorzy
Warianty tytułu
The Export Activity of Entities with Foreign Capital in Poland in 2004-2015
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Obecność zagranicznego kapitału w Polsce, związana z działalnością korporacji transnarodowych, wpływa na wiele elementów struktury ekonomicznej. Istotny jest zwłaszcza napływ kapitału zagranicznego w formie bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ), który oddziałuje na poziom eksportu naszego kraju. W artykule (charakter badawczy) przedstawiono wyniki badań udziału sprzedaży eksportowej spółek z udziałem zagranicznym oraz udziału największych eksporterów (podmiotów z kapitałem zagranicznym) w polskim eksporcie w latach 2004-2015. W ostatnich latach zanotowano spadek udziału eksportu badanych podmiotów w całości polskiego eksportu, niemniej jednak był to istotny statystycznie i utrzymujący się przez kilkanaście lat poziom ponad 1/2 w przypadku wszystkich spółek z udziałem zagranicznym i około 1/6 w przypadku największych podmiotów. Uzasadnione jest zatem twierdzenie o istotnej koncentracji eksportu generowanego przez podmioty z udziałem zagranicznym, w tym korporacje transnarodowe. (abstrakt oryginalny)
EN
The presence of foreign capital in Poland, connected with the activities of transnational corporations, influences many elements of the economic structure. Inflows of foreign capital in the form of foreign direct investment (FDI), which affects the level of exports of our country, are particularly important. The article (of the research character) presents the results of the share of export sales of companies with foreign capital and the share of the largest exporters (companies with foreign capital) in Polish exports in 2004-2015. In recent years, we could observe the decline in the share of exports of companies surveyed in total Polish exports, but it was statistically significant and sustained for several years, the level of over 1/2 for all companies with foreign participation, and about 1/6 for the largest companies. It is reasonable to argue that there was a significant concentration of exports generated by entities with foreign capital, including transnational corporations. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
331--341
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • Chakrabarti R., Subramanian K.., Meka,. S. (2017), Localization of FDI Flows: Evidence on Infrastructure as a Critical Determinant, "Journal of Law, Finance, and Accounting", No. 2(1).
 • GUS (2004-2015), Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym..., http://www.stat.gov.pl. [dostęp: 22.09.2017].
 • GUS (2017), Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w 2015 r., http://www.stat.gov.pl [dostęp: 22.09.2017].
 • Ministerstwo Gospodarki (2004-2015), Napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) do Polski..., http://www.mr.gov.pl [dostęp: 22.09.2017].
 • PAIiZ (2004-2015), Listy największych inwestorów zagranicznych w Polsce..., http://www.paih.gov.pl [dostęp: 22.09.2017].
 • "Polityka" (2004-2013), Listy największych 500 polskich przedsiębiorstw, Listy 100 największych eksporterów..., http://www.polityka.pl [dostęp: 22.09.2017].
 • Ptaszyńska B. (2015), Inwestycje zagraniczne czynnikiem wzrostu gospodarczego w Polsce, "Wiadomości Statystyczne", nr 2.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z 14 maja 1976 roku. Wydawanie zagranicznym osobom prawnym i fizycznym zezwoleń na prowadzenie niektórych rodzajów działalności gospodarczej (Dz.U. z 1976 r., Nr 19, poz. 123).
 • "Rzeczpospolita" (2013-2016), Lista 2000 polskich przedsiębiorstw i eksporterów..., http://www.rp.pl. [dostęp: 22.09.2017].
 • Song S. (2015), Inter-country exchange rates and intra-firm trade flow within global network of multinational corporations, "Management International Review", No. 55(1).
 • UNCTAD (2000-2016), World Investment Reports..., http://www.unctad.org. [dostęp: 22.09.2017].
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1991 roku. Spółki z udziałem zagranicznym (Dz.U z 1991 r., Nr 60, poz. 253).
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1986 roku. Spółki z udziałem zagranicznym (Dz.U z 1986 r., Nr 17, poz. 88).
 • Zysk W. (2012), Działalność eksportowa spółek z udziałem zagranicznym w Polsce w latach 2004-2010, (w:) Rymarczyk J., Domiter M., Michalczyk W. (red.), Handel i inwestycje w semiglobalnym otoczeniu, Tom 2, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Zysk W. (2013), Działalność eksportowa spółek z udziałem zagranicznym w Polsce w latach 2004-2011, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Ekonomiczne Problemy Usług", nr 756.
 • Zysk W. (2016), Działalność eksportowa spółek z udziałem zagranicznym w Polsce w latach 2004-2014, (w:) Molendowski E., Garlińska-Bielawska J. (red.), Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae, Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie, nr 3, t.1, Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Kielce.
 • http://www.ftserussell.com [dostęp: 29.09.2017].
 • https://www.forbes.pl/rating-polski [dostęp: 29.09.2017].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171534779

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.