PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 514 Zarządzanie kosztami i dokonaniami | 139--148
Tytuł artykułu

Wykorzystanie map potrzeb zdrowotnych do planowania finansowego w podmiotach leczniczych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Use of the Map of Health Needs to Financial Planning in Healthcare Facilities
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Jednym z najważniejszych zadań ochrony zdrowia jest zapewnienie optymalnej alokacji rzadkich zasobów oraz sprawiedliwa ich dystrybucja z zachowaniem godności pacjenta. Ze względu na specyfikę polskiego płatnika zachowanie równowagi pomiędzy wydatkami a potrzebami jest bardzo trudnym zadaniem. W Polsce, na skutek zmiany przepisów, wprowadzono obowiązek oceny potrzeb zdrowotnych, wykorzystując do tego celu mapy potrzeb zdrowotnych. Mapy potrzeb zdrowotnych są narzędziem wspierającym proces podejmowania decyzji strategicznych i finansowych w ochronie zdrowia. Osoby zarządzające podmiotami będą miały dostęp do odpowiednich danych epidemiologicznych, demograficznych, danych dotyczących potencjału infrastruktury placówek zdrowotnych, jak również dostępu do odpowiednich wytycznych postępowania klinicznego. Celem artykułu jest analiza map potrzeb zdrowotnych i ich wpływ na planowanie finansowe w podmiotach leczniczych.(abstrakt oryginalny)
EN
One of the most important health care tasks is to ensure optimal allocation of rare resources and fair distribution of them with the dignity of the patient. Due to the specificity of the Polish payer, keeping the balance between expenses and needs is a very difficult task. In Poland, as a result of changes in the provisions, the obligation to assess health needs was introduced, using maps of health needs for this purpose. Maps of health needs are a tool supporting the process of making strategic and financial decisions in health care. Persons managing entities will have an access to relevant epidemiological and demographic data, data on the infrastructure potential of health care facilities as well as an access to relevant clinical practice guidelines. The aim of the article is to analyze the maps of health needs and their impact on financial planning in healthcare entities.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Bibliografia
 • Brilman J., 2002, Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa.
 • Chluska J., 2016, Nowe wyzwania zarządzania strategicznego w podmiotach leczniczych - szpitalach, Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej Zarządzanie, nr 23, t. 2.
 • Czekaj J., Dresler Z., 1995, Podstawy zarządzania finansami, PWN, Warszawa.
 • Gajda K., 2015, Mapy potrzeb zdrowotnych - założenia a rzeczywistość, Ogólnopolski Przegląd Medyczny, nr 5.
 • Iłowiecka K., 2016, Analiza i ocena narzędzi regulacji podaży świadczeń opieki zdrowotnej określonych w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, Ubezpieczenia Społeczne. Teoria i praktyka, nr 3 (130), s. 67-85.
 • Jarosiński M. (red.), 2017, Współczesne wyzwania organizacji ochrony zdrowia, Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, Warszawa.
 • Jewczak M., Twardowska K., 2017, Potrzeby zdrowotne społeczeństwa polskiego a skłonność do płacenia za świadczenia zdrowotne, Problemy Zarządzania, vol. 15, nr 3 (69), cz. 1, s. 159-174.
 • Kozierkiewicz A., Gierczyński J., Wysocki M. J., Gałązka-Sobotka M., 2014, Mapowanie potrzeb zdrowotnych a ocena sprawności regionalnego systemu ochrony zdrowia - na przykładzie Indeksu sprawności ochrony zdrowia dla województwa łódzkiego, Polityka Zdrowotna - Journal of Health Policy, Insurance and Health Management, nr 14.
 • Mapa potrzeb zdrowotnych w zakresie onkologii dla województwa lubelskiego, http://www.mz.gov.pl/ wp-content/uploads/2015/12/MPZ_onkologia_lubelskie_podsumowanie.pdf (20.02.2018).
 • Naruć W., Nowak J., Wieloch M., 2008, Operacyjne planowanie finansowe. Ujęcie praktyczne, Difin, Warszawa, s. 78.
 • Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 26 marca 2015 r. w sprawie zakresu treści map potrzeb zdrowotnych, Dz.U. 2015, poz. 458.
 • Samuels J.M., Wilkes F.M., Brayshaw R.E., 1993, Management of Company Finance, Chapman&Hall, London.
 • Ustawa z 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej, Dz.U. 2011, nr 112, poz. 654.
 • Ustawa z 27 sierpnia 2004 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, Dz.U. 2017, poz. 1938, 2110, 2217, 2361, 2434, z 2018 r. poz. 107, 138, 650, 697, 730.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171534839

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.