PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 514 Zarządzanie kosztami i dokonaniami | 157--166
Tytuł artykułu

Koncepcja raportowania rezultatów centrum zysków w przedsiębiorstwie handlowym - studium przypadku

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Concept of Reporting the Results of The Profit Center In A Trading Enterprise - A Case Study
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Podstawowym i najbardziej ogólnikowym miernikiem efektywności przedsiębiorstwa handlowego jest wypracowana marża brutto, która musi pokrywać wielostopniowe koszty stałe. Zarządzający o wysokiej świadomości menedżerskiej poszukują jednocześnie metod zapewniających pozyskiwanie użytecznych informacji o kosztach i efektywności poszczególnych handlowców oraz całego działu, jak również podstaw do budowy skutecznego systemu motywowania. Takich rozwiązań dostarcza rachunkowość odpowiedzialności. Postawionym i zrealizowanym celem artykułu jest w związku z powyższym zaprezentowanie koncepcji raportowania rezultatów centrum zysków w konkretnym przedsiębiorstwie handlowym ze wskazaniem determinantów jej opracowania i wdrażania. Aplikacyjny charakter rozważań poparty teoretyczną deliberacją skutkował wykorzystaniem metod: indukcji i dedukcji, analizy literatury oraz dydaktycznego i praktycznego doświadczenia autora.(abstrakt oryginalny)
EN
The basic and the most general measure of the trading enterprise effectiveness is the gross margin, which must cover multi-stage fixed costs. Managers with high managerial awareness seek simultaneously methods that provide useful information about costs and effectiveness of particular traders and the entire department as well as the basis for building effective motivation system. Such solutions are provided by responsibility accountancy. The set and realized aim of the article is therefore to present the concept of reporting the results of the profit center in a specific trading enterprise with an indication of the determinants of its development and implementation. The practical character of the considerations supported by theoretical deliberation resulted in the use of methods: induction and deduction, literature analysis as well as the author's didactic and empirical experience.(original abstract)
Twórcy
  • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
  • Hansen D.R., Mowen M.M., 2006, Managerial Accounting, 8th edition, Thomson South-Western, USA.
  • Hilton R.W., 2010, Managerial Accounting, Creating Value in a Dynamic Business Environment, ninth edition, McGraw-Hill/Irwin, USA.
  • Karmańska A., 2006, Rachunkowość ośrodków odpowiedzialności i jej miejsce w systemie informacyjnym, [w:] A. Karmańska (red.), Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa.
  • Karwowski M., Świderska G.K., Świderska M., 2010, Kontrola w zarządzaniu operacyjnym, [w:] G.K. Świderska (red.), Controlling kosztów i rachunkowość zarządcza, Difin, Warszawa.
  • Lew G., 2012, Pomiar dokonań w ośrodkach odpowiedzialności, [w:] E. Nowak (red.), Pomiar i raportowanie dokonań przedsiębiorstwa, CeDeWu, Warszawa.
  • Nowak E., 2009, Zaawansowana rachunkowość zarządcza, PWE, Warszawa.
  • Nowak E., 2011, Rachunkowość zarządcza w przedsiębiorstwie, CeDeWu, Warszawa.
  • Piosik A., 2006, Zasady rachunkowości zarządczej, PWN, Warszawa.
  • Skoczylas W., Niemiec A. (red.), 2016, Leksykon mierników dokonań, CeDeWu, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171534845

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.